Wydarzenia:

Uczniowie odbyli szkolenie z zakresu stosowania taśm malarskich Blue Delphin
W dniu 22.02.2024 r. uczniowie w zawodzie technik budownictwa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury uczestniczyli w szkoleniu z zakresu stosowania taśm malarskich Blue Delphin. Uczniowie zapoznali się z bogatą ofertą firmy oraz jej historię. Mieli okazję poznać właściwości teśm biorąc udział w części praktycznej szkolenia i testując je na różne sposoby. Każdy uczestnik spotkania otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu.
Mistrzem szkoły w koszykówce została klasa 3 TI
W dniu 22.02.2024 roku odbył się Finałowy Turniej o Mistrzostwo Szkoły w Koszykówce. Do zawodów po wcześniejszych eliminacjach awansowały klasowe drużyny: 3TS, 3TI oraz 5TEI. Drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Padły następujące wyniki: 5 TEI - 3 TS - 12:16 3 TS - 3 TI - 7:28 3 TI - 5 TEI - 17:12 Mistrzem szkoły została klasa 3 TI w składzie: /stoją od lewej/ Kacper Łukaszczyk, kpt. Mateusz Mieńko-Barczyński, Kacper Leszczyński, Dawid Romaniuk, Mateusz Kuchta, Karol Suszczyński, Adam Daciuk, /w dolnym szeregu/ Łukasz Strok, Szymon Kostiuczuk, Michał Kuśmierek oraz Bieliński Krystian.
Organizacja i sędziowanie – Pan Jacek Szyc.
23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Celem ustanowienia dnia było upowszechnianie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.
Depresja to choroba, która objawia się nie tylko bólem psychicznym ale również fizycznym (somatyzacją objawów). Najczęściej kojarzymy depresję ze smutkiem, płaczem, przygnębieniem, anhedonią ale to także pustka, samowstręt, bezsilność, izolacja, samotność, wykończenie emocjonalne, złość, poczucie winy, bezsens i beznadzieja.
Najczęstsze objawy depresji to:
    obniżony nastrój, stałe odczuwanie smutku i przygnębienia    utrata zainteresowania, zobojętnienie, brak wiary w siebie    problemy ze snem    poczucie bezsilności, bezsensu życia    chęć izolacji    myśli samobójcze    problemy z pamięcią i koncentracją    zaburzenia apetytu – brak lub nadmierne objadanie się.Depresja to NIE jest lenistwo czy oznaka słabości.

Pamiętaj, że depresja to choroba, wykaż zrozumienie i zachęcaj do rozmowy.

Więcej informacji na stronach internetowych:
Czym jest depresja?
Jak powiedzieć rodzicom o problemach psychicznych lub depresji?
Depresja – źródło cierpienia
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – filmy z ekspertami
Telefony dla osób w kryzysie, potrzebujących wsparcia:116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu800 108 108 – bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00Chcesz porozmawiać? Czekamy na Ciebie.
Psycholog szkolny Pani Magdalena Sowa (pokój 200)
Pedagog szkolny Pani Ewa Toczek (pokój 216)
Stypendyści „Lubelskiej kuźni talentów 2023 - 2024”
Miło nam poinformować, że aż 14 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej otrzymało stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”. Stypendium w wysokości 6 000 zł będzie wypłacone od września 2023 r. do czerwca 2024 r. (600 zł / miesiąc).  Poniżej lista stypendystów w kolejności alfabetycznej: Bujalski Bartlomiej z klasy 2 B, mechanik pojazdów samochodowych, Kaliszuk Faustyna z klasy 2 A, ogrodnik, Khlieborodov Pavlo z klasy 2 A, stolarz, Kuznecov Ruwim z klasy 3 TEM, technik elektryk, Makarewicz Bartosz z klasy 3 A, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Mieńko – Barczyńska Julia z klasy 1 C, fryzjer, Mikolajuk Konrad z klasy 1 TIM, technik mechatronik, Mironiuk Sebastian z klasy 1 TS, technik pojazdów samochodowych, 9. Misiejuk Piotr z klasy 2 A, stolarz, Orłowiec Łukasz z klasy 1 TE, technik elektryk, Polko Bartlomiej z klasy 3 A, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Suwała Kazimierz z klasy 2 TIM, technik mechatronik, Zozula Piotr z klasy 1 TIM, technik mechatronik, Zubelewicz Magdalena z klasy 2 A, fryzjer. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
"Świadkowie życia. Stanisław Baj" - zaproszenie na wystawę
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przygotowało Program Edukacyjny Towarzyszący wystawie: „Świadkowie życia. Stanisław Baj”.Jest możliwość przeprowadzenie lekcji na wystawie dla wszystkich grup wiekowych. Zajęcia dla grup zorganizowanych. (5zł/os) „Widok aż po horyzont” - tajniki malowania pejzażu. Zajęcia dla grup zorganizowanych. (10zł/os)
Kontakt i zgłoszenia pod numerem telefonu 508 091 745 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do realizacji projektów
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do realizacji projektów skierowanych do placówek edukacyjnych i kulturalnych."Świat oczami młodych" to kreatywny konkurs grantowy na projekty murali.„Tradycyjny Sad" jest ogólnopolskim konkursem grantowym, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych."Zdrowo jem, więcej wiem" jest konkursem skierowanym do dzieci z zerówek i klas 1-3 szkół podstawowych. Szczegółowe informacje dotyczące projektów znajdują się na stronie internetowej Fundacji Banku Ochrony Środowiska
XIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii pt. „WŁADCY ZIEMI”
ORGANIZATOR OLIMP SCHOOL z Łodzi Olimpiada skierowana jest do uczniów szkoły ponadpodstawowej ZAKRES MATERIAŁU: Uczeń: 1) Wymienia organizmy przenoszące choroby: malarię, tyfus, śpiączkę afrykańską, boreliozę, dur brzuszny. 2) Podaje przykłady gatunków należących do mięczaków z podziałem na ślimaki, głowonogi i małże. 3) Podaje rodzaje rozmieszczenia populacji, rozpoznaje na rysunkach schematycznych. 4) Zna zewnętrzną i wewnętrzną budowę kości długiej; rozpoznaje elementy na schemacie. 5) Definiuje pojęcia homodontyzm, heterodontyzm; wymienia rodzaje zębów u człowieka. 6) Rozpoznaje na rysunkach dinozaury: tyranozaur, brontozaur, welociraptor, triceratops, pterodaktyl, stegozaur, plezjozaur. Czas dominacji w dziejach ziemi, teorie wyginięcia, do jakiej grupy kręgowców należały. 7) Wymienia cechy charakterystyczne budowy i rozmnażania paproci. 8) Wymienia elementy budowy wirusa. Podaje argumenty na poparcie tezy, że wirusy nie są organizmami żywymi. 9) Przedstawia budowę DNA, w tym nukleotydu DNA. 10) Wymienia rodzaje tkanek mięśniowych, rozpoznaje na rysunkach, wymienia cechy charakterystyczne budowy komórkowej i cechy skurczu oraz lokalizację tych tkanek. 11) Podaje nazwę najwyższego drzewa na świecie. Rozpoznaje elementy przekroju poprzecznego łodygi (budowa pierwotna). 12) Wymienia sposoby zapylania kwiatów i przystosowania w budowie do danego typu zapylania. 13) Zna budowę mózgu: wskazuje płaty mózgowe, móżdżek, warstwy mózgu. 14) Definiuje pojęcia: narządy analogiczne i homologiczne, ewolucja zbieżna (konwergencja) i ewolucja rozbieżna (dywergencja). 15) Odczytuje, uzupełnia wykresy słupkowe i kołowe.
Zgłoszenia chętnych uczniów do dnia 01.03.2024 r. (piątek) do nauczyciela biologii Pani Anny Jeleń (sala 215).  Termin olimpiady 09.04.2024 r. (wtorek).
REGULAMIN XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z BIOLOGII PT. „WŁADCY ZIEMI”
Konkurs "Moje miasto wczoraj i dziś"
„Im dalej sięgasz wzrokiem w przeszłość, tym dalej możesz patrzeć w przyszłość”.
Stowarzyszenie „Pokolenia” w Białej Podlaskiej oraz Stowarzyszenie Koło Bialczan, Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Miejska Biblioteka Publiczna organizują konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą Moje miasto wczoraj i dziś.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Michał Litwiniuk.
Czas przeprowadzenia konkursu: luty, marzec 2024 r.
Finał:  20 lub 21 marca 2024 r.
Zakres:Część historyczna: okres od roku 1900 do 2000. Część współczesna: okres od roku 2000 do 2024.
Zakres tematyczny: edukacja, demografia, lotnicze tradycje Białej Podlaskiej.
Zespoły uczestników reprezentujących szkołę winny być zgłoszone do dnia 12 marca 2024 r. Zgłoszenia należy nadesłać lub dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Adres mail: regionalia@mbp.org.pl
REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Współpraca z Sadem Rejonowym w Białej Podlaskiej
W ramach edukacji prawnej młodzieży prowadzonej w Sadzie Rejonowym uczniowie klasy 4 TEI, 5 TG, 4 TM, 5 TMS pod opieką Pani Anny Pożaroszczyk mogli uczestniczyć w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego. Uczniowie mieli możliwość w charakterze publiczności zobaczyć jak wygląda przewód sądowy oraz poznać etapy i uczestników postępowania karnego. Po zakończeniu przewodu sądowego młodzież miała możliwość rozmowy z sędzią prowadzącym sprawę. Sędziowie prowadzili pogadanki na temat przestępczości wśród młodzieży oraz konsekwencji działań niezgodnych z prawem. Młodzież podczas spotkań wyciągała bardzo ciekawe wnioski np.:Konsekwencje własnej głupoty są bardzo poważne. Prawo w naszym kraju jest bardzo surowe. Po zażyciu alkoholu, środków odurzających tracimy nad Sobą kontrolę ale w pełni odpowiadamy za swoje czyny. Za mało znamy przepisy prawa i często nie zdajemy sobie sprawy jak poważne konsekwencje grożą za podjęte niewłaściwego działania. Mamy nadzieję, że lepsza znajomość prawa i większa świadomość pozwoli naszym uczniom na unikanie zachowań ryzykownych, niezgodnych z prawem w dalszym ich życiu.
Serdecznie dziękujemy Pani Monice Niedziela, która była naszym przewodnikiem i opiekunem w Sądzie Rejonowym.
"Ferie na Brzeskiej"
W dniu 1 lutego 2024 r. na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej w ramach akcji "Ferie na Brzeskiej" uczniowie szkół podstawowych wykonywali dekoracyjne elementy gipsowe i poznawali tajniki stosowania tego materiału. Oprócz zajęć warsztatowych nasi goście mieli okazje dowiedzieć się o czystych źródłach energii, które będą stosowane w przyszłości.

Zajęcia w pracowni budowlanej prowadził Pan Zenon Bahonko, w pracowni odnawialnych źródeł energii Pan Sławomir Anklewicz.
Oto kilka zdjęć.
Wyniki I etapu IX Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych 2023/2024
Do udziału w Lidze zgłosiło się 110 uczestników z 12 szkół. Na I etapie, dziesięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej, zostało nagradzanych punktami. Przedstawiamy wyniki wszystkich uczestników Ligi.

Wszystkich uczestników I etapu IX Bialskiej Ligi Historycznej zapraszamy na II etap, który odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 71, dnia 20 lutego 2024 roku:

godz. 16:00 – klasy IV, V i VI

godz. 17:30 – klasy VII i VIII

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach IX Bialskiej Ligi Historycznej

Kontakt bezpośredni do koordynatorów:

Ewa Piech tel. 665-876-220, Marta Makarska-Makaruk tel. 510-113-975
Ferie na Brzeskiej 2024
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V- VIII na zajęcia techniczne do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, ul. Brzeska 71.

Szczegóły na plakacie.
Licealiada - Piłka Siatkowa Chłopców
W dniu 24 stycznia 2024 r. w IV LO Biała Podlaska odbyła się Licealiada - Piłka Siatkowa Chłopców. Do zawodów przystąpiło 7 drużyn. W rywalizacji wszystkich drużyn młodzież naszej szkoły zajęła III miejsce! Uczniowie którzy reprezentowali naszą szkołę to: Pietruk Kacper, Oleszczuk Igor, Guz Szymon, Terebelski Wiktor, Sala Marcel, Batiuk Oleksandr, Lesiuk Karol, Niczyporuk Paweł, Młyński Igor, Raczyński Szymon, Romaniuk Dawid.
GRATULUJEMY!!!

Opiekun  drużyny - Pani Grażyna Zawadzka
Ferie zimowe na sportowo
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach sportowych w czasie ferii zimowych.Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00.Zajęcia poprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego na obiektach sportowych szkoły.

Warsztaty – Podstawy animacji komputerowej i montażu filmowego
Uczniowie klas VII-ych i VIII-ych
Zapraszam Was
w dniach 29.01 – 01.02 (poniedziałek – czwartek) na 20 godzin bezpłatnych warsztatów o temacie – Podstawy animacji komputerowej i montażu filmowego.

Program warsztatów:


    Adobe After Effect’s – interfejs, podstawowe ustawienia programu, podstawowe pojęcia z zakresu animacji i grafiki komputerowej.
    Tworzenie kompozycji, pojęcia “solid”, “shape layer”, animowanie podstawowych obiektów, animowanie transformacji pozycji, skali, rotacji i punktu “ciężkości”
    Teksty – tworzenie tekstów, parametry tekstu, animacja tekstów i najczęściej używane efekty w animacji napisów
    Import plików graficznych i tekstowych – praca z plikami Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, animowanie obiektów wektorowych i rastrowych, korekta kolorów i użycie efektów stosowanych w postprodukcji filmowej.
    Podsawy rotoskopii oraz pojęcie “green screen”, zastosowanie kluczy chromatyczności i sposoby wyodrębnienia, dodawania lub usuwania obiektów z materiałów filmowych
    Praca z obiektami 3D – scena, światło i kamera, tworzenie obiektów 3D, importowanie obiektów 3D i animacja w przestrzeni 3D
    Dźwięk – formaty plików dźwiękowych, źródła bezpłatnych efektów dźwiękowych i podkładów muzycznych
    Montaż plików filmowych, dźwiękowych i ich eksport z użyciem programów Adobe Premiere Pro i Adobe Media Enconder

Ponad to dowiecie się jak i gdzie legalnie pozyskiwać pliki graficzne, dźwiękowe i filmowe, jak ich używać w procesach produkcji filmowej. Dostaniecie sporo informacji o podstawach projektowania graficznego i pojęciach stosowanych w grafice komputerowej, fotografii, animacji i produkcji filmów. Pogadamy też o możliwościach sztucznej inteligencji w przygotowaniu projektów graficznych. Dowiecie się gdzie i jak promować swoje projekty, jak budować portfolio i jakie są możliwości pracy i zarobków w zawodach związanych z grafiką komputerową.

Warsztaty poprowadzę ja – Sylwester Kłusek – nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej.
Chcesz zobaczyć czym się zajmuję, moje prace i projekty? To zapraszam do mojego profilu – www.behance.net/sylwek73

Warsztaty będą prowadzone w godzinach od 9.00 – 14.00 w sali 203 (1 piętro w budynku głównym szkoły).
Liczba miejsc jest ograniczona – liczyć się będzie termin zgłoszenia. Zgłoszenie proszę przesłać na adres sylwek73@op.pl w temacie wiadomości proszę wpisać – Warsztaty animacji – imię i nazwisko uczestnika – a w treści proszę podać telefon kontaktowy.
Do osób zakwalifikowanych wyślę informację i formularz zgłoszeniowy. Uczestnik warsztatów musi mieć wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego, formularz w pierwszym dniu warsztatów.
Szkolenie pracowników szkoły z obsługi Defibrylatora AED
22 stycznia 2024 r. odbyło się szkolenie pracowników z obsługi Defibrylatora AED - urządzenia służącemu przeprowadzeniu defibrylacji u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Konkurs „Znani i nieznani z Podlasia - biografie naszych babć i dziadków”
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej po raz czwarty zaprasza mieszkańców Białej Podlaskiej oraz powiatu bialskiego do udziału w konkursie regionalnym „Znani i nieznani z Podlasia - biografie naszych babć i dziadków”, realizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka oraz Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, osób związanych w jakikolwiek sposób z naszym powiatem i miłośników naszego regionu, zaczynając od uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, a kończąc na osobach dorosłych.

Udział w konkursie jest doskonałą okazją do rozwijania wiedzy o życiu mieszkańców naszego miasta i regionu na podstawie wywiadów, wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach. Główną ideą konkursu jest zebranie biografii znanych i nieznanych mieszkańców naszych miast i wsi .

Zadanie konkursowe polega na  napisaniu biografii mieszkańca Białej Podlaskiej lub miejscowości położonej na terenie powiatu bialskiego, członka rodziny uczestnika konkursu lub innej niespokrewnionej osoby, której losy związane były z daną miejscowością.

Praca może mieć dość dowolną formę: typowego biogramu słownikowego, wywiadu z osobą czy też wspomnienia. Wystarczy tylko 5 stron formatu A4.

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.

Prace konkursowe można nadsyłać do biblioteki od 15 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Więcej informacji na stronie biblioteki.

https://mbp.org.pl/a,814,iv-edycja-konkursu-znani-i-nieznani-z-podlasia-biografie-naszych-babc-i-dziadkow

Zapraszamy do udziału.
Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami
Zachęcamy do udziału w konkursie z atrakcyjnymi NAGRODAMI, które można wygrać:

I miejsce – BON PODARUNKOWY o wartości 1 800 zł do realizacji w jednej z sieci sklepów z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD;II miejsce – BON PODARUNKOWY o wartości 1 400 zł do realizacji w jednej z sieci sklepów z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD;
III miejsce – BON PODARUNKOWY o wartości 1 000 zł do realizacji w jednej z sieci sklepów z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD;

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie? - zadania konkursowe,
w terminie do 10 marca 2024 r. przygotować pracę konkursową w jednej z trzech kategorii:
PLAKAT – wykonanie plakatu z okazji „100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego".
ESEJ – napisanie eseju na temat „Jaki wpływ mają normy na moje życie codzienne”.
FILM – nakręcenie krótkiego filmu na temat: „Jaki wpływ mają normy na moje życie codzienne”.
Wymagania szczegółowe dotyczące prac konkursowych.
Wszystkie prace konkursowe muszą nawiązywać do jubileuszu 100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i nie mogą zawierać logotypu Organizatora.
1. Kategoria "Esej" - esej powinien być napisany zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni ortograficznej i regułami gramatycznymi, i dostarczony w formacie docx. .doc, przy zastosowaniu maksymalnie 8 000 znaków (ze spacjami), bez bibliografii. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora w lewym górnym rogu pierwszej strony opracowania. Praca powinna być podpisana nazwiskiem i imieniem autora w tytule pliku.
2. Kategoria "Plakat" - praca powinna być wykonana dowolną techniką, wykonana w rozmiarze A3 i dostarczona w formacie jpg, png, pdf. Prace plastyczne wykonane inną techniką niż komputerowa należy przetworzyć na formę elektroniczną. Praca powinna być podpisana nazwiskiem i imieniem autora w tytule pliku.
3. Kategoria "Film" - praca powinna polegać na nakręceniu krótkiego (do 4 minut) filmu w formacie .mp4, .mpg lub .avi w rozmiarze do 100 MB. Filmy muszą zawierać napisy dla niesłyszących (odzwierciedlające dosłowny zapis treści). W kategorii film dopuszcza się do 3 osób jako zespół współautorów pracy. W przypadku nagrodzenia pracy w kategorii „Film”, zrealizowanej przez zespół, każdy z jego twórców otrzymuje równorzędną nagrodę. Dane autora/autorów (imię i nazwisko) powinny być zawarte w treści filmu.

W razie pytań, konsultacji, zgłoszenia do konkursu, proszę o kontakt przez e-dziennik lub sala 311,
Edyta Michalczuk - nauczyciel przedmiotów graficznych.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie https://tiny.pl/c2s4k.
Więcej informacji o działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego znajdziesz na stronie www.pkn.pl
Polski Komitet Normalizacyjny już po raz 12 organizuje Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”. Obecna edycja związana jest z obchodami 100- lecia działalności tej instytucji. „100-lecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja".

FERIE ZIMOWE 2024
Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk oraz Bialskie Centrum Kultury wraz ze swoimi placówkami zapraszają na Ferie Zimowe 2024. 
Więcej informacji na plakatach.
Z wizytą w LaserCity Biała Podlaska
Już po raz kolejny nasza młodzież z wizytą w LaserCity Biała Podlaska.
Projekt koleżeński Uczniowie -> Uczniom na Brzeskiej
W ramach Projektu koleżeńskiego Uczniowie -> Uczniom na Brzeskiej uczniowie 2 klasy na kierunku Technik informatyk – Krzysztof Jędryszka i Michał Danielewicz przeprowadzili instruktaż w 1 klasie TBG (Technik grafiki i poligrafii cyfrowej) dotyczący bezpiecznych nośników pamięci i zasad bezpieczeństwa w sieci.Spotkanie miało na celu kształtowanie świadomości uczniów w zakresie ochrony danych oraz unikaniu zagrożeń w Internecie.Podczas instruktażu graficy mieli okazję dowiedzieć się, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze bezpiecznych nośników pamięci. Omówione zostały różne parametry, takie jak pojemność, prędkość transferu danych, a także opcje zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych i funkcje antywirusowe. Uczniowie zostali także poinformowani o ryzykach związanych z korzystaniem z nieznanych pendrive’ów i sposobach zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych.Ponadto, podczas instruktażu omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, takie jak korzystanie z silnych haseł, unikanie klikania w podejrzane linki i załączniki w wiadomościach e-mail oraz regularne aktualizowanie oprogramowania. Uczniowie zostali poinstruowani, jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia w sieci, jakie są metody ataku cybernetycznego i jak się przed nimi bronić. Oprócz instruktażu, uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i podzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Instruktorzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi i udzielali praktycznych wskazówek, które uczniowie mogą zastosować w swoim codziennym korzystaniu z Internetu. Instruktaż został przeprowadzony z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, wzbogaconych o praktyczne przykłady. 
Zajęcia zostały przeprowadzone przez Krzysztofa (przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego) i Michała (radnego Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska) oraz nauczyciela Panią Martę Bąkowską. 
Spotkanie przyciągnęło uwagę uczniów i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Wyniki w konkursie na kartkę bożonarodzeniową w języku obcym
Dziękujemy za tak liczny udział w Konkursie na kartkę bożonarodzeniową w języku obcym.
Wyniki są następujące: I miejsce – Julia Misiuk 1 TBG II miejsce – Szymon Socha 1TE III miejsce – Kacper Władyczuk 1TS
Gratulujemy pomysłów i życzymy dalszych sukcesów!
Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Pani Izabela Włodarska, Pani Małgorzata Wawryca oraz Pani Justyna Jakubczyk
Pocztówki bożonarodzeniowe ślemy w świat z najlepszymi życzeniami!
Pocztówki bożonarodzeniowe ślemy w świat z najlepszymi życzeniami! Przybywajcie wędrowcy
Współpraca naszej szkoły z firmą WIPASZ S.A. przynosi wymierne korzyści
W ramach współpracy firma WIPASZ S.A. zakupiła nowoczesny sprzęt za kwotę 33 400 zł i przekazała szkole na potrzeby kształcenia zawodowego. Dwa monitory interaktywne 75" trafią do pracowni elektrycznych, dziewięć sterowników PLC do pracowni mechatronicznych, a elektryczny zszywacz introligatorski do pracowni grafiki.
     W ramach współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej z firmą WIPASZ S.A. uczniowie technikum odbywali wakacyjne staże, mogą odbywać praktyki zawodowe, uczestniczyli w wycieczkach prezentujących najnowocześniejszy w naszym regionie, w pełni zautomatyzowany zakład przetwórstwa drobiu. WIPASZ SA jest jednym z nielicznych zakładów w okolicy Białej Podlaskiej wyposażonym w roboty przemysłowe. Z tej racji firma jest zainteresowana zatrudnieniem absolwentów technikum kształcących się w zawodach  technik mechatronik i technik elektryk.

Nasi reprezentanci w Młodzieżowej Radzie Miasta Biała Podlaska
Naszą społeczność szkolną w następnej kadencji 2024-2025 w Młodzieżowej Radzie Miasta Biała Podlaska będą reprezentowali Monika, Michał i Mateusz.

Gratulujemy naszej "Brygadzie eMeMeM".

Życzymy samych sukcesów i pomyślności!
Świąteczna zbiórka żywności, zorganizowana w naszej szkole
Świąteczna zbiórka żywności, zorganizowana w naszej szkole dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, okazała się ogromnym sukcesem. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli udało nam się zgromadzić imponującą ilość produktów spożywczych.
Podczas zbiórki zebraliśmy wiele podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych, takich jak mąka, ryż, makaron, konserwy, olej, cukier czy środki czystości, artykuły higieniczne. Ponadto, nie brakowało również słodyczy, ciastek, owoców i innych produktów, które przyczynią się do stworzenia świątecznej atmosfery i radości wśród rodzin.
Nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym wsparciem i chęcią pomocy ze strony społeczności szkolnej. Dzięki temu udało się przejść nasze wyobrażenia i cele, które postawiliśmy przed zbiórką. Wiele rodzin uczniów, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, będzie teraz miało zapewnione odpowiednie jedzenie na świąteczny okres.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu zbiórki - zarówno tym, którzy przynieśli produkty spożywcze, jak i tym, którzy podjęli się organizacji i koordynacji całej akcji. Wasze dobre serca i zaangażowanie sprawiły, że możemy wesprzeć naszych uczniów w potrzebie w tak trudnym dla nich okresie.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i współpracę. Wasza hojność i życzliwość naprawdę dokładają światła do blasku świąt Bożego Narodzenia.

Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariusza wraz z opiekunami.
Wyjście integracyjne klasy 1 TS
18.12.2023 r. odbyło się wyjście integracyjne klasy 1 TS pod opieką Pani Małgorzaty Wawrycy i Pani Alicji Ocimek. Uczniowie udali się do Multikina na film „Igrzyska śmierci”. Po zakończeniu seansu filmowego klasa wraz z opiekunami odwiedziła Multicentrum w Białej Podlaskiej, aby wziąć udział w warsztatach bożonarodzeniowych, na których wykonywali prace świąteczne na szkle. Na zakończenie mieliśmy okazję miło spędzić czas w pizzerii.
Profilaktyka prowadzenia pojazdu "pod wpływem"
Statystyki policyjne wskazują, że nadal na polskich drogach wielu kierowców prowadzi pojazdy pod wpływem alkoholu, a nietrzeźwi uczestnicy ruchu powodują wypadki drogowe, w których giną ludzie. Osoby wsiadające “za kółko” w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji które się z tym wiążą. 19 grudnia 2023 roku uczniowie klas Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2 mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu pn. Profilaktyka prowadzenia pojazdu "pod wpływem", zorganizowanym przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej. Celem spotkania było uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Prowadzący spotkanie: Starszy aspirant Sylwia Jaworowska, Sierżant sztabowy Piotr Waszczuk, Prezes honorowy "Grom" Zdzisław Kozłowski. Prelegenci podkreślali, że konsekwencjami jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (utrata prawa jazdy), kierowca może stać się potencjalnym przestępcą i zostać pozbawiony wolności nawet na 2 lata. Jednak najtragiczniejszym co może się wydarzyć to spowodowanie wypadku w którym ucierpią niewinni ludzie.
Podczas spotkania uczniowie mogli użyć alkogogli, by móc przeżyć symulację zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu, a więc: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, trudności z określeniem kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zaburzenie w ocenie odległości, podwójne widzenie.
Mamy nadzieję, że udział uczniów w spotkaniu zmniejszy społeczne przyzwolenie na jazdę po alkoholu.
W spotkaniu uczestniczyły uczniowie z klas 5 TEI, 4 TG, 4 TS, 5 TMS, 5 TG, 4 TM, 4 TEI, 3 A, 3 B, którzy już są kierowcami bądź w najbliższym czasie odbędą kurs na prawo jazdy.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Prelegentom za przekazanie cennej wiedzy i poświęcony czas.
Sesja fotograficzna
Dzyń, dzyń, dzyń
Wjeżdżamy świątecznie.

Grafika: Wiktoria Kaczanowicz 2 TG
Ogólnopolski Konkurs „Master of vectors”
12 grudnia 2023 r. w naszej szkole odbył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu „Master of vectors”.

W konkursie brało udział 16 uczniów, a oto finaliści etapu szkolnego:

I miejsce  
Weronika Rudzka z klasy 3 TG (technik grafiki i poligrafii cyfrowej)

II miejsce
Aleksandra Bakun z klasy 3 TG (technik grafiki i poligrafii cyfrowej)

III miejsce
Wiktoria Kowalewska z klasy 3 TG (technik grafiki i poligrafii cyfrowej)

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Master of vectors” odbędzie się 25 maja 2024 r. w Warszawie.

Opiekę merytoryczną nad uczniami będzie sprawował Pan Sylwester Kłusek.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.
1 2 3 4 5 6 7

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.