Szkoła Branżowa I stopnia - wykaz zawodów 2024/2025


DLACZEGO WARTO WYBRAć NASZĄ SZKOŁę?

Wykaz zawodów dla uczniów po szkole podstawowej:


Klasa integracyjna
Mechanik pojazdów samochodowych
Klasa integracyjna wielozawodowa
Cukiernik
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Kierowca mechanik
Krawiec
Kucharz
Lakiernik samochodowy
Mechanik motocyklowy
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz - tynkarz
Ogrodnik
Operator obrabiarek skrawających
Sprzedawca
Stolarz
ślusarz
i inne w porozumieniu pracodawcą
W każdym zawodzie mogą uczyć się osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia - Młodociani

Zaświadczenie pracodawcy - Młodociani


Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji

Szkoła branżowa I stopnia: język polski, matematyka, pierwszy język obcy, technika

Zasady przyjęć i przeliczania punktów.

UWAGA

Skierowanie na badanie lekarskie wydaje się kandydatowi, od 20 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.
Do 18 lipca 2024 r. - dostarczenie wyników badań.


Uwaga !!!


Uczniowie szkoły branżowej I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych
mają możliwość bezpłatnego odbycia kursu na prawo jazdy kat B.


Języki obce:
W klasach szkoły branżowej I stopnia odbywa się nauka jednego języka obcego – język angielski.

W klasie wielozawodowej przewidziano kształcenie w następujących zawodach:
- cukiernik,
- elektromechanik,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk,
- fryzjer,
- kierowca mechanik,
- krawiec,
- kucharz,
- lakiernik samochodowy,
- mechanik motocyklowy,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- murarz-tynkarz,
- ogrodnik,
- operator obrabiarek skrawających,
- sprzedawca,
- stolarz,
- ślusarz.
Przy braku możliwości wskazania wybranego zawodu w systemie, informację taką można dopisać ręcznie na podaniu.


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.