Fachowcy z Brzeskiej!

Fachowcy z Brzeskiej!

Dokumenty rekrutacyjne

STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE - DOKUMENTY

Harmonogramy zajęć
Wakacyjne straże i praktyki

Staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Fachowcy z Brzeskiej!”

Otwierają przed sobą nowe możliwości!!!

Kolejne grupy uczniów na zajęciach

Zajęcia - galeria

Staże i praktyki 2018

Uczniowie na zajęciach

Uczniowie na stażach 2019


  Termin realizacji projektu

  Od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r. w naszej szkole będzie realizowany projekt Fachowcy z Brzeskiej!

  Cel projektu

  Celem projektu „Fachowcy z Brzeskiej!” jest podniesienie od V 2017 r. jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki, poprzez doposażenie szkół, przeszkolenie 28 nauczycieli zawodu, organizację staży/praktyk u pracodawców, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, zwiększających szanse na zatrudnienie 212 uczniów/uczennic.

  Wartość dofinansowania

  Dofinansowanie projektu z UE to 2 970 182,17 zł.

  W projekcje realizowane będą następujące zadania:

  1. Staże i praktyki zawodowe Dodatkowe zajęcia specjalistyczne (zawodowe i z języka angielskiego) dla uczniów
  2. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń i staży u pracodawców
  3. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych
  4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne (zawodowe i z języka angielskiego) dla uczniów

  Rekrutacja

  Już w czerwcu 2017 r. rozpoczniemy I edycję rekrutacji uczestników projektu wśród obecnych kl. II i III technikum i uczniów kl.II zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W maju natomiast będziemy rekrutować nauczycieli. Jeżeli chodzi o uczniów, to Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla jednego ucznia w postaci udziału w wakacyjnych – miesięcznych stażach/praktykach zawodowych u pracodawcy i w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

  W pierwszej edycji rekrutacji planujemy zrekrutowanie 132 uczniów i utworzenie 22 grup:
  • 9 grup dla kl. III technikum (każda grupa po 6 osób, łącznie 54 osoby)
  • 12 grup dla kl. II technikum (każda grupa po 6 osób łącznie 72)
  • 1 grupa dla kl. II ZSZ (łącznie 6 osób)

  Kryteriami rekrutacji uczniów będą:

  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (z II semestru 2016/2017 roku szkolnego)
  2. frekwencja na zajęciach szkolnych
  3. opinia wychowawcy, a w przypadku OzN- również opinia pedagoga wspierającego (pozytywne opina będą miały najwyższą wagę punktową ze wszystkich kryteriów)
  4. kolejność zgłoszeń

  Preferowani będą uczniowie z jak najwyższą średnią ocen i frekwencją

  Jak wygląda udział ucznia w projekcie?

  Uczniowie kl. III technikum i kl. II ZSZ rozpoczną udział w projekcie od miesięcznego stażu/praktyki (realizowanych w miesiącach lipiec – sierpień 2017) w branżach zgodnych z kierunkiem kształcenia lub pokrewnych u pracodawców z terenu województwa lubelskiego (będą to pracodawcy działający na obszarze, na którym znajduje się ZSZ NR 2 (m. in. u pracodawców z którymi od lat współpracuje: Autosfera, Szeptycki Nissan, Rejon Energet, Budomex, EcoDay) Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci stypendium w wysokości ok. 1800 zł., pokrycia kosztów badania lekarskiego, szkolenia BHP, ubrania roboczego i zwrotu kosztu dojazdu. Od września przyszłego roku szkolnego wezmą udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych realizowanych przez 2 semestry (łącznie 146 h), w tym:
  • 120h dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych realizowanych w 2-3 blokach tematycznych
  • 26h dodatkowych zajęciach specjalistycznych z j. angielskiego zawodowego (zgodnego z nauczaną branżą)

  Uczniowie kl. II technikum rozpoczną udział w projekcie dopiero we wrześniu 2017 r. od dodatkowych zajęć specjalistycznych (staże będą mieli dopiero w lipcu – sierpniu 2018 r.). Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów kl. II będą realizowane przez 3 semestry, w tym:
  • 180h dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych realizowanych w 3-4 blokach tematycznych
  • 46h dodatkowych zajęciach specjalistycznych z j. angielskiego zawodowego (zgodnego z nauczaną branżą)

  Zajęcia specjalistyczne przewidziane w projekcie, będą to większości zajęcia praktyczne,
  • zajęcia zawodowe będą odbywały się 1 raz w m-cu 6h w sobotę, w pozostałych tygodniach m-ca po 2h w zależności od bloku tematycznego lub co 2 tygodnie po 4h
  • zajęcia z j. angielskiego będą odbywały się -1 godz/tydz

  Dodatkowe zajęcia specjalistyczne ucz/ice będą mogli wybierać zgodnie z kierunkiem kształcenia lub zainteresowania. Projekt zakłada realizację 17 zawodowych bloków tematycznych do wyboru przez uczestników projektu, średnio na 1 blok tematyczny będzie przypadać 60 h zajęć.

  Bloki tematyczne do wyboru dla poszczególnych zawodów:

  • TS i B

  • BT.I. Zastosowanie technologii spawania metodą MAG
   BT.II. Zastosowanie technologii spawania metodą TIG
   BT.III. Przygotowanie do lakierowania samochodów
   BT.IV. Diagnozowanie i naprawa motocykli
   BT.V. Montaż i naprawa systemów nagłośnienia samochodowego
   BT.VI. Nowoczesne zasilanie proekologicznych pojazdów
   BT.VII. Obsługa i konserwacja układu klimatyzacji samochodowej i instalacji LPG
   BT.VIII. Projektowanie wspomagane komputerowo
   BT.IX. Programowanie sterowników samochodowych

  • TB, TU i TE

  • BT.X. Domy pasywne i nowoczesne technologie w budownictwie
   BT.XI. Instalator OZE
   BT.XII. Instalator XXI
   BT.XIII. do wyboru:
   Prace konserwacyjne instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub
   Eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej o napięciu do 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu
   BT.XIV. Programowanie sterowników mikroprocesorowych
   oraz
   BT.VIII. Projektowanie wspomagane komputerowo

  • TI, TC i TM

  • BT.XV. Tworzenie grafiki i animacji na potrzeby stron www
   BT.XVI. Cyfrowa synteza fotorealistycznych obrazów w środowisku 3D
   BT.XVII. Techniki nagrywania, kształtowania i odtwarzania dźwięku
   BT.XIV. Programowanie sterowników mikroprocesorowychInformacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.