Powiedz "nie" narkotykom

„Powiedz nie narkotykom” 2008


Projekt skierowany do
 • uczniów naszej szkoły, rodziców i nauczycieli

Cel zadania oraz zakładane rezultaty
 • Głównym celem projektu było wyposażenie jego uczestników w wiedzę dotyczącą przyczyn i mechanizmów uzależnienia oraz zdobycie umiejętności społecznych chroniących młodych ludzi przed uzależnieniem i zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Wsparciem objęto nie tylko młodzież naszej szkoły, ale również ich rodziców i nauczycieli. Zaplanowane przez nas działania zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i budżetem zadania.

Działania realizowane w projekcie
 • Przygotowano, a następnie przeprowadzono Szkoleniową Radę Pedagogiczną nt: „Problemy narkomanii , HIV i AIDS”, w której uczestniczyło 70 nauczycieli. Opracowano 113 sztuk materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz prezentację multimedialną. Materiały szkoleniowe zostały rozdane nauczycielom, a część przekazano do gabinetu pedagoga w celu udostępniania nauczycielom na lekcje wychowawcze.
 • Przygotowano i zorganizowano 2-godzinne otwarte zajęcia warsztatowe dla nauczycieli „Jak pomóc dziecku , które sięga po narkotyki”. Na zajęcia warsztatowe opracowano materiały szkoleniowe dla nauczycieli.
 • Opracowano „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych” i wydano 110 szt. „Informatorów dla nauczycieli i pracowników szkoły”, zawierające w/w procedury.
 • Opracowano 250 szt. Informatora dla rodziców. Zawierał on szkolne procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją, prawa i obowiązki ucznia oraz informacje nt. formy spędzania czasu wolnego realizowane w szkole. Informator został rozprowadzony wśród rodziców na spotkaniach z rodzicami.
 • Zorganizowano i przeprowadzono we wszystkich klasach pierwszych spotkania rodziców z pedagogiem szkolnym, których tematem były uzależnienia oraz rodzaje narkotyków.
 • Zorganizowano i przeprowadzono spotkania z policjantem ds. nieletnich we wszystkich klasach pierwszych. Spotkania prowadzone były nt.: „Odpowiedzialność prawa za czyny karalne” , łącznie w spotkaniach uczestniczyło 236 uczniów.
 • Przeprowadzono 6-godzinne warsztaty kształcące umiejętności społeczne.
 • W założeniu projektu alternatywą dla uzależnień miało być wskazanie uczniom innych możliwości spędzania czasu wolnego. Dlatego też, młodzież ZSZ Nr 2, przez cały okres trwania zadania mogła brać udział w odbywających się w szkole zajęciach rekreacyjnych z elementami wspinaczki halowej.
 • Inną formą spędzania czasu wolnego było uczestnictwo w 24 godzinnych zajęciach teatralnych. Rezultatem tych zajęć było przygotowanie i wystawienie spektaklu profilaktycznego przygotowanego przez młodzież na podstawie książki „My dzieci z dworca ZOO”.
 • Opracowano ankiety oraz przeprowadzono badania wśród 133 uczniów szkoły, dotyczące używania przez nich substancji psychoaktywnych. Wyniki badań zostały opracowane przez uczniów. Ponadto uczniowie przygotowali kolejną prezentację multimedialną o narkotykach, skutkach ich używania i prawnych aspektach używania, posiadania i sprzedawania narkotyków pt. „Narkotyki to kolorowa iluzja”. Obie prezentacje zostały zaprezentowane szerszej grupie młodzieży w formie prezentacji multimedialnej podczas podsumowania Przedsięwzięcia profilaktycznego „Powiedz NIE narkotykom”.
 • Dnia 19.12.2008r. odbyło się uroczyste podsumowanie Przedsięwzięcia profilaktycznego „Powiedz NIE narkotykom”, podczas którego zostały przedstawione wyniki badań ankiet w formie prezentacji multimedialnej. W ramach podsumowania zaprezentowano również prace plastyczne wykonane przez naszą młodzież oraz wręczono nagrody w konkursach plastycznym i literackim, jak również uczniom aktywnie włączającym się w prace podczas realizacji zadania profilaktycznego „Powiedz NIE narkotykom”.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.