Instytucje pomocy i wsparcia

Instytucje, w których mogą Państwo jako rodzice szukać informacji, pomocy i wsparcia:


Kuratorium Oświaty w Lublinie
ul. 3-go Maja 6
20 - 950 Lublin
centrala: tel. 81 538 52 00

Delegatura Kuratorium Lubelskiego w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41
21 - 500 Biała Podlaska
tel. 83 343 81 73

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
centrala: tel. 22 551 77 00
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00 – 450 Warszawa
tel. 22 583 66 00

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwencyjne
ul. Hoża 27 A lok.5
00 - 521 Warszawa
tel. 22 626 94 19

KURATORZY SĄDOWI
Biała Podlaska
ul. Brzeska 20/22
tel. (83) 342 – 08 – 80
Pomoc w egzekwowaniu postanowień sądu
w sprawach obowiązku leczenia odwykowego
i w sprawach karnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Waryńskiego 3
21 - 500 Biała Podlaska
tel. 83 341 64 36

Przychodnia Zdrowia Psychicznego
ul. Janowska 17
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 344 51 50

NZOZ „ZMIANA”
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Biała Podlaska ul. Stacyjna 6 (I piętro)
tel. (83) 342 – 81 – 73
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu.
Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

NZOZ „TERAPIA A”
Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia
Biała Podlaska ul. Stacyjna 6 (I piętro)
tel. (83) 342 – 81 – 84
Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

Grupa DDA ul. Stacyjna 6
(Dorosłe Dzieci Alkoholików)
Każda niedziela godz.19.00

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „Powrót z Uzależnień” Poradnia Promień nadziei dla osób z problemami narkomanii
Biała Podlaska ul. Stacyjna 6
tel. (83) 342 – 21 – 98
czynny od poniedziałku do piątku godz 15-19

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY
dla osób z problemami alkoholowymi
Biała Podlaska ul. Stacyjna 6 /parter/
tel. (83) 344 – 47 – 32

Bursa Szkolna
ul. Podmiejska 36
21 - 500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 343 29 53, fax 344 38 78

środowiskowy Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
pełnią dyżur prawnik, psycholog, kuratorzy sądowi, którzy udzielają bezpłatnych porad ul. Leszczynowa 16
21 - 500 Biała Podlaska
tel. 83 342 69 51

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE, PROFILAKTYKI I TERAPII W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Sworska 44

Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” im. Janusza Dziedzica
tel. (83) 345 – 33 – 55
Dom czasowego pobytu dla ofiar przemocy domowej

Telefon Zaufania
„PODLASKA NIEBIESKA LINIA”
Uwaga! Telefon (83) 345 – 33 – 55
czynny całą dobę.

FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM
21-360 DOŁHA
OśRODEK SZKOLENIOWO – TERAPEUTYCZNY
tel. (83) 371 – 15 – 26
Terapia osób uzależnionych.
tel. (83) 371 – 15 – 16
(telefon dla pacjentów ośrodka)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMóW ALKOHOLOWYCH MIASTA BIAŁA PODLASKA
Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
(pokój 312 – III piętro)
tel. (83) 341 – 61 – 99
Przyjmowanie wniosków w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek od godz. 0730 – 1530

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Piłsudskiego 24
21 - 500 Biała Podlaska
tel. 83 343 85 37


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.