Projekt EFS "Szkoła zawodowa – szkoła możliwości"


Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej 1 lipca 2013 r. rozpoczął realizację Projektu ,,Szkoła zawodowa - szkoła możliwości". Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 r. w partnerstwie z Bialskopodlaskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt jest skierowany do 200 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Na realizację wszystkich działań przewidzianych w Projekcie uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 1 270 000 zł. środki te będą wykorzystane na zmodernizowanie pracowni przedmiotów zawodowych. Zostaną pozyskane nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia technicznego. Młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających zawodowe zainteresowania.
Zadania realizowane w projekcie to:
  • zajęcia wyrównawcze - których celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poziomu wiedzy i umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych;
  • zajęcia dodatkowe - których celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych. W ramach realizacji tego zadania będą zorganizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów technicznych.
  • płatne staże u pracodawców - działanie to przyczyni się do zacieśnienia współpracy szkoły z pracodawcami. Umożliwi łatwiejsze wchodzenie uczniów na rynek pracy oraz podniesie efektywność ich kształcenia. Staże będą realizowane w okresie wakacji w wymiarze jednego miesiąca.

Uczniowie w czasie wakacji realizują płatne staże w bialskich firmach branży budowlanej, samochodowej, informatycznej, elektrycznej, energetycznej i mechanicznej.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIóW / UCZENNIC W PROJEKCIE

Dzięki zaangażowaniu bialskich firm, z branży budowlanej, samochodowej, elektrycznej, energetyczne oraz informatycznej, 110 uczniów naszej szkoły odbywało w okresie wakacji 2013 i 2014 miesięczne staże.
Staże były realizowane w ramach projektu ,,Szkoła zawodowa - szkoła możliwości'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zdobyli doświadczenie zawodowe, nabyli praktyczne umiejętności w miejscu pracy, co w przyszłości zaowocuje łatwiejszym poruszaniem się na rynku pracy.
Działanie to przyczyniło się także do zacieśnienia współpracy szkoły z pracodawcami.

Uczniowie szkoły odbywali staże w następujących firmach:

Branża budowlana:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Spółka z o.o. ul. Brzeska 156 21- 500 Biała Podlaska
DOMBUD Sp. z o.o. PPHU ul. Brzeska 174 21-500 Biała Podlaska
„PROFIT” ul. Kopernika 8/4 21-500 Biała Podlaska
GRANIT Sp. z o.o. PPU ul. Sidorska 87a 21-500 Biała Podlaska
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD ul. Kopernika 12 21-500 Biała Podlaska
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne MERKURY ul. Sidorska 53 21-500 Biała Podlaska
Firma Budowlana EKO DACH Sławomir Krawczak Dokudów Drugi 71A 21-500 Biała Podlaska
Firma Budowlana Stanisław Romaniuk ul. Augusta Fieldorfa 26/7 21-500 Biała Podlaska

Branża samochodowa
AUTOSFERA Sp. z o.o. ul. Sidorska 117c 21-500 Biała Podlaska
CARSED ul. Janowska 71 21-500 Biała Podlaska
MIREX ul. Brzeska 111 21 - 500 Biała Podlaska,
Czarnecki i Czarnecki Spółka Jawna ul. Kąpielowa 5 21-500 Biała Podlaska
FHU Wypożyczalnia Przyczep ul. Jana Pawła II 139 21-500 Biała Podlaska
PH CONKRET Spółka z o.o. ul. Sidorska 59 21-500 Biała Podlaska
Podlaski Zakład Motoryzacyjny Spółka z o.o. ul. Jana Pawła II 7 21-500 Biała Podlaska
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DARIMEX ul. Janowska 56 21-500 Biała Podlaska
SZEPTYCKI Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 35 21-500 Biała Podlaska
TYTAN ul. Winiarska 47 21-500 Biała Podlaska
Zakład Usługowo-Wytwórczy ZAMEL Spółka Jawna ul. Słowackiego 1 21-500 Biała Podlaska

Branża elektryczna
MEL Automatyka do bram ul. Handlowa 1 21-500 Biała Podlaska
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Biała Podlaska ul. Brzeska 166
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELEKTRA Spółka z o.o. ul. Brzeska 174 21-500 Biała Podlaska
Zakład Usług Elektryczno – Instalacyjnych ul. Narutowicza 51 21-500 Biała Podlaska

Branża energetyczna
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Pokoju 26 21-500 Biała Podlaska

Branża informatyczna
BAJT Spółka jawna ul. Warszawska 14 21-500 Biała Podlaska
JB Multimedia ul. Brzeska 107 A 21-500 Biała Podlaska
KSEMAR P.H.U. ul. Brzeska 130 21-500 Biała Podlaska
MULTI SERWIS ul. Kopernika 22 21-500 Biała Podlaska
TAU INTERNET ul. Jatkowa 7 21-500 Biała Podlaska

WSZYSTKIM PRACODAWCOM SERDECZNIE DZIęKUJEMY!


Grafik zajęć

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.