Rewalidacja

REWALIDACJA


Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mają na celu wzmacniać posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom. Podstawą pracy jest Indywidualny program rewalidacyjny opracowany przez nauczyciela wspierającego dla każdego ucznia, w oparciu o wskazania w orzeczeniu poradni psychologicznej-pedagogicznej.

Zajęcia mogą być prowadzone w formie indywidualnej i zespołowej. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:
 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
 • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
 • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,
 • stymulowanie (dynamizowanie) rozwoju,
Oferujemy szeroką gamę zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w zakresie:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia obejmujące techniki multimedialne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • artetarapia,
 • terapia metodą EEG Biofeedbeck.
W czasie nauki w szkole zapewniamy:
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • organizację zajęć rewalidacyjnych,
 • pomoc specjalistów:
  • pedagoga szkolnego,
  • psychologa szkolnego,
  • nauczycieli wspierających,
  • doradcy zawodowego,
  • pielęgniarki szkolnej,
  • stomatologa,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych,
 • zajęcia pozalekcyjne sportowe na sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, siłowni i na basenie.
Szeroki wachlarz zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych daje możliwość wielofunkcyjnego usprawniania ucznia oraz możliwość dostosowania do indywidualnych psychofizycznych potrzeb ucznia.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.