Wydarzenia:

Stypendium z „Lubelskiej kuźni talentów 2024-2025” – 600 zł/miesięcznie
W roku szkolnym 2024 - 2025 uczniowie wszystkich klas technikum i szkoły branżowej, w tym uczniowie klas pierwszych, mogą ubiegać się o stypendium z programu "Lubelska kuźnia talentów 2024-2025" w kwocie 600 zł / miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, czyli w roku szkolnym będzie to 6 000 zł. Uczniowie, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium lub chcący uzyskać więcej informacji, proszeni są o zgłoszenie się do dnia 21 czerwca 2024 r. do Pani Edyty Michalczuk (sala 311). Termin złożenia wniosku jest bardzo krótki, bo do 12 lipca 2024 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Aby złożyć wniosek o stypendium uczeń musi spełniać następujące warunki:
1. w ubiegłym roku szkolnym (2023-2024), uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku: - uczniów I klasy technikum wyższą lub równą 4,75, - uczniów klas II, III, IV lub V technikum wyższą lub równą 4,50, - uczniów klas I, II i III szkoły branżowej wyższą lub równą 4,00. LUB • w ubiegłym roku szkolnym (2023-2024) uzyskał tytuł finalisty, laureata lub reprezentował Polskę w konkursach, olimpiadach, turniejach lub/i uzyskał co najmniej 4 osiągnięcia: tytuł laureata, finalisty, zajęcie 1 do 3 miejsca, zdobycie wyróżnienia lub uzyskał inne wysokie miejsce, nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy i umiejętności, organizowanych instytucjonalnie, o pozaszkolnym zasięgu. oraz • uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku: - uczniów I klasy technikum wyższą lub równą 4,25, - uczniów klas II, III, IV lub V technikum wyższą lub równą 4,00, - uczniów klas I, II i III szkoły branżowej wyższą lub równą 3,50. ORAZ 2. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: • przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, osiągnięty w roku 2023, nie przekracza kwoty 3 221,98 zł netto (czyli po odliczeniu składek na ZUS, podatku i składki zdrowotnej) LUB • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, LUB • posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. LUB • posiada status osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą. LUB • posiada status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej obydwojga rodziców, w wyniku ich śmierci lub/i wyroku sądu. LUB • członek rodziny ucznia legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza półtorakrotności kwoty 3 221,98 zł netto. LUB • uczeń wychowywany jest przez jednego rodzica: wdowę, wdowca, pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, osobę, która złożyła pozew o separację lub pozew rozwodowy i która nie wychowuje ucznia z jego rodzicem, a miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza półtorakrotności kwoty 3 221,98 zł netto.
Rowerowy Dzień Sportu i Rekreacji
Z okazji Dnia Sportu i Rekreacji w dniu 12.06.2024 r. odbył się Rajd Rowerowy na opracowanej wcześniej trasie: ZSZ nr2 ul. Brzeska 71 – Woskrzenice Duże – Husinka – Michałki – Rokitno – Kaliłów – Wozareckie Pieńki – Tężnia Solankowa Biała Podlaska.Całość szlaku liczyła ok. 45 km. W rajdzie wzięli udział uczniowie z klas: 1 TIM, 1 TS, 2 TIM oraz 3 B. Uczestnicy przed rozpoczęciem jazdy wylosowali niewielkie nagrody rzeczowe oraz otrzymali napój izotoniczny, a w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy z funduszu Rady Rodziców otrzymali smaczne lody. Ogromne brawa dla naszej młodzieży za włączenie się do akcji "Kręcimy dla Białej Podlaskiej".
Zapraszamy na 15. edycję Parku Sztuki
Serdecznie zapraszamy na 15. edycję Park Sztuki działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim, która odbędzie się w ten piątek 14.06.2024 r. o godz. 18:00 w Parku Radziwiłłowskim przy ul. Warszawskiej 12. Dzieła będzie można oglądać do niedzieli 16.06.2024 r. do godz. 16:00.
Złote Pióra
14 czerwca 2024, o godz. 12:00, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej odbędzie się uroczystość wręczenia Złotych i Diamentowych Piór uczniom bialskich szkół.
Na terenie szkoły dostępne będą parkingi zgodnie z poniższym schematem.
ZDECYDUJ, JAKIE KSIĄŻKI TRAFIĄ DO BIBLIOTEKI...
Każdy z was może współtworzyć księgozbiór biblioteki szkolnej …
ZDECYDUJ, JAKIE KSIĄŻKI TRAFIĄ DO BIBLIOTEKI...
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej otrzymała 15 000 złotych, które może przeznaczyć m.in. na zakup nowości wydawniczych. Kupując książki do biblioteki szkolnej pragniemy spełnić oczekiwania czytelników i zakupić takie pozycje, które są zgodne z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami. W związku z tym zwracamy się do Was z prośbą o przedstawienie propozycji tytułów książek, które można by zakupić do biblioteki szkolnej. Mogą to być np. kryminały, książki obyczajowe, fantastyka, reportaże i wszystkie inne, które są Waszym zdaniem warte przeczytania. Aby tak się stało, prosimy o wzięcie udziału w plebiscycie i wypełnienie poniższej ankiety.
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc9.../viewform Ankiety można dostarczyć osobiście lub wrzucić do skrzyneczki znajdującej się obok biblioteki szkolnej. Swoje propozycje można również zgłaszać przez www.brzeska71.pl i szkolnego facebook `a.
Uwaga! Wśród uczestników ankiety zostaną rozlosowane upominki książkowe.
#KRĘCIMYDLABRZESKIEJ
Jak wziąć udział w Rowerowej Stolicy Polski 2024?
Kiedy?
Od 1 do 30 czerwca 2024 roku.
Kto może wziąć udział?
Każdy, kto ma rower i telefon z Androidem lub iOS.
Jak dołączyć?
Pobierz darmową aplikację Aktywne Miasta
Zarejestruj się przez e-mail lub Facebooka.
Dołącz do naszej drużyny:
W aplikacji wybierz miasto: Biała Podlaska.
Wybierz szkołę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.
Kogo zapraszamy?
Uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz przyszłych pierwszaków!
Nie masz roweru?
Sklep rowerowy przy ul. Madler 8 z tej okazji oferuje specjalne rabaty! 
Dołącz do nas i kręć kilometry razem z nami!
Dzień Sportu i Rekreacji
W środę 05.06.2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w składzie: - Dorota Kubicka, - Grażyna Zawadzka, - Małgorzata Winiarczuk, - Tadeusz Michalczuk, - Jacek Szyc zorganizowali w naszej szkole Dzień Sportu i Rekreacji. Inauguracją zmagań sportowych był mecz w piłkę siatkową rozegrany między Mistrzami Szkoły - klasą 4 TM a drużyną „Reszty Świata”. Rozgrywka zakończyła się wynikiem 3:2, sukces odniosła drużyna „Reszty Świata”.
Zwycięzcy turnieju - Drużyna "Reszty Świata" w składzie: Guz Szymon, Rogalski Kamil, Romaniuk Dawid, Terebelski Wiktor, Niczyporuk Paweł, Wiśniewski Bartosz, Kuznecov Ruwim. Mistrzowie Szkoły Klasa - 4 TM zajęła II miejsce w składzie: Raczyński Szymon, Oleszczuk Igor, Młyński Igor, Sala Marcel, Paszkiewicz Krzysztof, Twarowski Filip.
Następnie młodzież brała udział w konkurencjach: - rzut do kosza, - strzał na bramkę, - podciąganie na drążku, - rzut do tarczy (DART). 138 uczniów brało udział i zdobywało punkty w kolejnych konkurencjach. Uczniowie za udział w zawodach otrzymali słodkie przekąski, a najlepsi - nagrody rzeczowe.
Zwycięzcy: I miejsce Szymon Zadziorski z klasy 2 B - 220 pkt. II miejsce Krystian Dymowski z klasy 1 TIM - 192 pkt. III miejsce Leon Paszkiewicz z klasy 3 TS - 166 pkt.
W kategorii dziewcząt: Faustyna Kaliszuk z klasy 2 A - 132 pkt.
Technicy budownictwa na terenie budowy mostu na rzece Krzna
W dniu 5 czerwca 2024 uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w zawodzie technik budownictwa na terenie budowy mostu na rzece Krzna poznali technologię budowy mostu belkowego oraz technologię budowy nasypów w bardzo trudnych warunkach gruntowo wodnych. Dzięki uprzejmości pracowników firmy Nowak-Mosty sp.zo.o uczniowie mieli okazje poznać organizację pracy na budowach obiektów liniowych. Bardzo ciekawe były zagadnienia z zakresu planowania oraz transportu elementów wielkogabarytowych.
Opiekę podczas wycieczki sprawował Pan mgr inż. Zenon Bahonko.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoto Topoli”
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach ogłasza Wisznicki Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoto Topoli” pod patronatem Wójta Gminy Wisznice.
Celem Konkursu jest pobudzenie wrażliwości literackiej, promocja twórczości poetyckiej, popularyzacja jej poprzez prezentacje dorobku twórców, wzmacnianie pozycji poezji w ogólnym odbiorze społecznym.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech niepublikowanych i nienagradzanych, do momentu przesłania na ten konkurs, wierszy na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Kraszewskiego w WisznicachWygoda 10a21-580 Wisznicez dopiskiem na kopercie „O Złoto Topoli” w terminie do 15.07.2024 r. 
Każdy uczestnik powinien nadesłać jeden zestaw, na który składać się będą 3 utwory. Zestaw należy nadesłać w trzech kopiach. Każdy zestaw utworów powinien być oznaczony godłem słownym (inaczej - pseudonimem).
Organizator ogłosi wyniki konkursu „O Złoto Topoli” nie później niż do dnia 10.09.2024 r. Nagrodzeni zostaną o tym poinformowani odpowiednim pismem wysłanym na adres email oraz na profilu facebookowym Biblioteki https://www.facebook.com/bibliotekawisznice
Więcej informacji w załącznikach .
V Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw
​1 czerwca już po raz kolejny z dumą uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Na naszym stoisku dzieci mogły odkryć, jak bawili się ich rodzice i dziadkowie, grając w tradycyjne gry i zabawy z tamtego okresu. Naszą szkołę reprezentowały Panie Ewa Piech i Marta Makarska-Makaruk oraz uczniowie:Dominika Kalinka (3 TS),Bartłomiej Melańczuk (2 TIM),Magda Zubelewicz (2A),Daniel Kutnik (2 TS). Było mnóstwo śmiechu i radości, a także okazja do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych. 
Dziękujemy wszystkim za odwiedziny i wspólnie spędzony czas!
V Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw w Białej Podlaskiej
1 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00 w Zespole Pałacowym Radziwiłłów odbędzie się V Festiwal Gier i Zabaw. Nasza szkoła również jest uczestnikiem tego festiwalu i zaprezentuje dawne zabawy. Przypomnimy sobie i Wam w co grano i jak bawiono się na dworze, w czasach gdy nie było komputerów, Netflixa i stałego dostępu do Internetu. Na Festiwalu Gier i Zabaw będzie można poznać, zobaczyć, wiele niesamowitych i ekscytujących gier, które cieszyły się popularnością. Zabierzemy Was w inny, równie ciekawy świat! Na wydarzenie zapraszają nauczyciele historii, Pani Ewa Piech i Pani Marta Makarska-Makaruk. 
WSTĘP WOLNY Serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Bakun - Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Master of Vectors”
Miło nam poinformować, że Aleksandra Bakun, uczennica klasy 3 TG, zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Master of Vectors”. Finał drugiej edycji tego konkursu odbył się 25 maja 2024 r. w Warszawie. Celem konkursu „Master of vectors” jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności na temat grafiki cyfrowej i poligrafii. W konkursie startowało 52 uczestników z 26 szkół ponadpodstawowych na kierunkach technicznych o profilu graficznym, z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Bakun i Weronika Rudzka z klasy 3 TG, pod czujnym okiem opiekuna Pana Sylwestra Kłuska. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Wydział Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
Rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski
W najbliższą sobotę wystartujemy w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.
Już po raz czwarty z rzędu miasto Biała Podlaska weźmie udział w ogólnopolskiej rywalizacji o miano najbardziej rowerowego miasta w Polsce. Akcja ta ma na celu promocję zdrowego trybu życia oraz działań proekologiczne.Tradycyjnie naszą sportową przygodę  rozpoczniemy tuż po północy. Wtedy to z placu Wolności ruszy Night Ride, pierwszy wspólny przejazd inaugurujący tegoroczne zmagania.
Tego samego dnia, z okazji Dnia Dziecka spotkamy się o godzinie 10:00 na placu Wolności skąd wyruszymy na krótką przejażdżkę zakończoną wspólną zabawą w założeniu zamkowo-parkowym Radziwiłłów.
Na uczestników wydarzenia czekać będzie moc atrakcji oraz konkurs, w którym do wygrania będą rowery i gadżety rowerowe.
Do wspólnej, prozdrowotnej zabawy zaprasza prezydent miasta Michał Litwiniuk.
Zbiórka na rzecz zwierząt ze Schroniska "Azyl" Biała Podlaska
Z ogromną radością informujemy, że dzięki Waszej pomocy, dzisiaj udało nam się przekazać dary zebrane podczas naszej zbiórki na rzecz zwierząt ze Schroniska "Azyl" Biała Podlaska, którą zorganizowaliśmy jako jedno z działań projektu "Mosty przyjaźni na Brzeskiej" w ramach programu IOM Poland finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki. Wasze wsparcie jest nieocenione! Te małe serduszka potrzebują naszej miłości i wsparcia.Każdy z tych zwierzaków marzy o ciepłym domu i kochającej rodzinie. Wasze dary to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim nadzieja na lepsze jutro.
Zachęcamy Was do adopcji – dajcie tym czworonogom szansę na nowe, pełne miłości życie. Razem możemy zdziałać cuda! 
Fot. Angelika Zając
#MostyprzyjaźninaBrzeskiej #AdoptujNIEKUPUJ
"Legitna praca"
W związku z trwającą kampanią informacyjno-edukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy "Legitna praca", Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie uruchomi dyżur telefoniczny dla młodzieży chcącej podjąć pracę w wakacje. Masz pytanie - zadzwoń!Dyżury są pełnione w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 13:00 do 14:00 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Młode osoby będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej dotyczącej zasad legalnego zatrudnienia oraz informacji jakie prawa posiadają.
Informacje na temat realizowanej kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.prawawpracy.pl
Polecamy nowy numer Podlaski Kwartalnik Kulturalny!
Nasza uczennica Amaliia Parpulanska cieszy się swoim małym sukcesem, jako graficzka ilustratorka.W najnowszym wydaniu Kwartalnika znajdujemy na stronie 98 pracę Amalii, którą wykonała przy współpracy z Panią Edytą Tyszkiewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Amalia jest uczennicą 2 TG - kierunek: technik grafiki i poligrafii cyfrowej.Obecnie Amaliia, wraz z koleżanką Mofiya są w trakcie przygotowywania wystawy swoich prac, na którą serdecznie zapraszamy.
Uczennice w realizacji swoich sił w świecie ART mogą liczyć na wsparcie nauczycielki Pani Marty Bąkowskiej. Trzymamy kciuki i gratulujemy!!!
Matematyczny konkurs JAROMAT dla 3-4 klasy technikum
Zapraszamy na matematyczny konkurs JAROMAT, który odbędzie się 23 maja w formie online. We czwartek 16 maja o 19:00 odbędzie się pierwsza lekcja przygotowawcza.
Strona z zapisami: https://szkolamaturzystow.pl/jaromat.
Konkurs JAROMAT opiera się na zadaniach typowo maturalnych i skierowany jest do uczniów 2-3 klas liceum i  3-4 klasy technikum. 
Nagrodami w konkursie są:1/ laureat 1 stopnia: 5000 zł (1 miejsce) 2/ laureat 2 stopnia: vouchery na kwotę 400 zł na zajęcia edukacyjne (miejsca 2-10)3/ laureat 3 stopnia: vouchery na kwotę 80 zł na zajęcia edukacyjne (połowa najlepszych uczestników).
Konkurs jest niebywałą okazją do propagowania treści matematycznych o tematyce maturalnej. 
Wygrywa aż połowa uczestników!
10. MIĘDZYNARODOWY SALON MARTWA NATURA W FOTOGRAFII
Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się w dniu 16 maja (czwartek) 2024 r. o godz. 18:00 w Galerii I Piętro Strefa Sztuki przy ul. Warszawskiej 11 (w budynku Bialskiego Centrum Kultury). 10. Międzynarodowy Salon – Martwa Natura w Fotografii – CZĘSTOCHOWA 2024 to jubileuszowa edycja międzynarodowego konkursu fotograficznego, który miał na celu twórcze wykorzystanie w fotografii motywu martwej natury. Pomysłodawcą i wieloletnim komisarzem Salonu jest artysta fotografik i literat Janusz Mielczarek.
Więcej informacji na stronie internetowej Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej  10. Międzynarodowy Salon – Martwa Natura w Fotografii – CZĘSTOCHOWA 2024XI edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
Zapraszamy do uczestnictwa w XI edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Celem inicjatywy jest wzrost świadomości dotyczącej zaburzeń psychicznych, poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, radzenia sobie z kryzysem psychicznym oraz realizacja założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnym, powiatowym (miejskim) i regionalnym w okresie od czerwca do października 2024 r.
Zgłoszenie szkoły należy przesłać do 20 maja 2024 r. na adres: Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie (ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków) lub elektronicznie na adres: malgorzata.gluchowska@pzo.lukow.pl
Osobą koordynującą organizację XI edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym jest Pani Małgorzata Głuchowska tel. 25 644 07 95 wew. 210.
Maturzyści, życzymy połamania długopisów!
Maturzyści, życzymy połamania długopisów!
IX Targi Edukacyjne w Łomazach
IX Targi Edukacyjne w Zespole Szkół w Łomazach już za nami. 30 kwietnia 2024 r. podczas targów naszą szkołę reprezentowali uczniowie z technikum budownictwa Barbara Wereszko, Adam Siemieniuk,  Aleksander Dymowski, Igor Hajbos, Kacper Pietruszka i Adrian Struk z klasy 1 TBG pod opieką Pani Ewy Toczek i Pana Zenona Bahonki. Uczniowie klas ósmych mieli możliwość poznania ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się w naszej szkole już 1 września.
Zaproszenie
„Trzeba pacholęta uczyć, jako się przeciw drugiemu zachować mają.
Co winne rodzicom, co sąsiadom, co rzeczypospolitej (...).”


Andrzej Frycz Modrzewski


Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

serdecznie zaprasza
wszystkich uczestników, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców

na uroczyste PODSUMOWANIE
IX BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2023/2024

„Dynastia Andegawenów i Jagiellonów”,

które odbędzie się 10 maja 2024 r. o godzinie 16:00
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71.

Spotkanie z uczniami klas ósmych w SP nr 5 w Białej Podlaskiej
25 kwietnia 2024 roku Pani Alicja Ocimek i Pani Ewa Toczek miały zaszczyt przedstawić ofertę edukacyjną naszej szkoły w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kończący klasę ósmą, którzy stoją przed pierwszą ważniejszą decyzją w swoim życiu, czym jest wybór przyszłej szkoły. Podczas spotkania zaprezentowane zostały kierunki kształcenia w technikum i szkole branżowej I stopnia, omówiono również jak wygląda nauka w klasach integracyjnych na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Po spotkaniu uczniowie mogli zadać pytania dotyczące rekrutacji. Dziękujemy Pani Magdalenie Miczko za zorganizowanie spotkania.
I Otwarte Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc w Białej Podlaskiej
W sobotę, 20 kwietnia 2024 r., nasi uczniowie wzięli udział w I Otwartych Mistrzostwach w wyciskaniu sztangi leżąc w Białej Podlaskiej.W kategorii wagowej do 83 kg oraz kategorii wiekowej do 17 lat: 2 miejsce zajął Kacper Pieniak z wynikiem 125 kg Gratulujemy!Razem naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Kacper Pieniak - 2 TBU Adam Duda - 2 TBU Rafał Piwoni - 2 A
Fot. OMwWS | Angelika Zając
Podsumowanie IX Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych 2023/2024
Serdecznie gratulujemy uczniom tak wysokich wyników, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o zaangażowaniu nauczycieli w doskonalenie wiedzy i umiejętności swoich uczniów.
Zapraszamy wszystkich uczestników, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców na uroczyste Podsumowanie IX Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych 2023/2024, które odbędzie się w dniu 10maja 2024 r. o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 71.
Zaproszenie do Bialskiej Galerii Fotografii
Bialska Galeria Fotografii zaprasza serdecznie grupy zorganizowane do zwiedzania wystaw.
Światowy Dzień Ziemi
Od 22 kwietnia mamy kwiecisty parapet.
Promocja świadomości ekologicznej przez klasę 2 B wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Gawdą pięknie wpasowała się w jedną z wielu akcji w dniu dzisiejszym.
Od dzisiaj dbanie o kwiaty na korytarzu szkolnym, co za tym idzie zwiększenia świadomości ekologicznej oraz dbałości o środowisko naturalne należeć będzie do obowiązków dyżurnych i Aktywnych Dziewczyn z Brzeskiej.
Światowy Dzień Zdrowia 2024 r.
Światowy Dzień Zdrowia jest to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie czasu wymaga szczególnej uwagi.
Hasłem przewodnim na ten rok jest: "Moje zdrowie-moje prawo". W trakcie akcji przeprowadzonej w naszej szkole zaprezentowano młodzieży duży wybór ulotek oraz gazetek tematycznych. W dniu 17.04.2024 r. młodzież klas pierwszych wysłuchała wykładu Pani dr Martyny Krukowskiej, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, opiekunki Studenckiego Koła Naukowego eRka oraz była uczestnikiem pokazu udzielania pierwszej pomocy przez studentki kierunku Ratownictwo Medyczne: Aleksandra Łukaszuk oraz Izabela Żądełek.
Akcję przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia: Agnieszka Biegajło, Anna Jeleń, Danuta Kukawska, Dorota Kubicka, Marta Makarska-Makaruk, Edyta Michalczuk, Magdalena Sowa, Grażyna Zawadzka.
IV edycja konkursu o Złoty Indeks AEH!
Maturzysto! Właśnie rusza IV edycja konkursu o Złoty Indeks AEH! 
Co zrobić, aby wygrać?
Napisz esej na temat „Społecznie wykluczeni, jak otworzyć ludzi na świat?”Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu i dołącz pracę do 30 kwietnia 2024 r.
Co zyskasz? Indeks na studia na wybrany przez laureata kierunek i stypendium o wartości czesnego na cały okres studiów! 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz na stronie https://indeks.vizja.pl/
Nie zwlekaj! Dołącz do grona zdolnych studentów i zgłoś się do konkursu o Złote Indeksy! 
#AEH #ZłotyIndeks #studia #konkurs
Wojewódzki Projekt Edukacyjny „Moje miejsce w Unii Europejskiej”
Lubelski Kurator Oświaty zaprasza uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym „Moje miejsce w Unii Europejskiej”. Projekt realizowany jest w związku z jubileuszem 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. 
W ramach realizacji Projektu, uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych mają za zadanie przygotować indywidualnie lub zbiorowo prezentację multimedialną (max 3 minuty) związaną z tematem Projektu.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają przygotować filmik max 3 minutowy dotyczący tematu tegoż Projektu. 
Termin nadsyłania prac mija 6 maja 2024 r. Prace należy przesyłać na adres email:  projekt@kuratorium.lublin.pl
Uroczyste podsumowanie Projektu odbędzie się dnia 24 maja 2024 r., podczas którego zostaną nagrodzone najlepsze prace. 
Regulamin Projektu widnieje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
Pytania oraz uwagi dotyczące udziału w konkursie należy kierować do koordynatorów konkursu:
- st. wizytator Wioletta Czochór , tel. 81 53-85-258,- wizytator Iwona Szymczyk, tel. 81 53-85-288.
1 2 3 4 5

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.