Szkoła

Wydarzenia:

Finał I Konkursu miniszybowców - fotorelacja
Sobotnie przedpołudnie 26 listopada 2022 r. przestrzeń powietrzną w naszej sali gimnastycznej opanowały miniszybowce!

Finał I Konkursu miniszybowców - zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
Jeszcze raz gratulujemy laureatom i uczestnikom za udział w konkursie.
Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu (O’SzToZ)
W dniu 1 grudnia rozpoczną się zmagania w pierwszym Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu (O’SzToZ), w którym mogą wziąć udział uczniowie z całej Polski. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy postaw wobec chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób onkologicznych. Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu jest konkursem adresowanym do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkolnej do lat 18. Test został opracowany dla różnych grup wiekowych uczestników. Wyniki będą oceniane dla każdego z poziomów osobno:

· Grupa A – uczniowie klas V-VI szkół podstawowych,

· Grupa B – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,

· Grupa C – uczniowie szkół ponadpodstawowych, klasy I-IV.


Do wygrania nagrody – w formie dofinansowania wybranych projektów działań prozdrowotnych, które otrzymają najlepsze klasy oraz najlepsza ze szkół.

Konkurs O’SzToZ realizowany w ramach projektu „Zdrowe Życie”, który objęty jest Patronem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Więcej o konkursie i jego zasadach na stronie www.osztoz.pl

Osoby chętne mogą się zgłaszać do Pani Grażyny Zawadzkiej i Pani Doroty Kubickiej.
Konkurs "Europa z naszej ulicy"
Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.
– Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez zapoznanie się ze wspólnym dziedzictwem kulturalnym, historycznym oraz intelektualnym Europy. Chcemy budować wśród młodych osób poczucie wspólnoty, integracji, zaufania i przede wszystkim pokazać, że wspólne działania służą rozwojowi oraz wzajemnemu bezpieczeństwu w budowaniu lepszej przyszłości  – mówi Sławomir Piwowarczyk, koordynator konkursu.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie i pokazanie związków swojej okolicy, miejscowości czy regionu z kulturą i wartościami europejskimi. Forma przekazu może być różnorodna, od prezentacji, po przygotowanie projektu folderu, krótkiego filmu, cyklu podcastów o różnorodnej tematyce związanej ze wspólną historią, czy też kulturą całej Europy. Wybór formy i tematu zależy od nieograniczonej wyobraźni młodzieży.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieży w zespołach od 4 do 6 osób. Oprócz wartości merytorycznych projektów, oceniane będą również umiejętności pracy zespołowej.

Zachęcamy do upowszechnienia informacji o konkursie, w tym celu załączam gotowy artykuł do umieszczenia w państwa kanałach informacyjnych do wykorzystania przy promocji konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie naszej fundacji pod poniższym linkiem:
https://pcyf.org.pl/programy/realizowane/europa_z_naszej_ulicy/o_programie


Konrad Wielądek
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
tel. 22 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
W naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który przypada

21 listopada, trwa cały tydzień.
Zapraszamy do udziału.
Finał I Konkursu miniszybowców
 W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej odbył się finał I Konkursu miniszybowców zorganizowany dla uczniów klas 5-6 szkół podstawowych. W ramach konkursu uczniowie wykonali modele szybowców z zestawów dostarczonych przez organizatora, a w czasie finału zaprezentowali ich loty.W zawodach wzięło udział 27 uczniów, którzy reprezentowali:Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia,Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego,Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej.Podczas rywalizacji  mieliśmy przyjemność gościć Pana Stanisława Romanowskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz dyrektorów szkół Panią Violettę Chmielewską i Panią Aleksandrę Dopierałę.
W poprzedniej informacji wkradł się błąd. Poniżej prezentujemy poprawne wyniki.
W konkursie zwyciężył
1. Wojtysiak Maksymilian kl. 6a, SP 9
kolejne miejsca zajęli:
2. Postolska Maja kl. 5b, SP 9
3. Jędrzejkiewicz Matylda kl 5c, SP 5
4. Paszkiewicz Ewa kl. 6a, SP 5
5. Torenc Mateusz  kl. 6c, SP 2
 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Loty próbne do konkursu:
Wkrótce zamieścimy na stronie galerię zdjęć.
Szlachetna Paczka w Szkole 
Szkolna Paczka to inicjatywa Szlachetnej Paczki, w ramach której placówki edukacyjne przygotowują paczki dla najbardziej potrzebujących. Udział w akcji, to także lekcje dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, sprawczości każdego z nas, a także o tym, że dobro to wynik dzielenia. 

Od 12 listopada można wybrać rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl i przygotować dla niej paczkę. O tym, jak łatwo i szybko można to zrobić w szkołach i przedszkolach, mówi plan 10 kroków na www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/ 
Ambasadorem Szkolnej Paczki jest Przemysław Staroń, polski nauczyciel i wykładowca. W 2018 uhonorowany tytułem Nauczyciel Roku. W materiałach audio i wideo znajdują się jego wypowiedzi.
Materiały multimedialne do pobrania: https://we.tl/t-80EvjayUsr. 
Linki do nagrań w serwisie YouTube:
Jak zrobić Szlachetną Paczkę w 10 krokach - https://www.youtube.com/watch?v=_TKy35zMliU
Dlaczego warto robić Szlachetną Paczkę wg Przemysława Staronia - https://www.youtube.com/watch?v=q5tBKw5Inx0

 Link do strony z szczegółowymi informacjami: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/

Wycieczka do Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych
W dniu 22.11.2022 r. odbyła się wycieczka do Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II na wydział Mechaniki i Budowy Maszyn uczniów szkoły branżowej.
Dzięki nawiązaniu współpracy i uprzejmości Pana dr. Marcina Szlachetki, uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda hamownia podwoziowa oraz wykonać pomiar momentu i mocy silnika.
Obiektem badań było audi a4 b8 2.0tdi.
Wycieczkę zorganizował Pan Mariusz Biskupski.
Konkurs miniszybowców
Nawiązując do lotniczych tradycji Białej Podlaskiej organizujemy dla uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej konkurs miniszybowców.
Finał konkursu planowany jest w dniu 26.11.2022 r. (sobota), w 99 rocznicę powstania Podlaskiej Wytwórni Samolotów.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego otrzymają zestawy do sklejania w swojej szkole, chętni do udziału w konkursie z innych szkół mogą otrzymać zestawy w bibliotece (p. 115) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, w dniach 16 – 18 listopada, w godzinach 800-1530.
Finał konkursu 26 listopada 2022 r. (sobota) na sali gimnastycznej Zespołu, ul Brzeska 71.
- Rejestracja uczestników od godziny 930.
- Rozpoczęcie konkursu o godz. 1000.
Zapraszamy!


Regulamin konkursuLink do instrukcji wykonania i oblotu: https://youtu.be/JKStn2feOdY

Andrzejki 2022
Zapraszamy serdecznie całą społeczność szkolną na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się
24 listopada 2022 r. (czwartek)
w sali gimnastycznej
w godz. 18.00 - 21.30

 
Każdy uczeń powinien dostarczyć zgodę na uczestnictwo.
Obowiązuje dobry humor, opłata na organizację imprezy - 10 zł, i obuwie sportowe.
 
Proszę zapoznać się z warunkami uczestnictwa w imprezie. Zasady uczestnictwa w „Zabawie Andrzejkowej” w dniu 24 listopada 2022 r. organizowanej na sali gimnastycznej przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej 1. Zabawa Andrzejkowa to uroczystość wynikająca ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 2. Zabawa ma charakter kulturalno-rozrywkowy. 3. W zabawie mogą uczestniczyć tylko uczniowie naszej szkoły, którzy: a) najpóźniej w dniu zabawy dostarczyli gospodarzowi klasy pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie (załącznik 1), b) mają zgodę wychowawcy na udział w zabawie (brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych). 4. Zgoda rodziców na udział w zabawie powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, godziny trwania zabawy, numer telefonu kontaktowego z rodzicem oraz podpis rodzica (druk pobiera gospodarz klasy od członków Samorządu Uczniowskiego). 5. Gospodarz klasy: sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w imprezie (listę i pisemne zgody zachowuje i przekazuje opiekunowi Samorządu – pani Marcie Bąkowskiej), oraz wyznacza 2 osoby do sprzątania po zabawie. 6. Opiekę podczas dyskoteki sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu). 7. Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, itp. 8. Za prowadzenie dyskoteki odpowiedzialne są wyznaczone osoby. 9. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły i do aktywnego działania na rzecz respektowania zasad zgodnymi ze Statutem Szkoły oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 10. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru. 11. Podczas zabawy należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 12. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy. 13. W czasie zabawy zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia, groźby, itp.). 14. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 15. Nie wolno otwierać okien, przez które mógłby dostać się do szkoły ktoś z zewnątrz. 16. Uczeń biorący udział w zabawie nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych przestrzeni. 17. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informować dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas zabawy szkolnej – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 18. Uczestnika zabawy usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice (opiekunowie prawni). 19. W wypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany przybyć niezwłocznie do szkoły. 20. W przypadku naruszania porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o tym policję. 21. Straty materialne wynikłe podczas zabawy pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły. 22. Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej skończeniem, chyba że posiadają pisemną zgodę od rodziców. 23. Rodzic organizują bezpieczny odbiór dzieci ze szkoły po zabawie. 24. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są członkowie Samorządu Uczniowskiego. 25. Uczestników zabawy obowiązuje obuwie sportowe oraz składka na organizację imprezy. ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZABAWIE ANDRZEJKOWEJ Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki ……........................................................................, ucznia klasy ……………………………… w szkolnej Zabawie Andrzejkowej, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. w godz. 18.00 – 21.30, w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. ul. Brzeska 71. Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpośrednio po zakończeniu dyskoteki. Zapoznałam/em się również z zasadami uczestnictwa w Zabawie Andrzejkowej. Po zakończeniu dyskoteki: 1. Odbiorę dziecko osobiście. 2. Pozwalam dziecku na samodzielny powrót do domu.* Telefon kontaktowy ...................................... * właściwe podkreślić .................................................. czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów ___________________________________________________________________________ Wychowawca klasy ………… nie widzi przeciwwskazań na uczestnictwo ucznia w Zabawie Andrzejkowej .................................................. podpis wychowawcy klasy
Warsaw Tools&Hardware Show - Międzynarodowe Targi Narzędziowe i Prac Wykończeniowych w Nadarzynie
W dniu 17.11.2022 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury uczestniczyła w Warsaw Tools&Hardware Show - Międzynarodowych targach narzędzi i prac wykończeniowych w Nadarzynie koło Warszawy.

Podczas zwiedzania można było:testować elektronarzędzia,brać udział w konkursach,nawiązywać kontakty międzynarodowe,poznać patologie polskiego budownictwa na podstawie opracowań literackich,poznawać nowe technologie.Wyjazd zorganizowali Pan Zenon Bahonko i Pan Roman Szymczyk - nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Wycieczka do Zakładu Drobiarskiego "WIPASZ" w Międzyrzecu Podlaskim
Uczniowie klasy 4TEM w zawodzie technik elektryk i technik mechatronik uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładu przetwórstwa drobiu "WIPASZ" w Międzyrzecu Podlaskim. Jest to najnowocześniejszy w Polsce i największy na naszym terenie zakład produkcyjny, zatrudniający ponad 1000 pracowników.Produkcja w zakładzie jest w większości zmechanizowana, a do niektórych prac wykorzystywane są roboty przemysłowe.Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z automatyzacją procesów w przemyśle spożywczym oraz możliwością podjęcia pracy po ukończeniu szkoły.Po zakładzie oprowadzał nas dyrektor Pan Mariusz Mystkowski. Dziękujemy Panu Dyrektorowi za umożliwienie zwiedzenia zakładu.

Rzuć Palenie Razem z Nami
Co roku w trzeci czwartek listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym dniu obchodzona jest ogólnopolska akcja "Rzuć Palenie Razem z Nami", mająca zachęcić palaczy do zerwania z nałogiem.
Szkoła nasza corocznie przyłącza się do akcji, promując w te sposób zdrowy styl życia i walkę z uzależnieniem. Dlatego też Szkolny Zespół d/s Zdrowia w dniu 17 listopada 2022 r. zorganizował prezentację, przygotowaną przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej: Panią Małgorzatę Sacewicz i Panią Patrycję Kowieską. W czasie prezentacji młodzież miała możliwość poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz obejrzenia filmu: "Rzuć palenie". Rozdawane były również ulotki tematyczne jak i testy uzależnienia od tytoniu. Teksty z humorem przekonywały, że palenie papierosów nie przyczynia się do zdrowego stylu życia. Nasze dziewczęta jednoznacznie twierdzą: "Na górze róże, na dole rząd maków, kochamy tylko niepalących chłopaków". Zapraszamy do wykonania testu: Uzależnienia od tytoniu oraz do zinterpretowania wyników.
Szkolny Zespół d/s Zdrowia: Pani Grażyna Zawadzka, Pani Agnieszka Biegajło, Pani Dorota Kulicka, Pani Marta Makarska-Makaruk, Pani Magdalena Sowa, Pani Anna Jeleń, Pani Dorota Kubicka.
„Ratując jednego psa nie zmienisz świata, ale cały świat zmieni się dla tego psa.”
Szkolne Koło Wolontariusza tradycyjnie pamięta o najmniejszych i bezbronnych zwierzętach.
Dzisiejsza wizyta przedstawicieli wolontariuszy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt AZYL skłoniła do głębokich refleksji i kolejnych planów związanych ze wsparciem dla pupili.
Do zobaczenia niedługo!
Otrzęsiny 2022
Dnia 08.11.2022 r., zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyły się Otrzęsiny Klas Pierwszych. Uroczystość ta ma na celu przyjęcie pierwszaków do grona społeczności szkolnej oraz ich wzajemne poznanie się. W tej uroczystości udział wzięli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami.
Klasa 1 TBU /Technik budownictwa / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ wychowawca mgr Zenon BahonkoKlasa 1 TE / Technik elektryk/ wychowawca mgr Agnieszka CholewińskaKlasa 1 TG / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ wychowawca mgr Piotr SkwierczyńskiKlasa 1 TIM / Technik informatyk / Technik mechatronik / wychowawca mgr Edyta MaksymiukKlasa 1 TS / Technik i pojazdów samochodowych/ wychowawca mgr Anna ZgorzałekKlasa 1 A / Wielozawodowa/ wychowawca mgr Laura CzuhanKlasa 1 B / Wielozawodowa/ wychowawca mgr Ewa ToczekW skład jury wchodzili: mgr Ewa Wilk – opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza, mgr Edyta Rypina – wieloletnia opiekunka Samorządu Uczniowskiego, Bartłomiej Makaruk – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Na początku był chaos…
Bogowie greccy (Samorząd Uczniowski) zamieszkiwali najwyższą grecką górę — Olimp. Stamtąd mogli obserwować i kierować losem ludzi (uczniów klas pierwszych), ponieważ posiadali nadprzyrodzone moce. Bogowie greccy mieli przypisane dziedziny, którym patronowali. Każdemu przypisywano inne atrybuty.
I się zaczęło…
Zapraszamy do obejrzenia foto i video relacji.

Bosko odegrali swoje role uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Marty Bąkowskiej.

Prowadzenie imprezy: Bogowie:
Zeus – Eryk Chwedoruk
Hera – Kristina Goroszko
Afrodyta - Elżbieta Doroszuk
Apollo – Przemysław Kergier
Posejdon – Czarek Kwitek
Atena – Angelika Zając
Persefona – Wiktoria Litwin
Herkules – Kamil Opolski
Dionizos –   Mikołaj Adamiuk
Erato i Kallipoe – Mateusz Celiński i Eryk Dryżałowski

Herosi:
Aleksandra Bujek
Adam Wilk
Gabriel Rychtik
Fabian Elwicki
Krystian Goławski
Mateusz Wojewódzki
Michał Karwowski
Patryk Filipiak
Sylwester Sawczuk
Dawid Naumiuk – nagłośnienie
Weronika Sosnowska - fotoreporter
Maciej Siliwoniuk - fotoreporter

Nieważne jednak było zwycięstwo; liczyła się dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki. Podsumowując można stwierdzić, iż pierwszaki udowodniły, że są zgraną grupą. Stanowczo można powiedzieć, że to już prawdziwi uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.Zaapraszamy do obejrzenia fororelacji.

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada nasza szkoła uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 104 rocznicę jej odzyskania przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Wolności, odbyły się przemówienia i odczytano Apel Niepodległościowy.
Także delegacja naszej szkoły, reprezentując szkoły średnie, złożyła wieniec pod Pomnikiem Niepodległości i Nieznanego Żołnierza.
Uroczystość zakończył bieg Niepodległości w Parku Radziwiłłów.
Naszą szkołę w tym uroczystym dniu odzyskania niepodległości dumnie reprezentowali: wicedyrektor Pani Ewa Dołęzka, nauczycielki Pani Laura Czuhan i PaniMagda Najdyhor oraz uczniowie z pocztu sztandarowego: Przemysław Kagier,  Dominika Kalinka, Kacper Stankiewicz, Igor Młyński, Bartłomiej Makaruk i Anna Gromysz.
„Szkoła do hymnu” 2022
Już po raz piąty społeczność szkolna naszej szkoły, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

 #SzkołaDoHymnu.
I Turniej Chińczyka
W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece szkolnej został rozegrany I Turniej Chińczyka.
Wzięło w nim udział 31 uczniów z klas 1- 4 technikum. W finale rywalizowały ze sobą 4 osoby.
Ostateczne wyniki Turnieju:
I miejsce : Anna Gromysz – kl. 1 TG
II miejsce:
Adrian Petruczenko – kl. 4 TI
III miejsce:
Bartosz Romaniuk – kl. 3 TS
IV miejsce:
Kacper Łukaszczyk – kl. 2 TI
Gratulujemy zwycięzcom!
Zapraszamy wszystkich na planszówki w bibliotece szkolnej.

Natalia Multan z klasy 4 TBG finalistką ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
Kolejna świetna wiadomość!
O talencie naszych uczniów jest ostatnio głośno!!!
NATALIA MULTAN z klasy 4 TBG zajęła fantastyczne trzecie miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym im. Adama Trochimiuka - w kategorii II.
W kategorii konkursowej Natalii zgłoszono aż 92 zdjęcia z całej Polski. Wręczenie nagród organizatorzy przewidzieli w drugiej połowie grudnia.
Serdecznie gratulujemy!
Szczegóły o wynikach: http://trochimiuk.bck24.pl/?page_id=96

BRAWO NATALIA!
„KONIE, JEŹDŹCY, ZAPRZĘGI”
W piątek 4 listopada w Muzeum Południowego Podlasia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego: „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi”.
Komisja doceniła prace dwóch uczniów naszej szkoły z klasy 2 TG (technika grafiki i poligrafii cyfrowej).
Nagrodę w kategorii wiekowej 16-18 lat zdobył Adam Wilk,
natomiast Kazimierz Daniluk otrzymał Nagrodę Dyrektora Muzeum Południowego Podlasia.
Opieka nad młodzieżą Pani Justyna Jakubczyk.
Gratulacje!
Udział młodzieży w kweście na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej
To kolejny rok, kiedy społeczność naszej szkoły bierze czynny udział w kweście na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej.
Niezmiennie organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Koło Bialczan. Celem zbiórki jest renowacja zabytkowych pomników i nagrobków.
Podczas dotychczasowych 15 zbiórek Koło Bialczan odnowiło wiele zabytkowych nagrobków, których renowacja przekroczyła już wartość 420 tys. zł.
W kweście - 2 listopada 2022 r. - brali udział uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariusza wraz z opiekunami Panią Martą Bąkowską i Panią Izabelą Kopryk.
Działania na cmentarzu wparli także uczniowie klasy 1 B wraz z opiekunem – Panią Ewą Toczek i przedstawicielem „Kreatywnych z Brzeskiej” – Jurkiem Sokolukiem z klasy 4 TEI.
Uczniowie zapalili znicze na grobach bohaterów państwowych składając im hołd i wdzięczność za walkę w obronie ojczyzny.
fot. Krzysztof Jędryszka
Akcja znicz - 2 listopada 2022
„W BÓJ”
Kazimierz Surzyn, 20 kwietnia 2019 r.
1 września 1939 roku...
Uwaga! Alarm !
Niemcy napadli na Polskę!
Płacz, przerażenie, ból
Tu warkot pocisków, świst bomb
Tam zgrzyt czołgów
i huk dział pod ogniem luf
Ruszyła machina
Płonące wsie, powalone miasta
Alarm trwa!
Obrońcy naszych ziem
z medalikiem na piersi,
z drewnianym różańcem
śpiewając prastary hymn,
idą dzielnie w bój,
by zmiażdżyć wroga
zdeptać haniebny gwałt
wyrwać im z garści Ojczyznę
i sercem troskliwie objąć.
Wszędzie ruiny zgliszcza
krew, morze łez
i wszechobecna śmierć
Lecz nie straszny zgon
gdy Polska w potrzebie
Trzeba walczyć, zwyciężać
i wykuć z żelaza
pokoju promienny blask...
DLA POKOLEŃ


Uczestnicy wyprawy: klasa 1B wraz z wychowawczynią Panią Ewą Toczek.
fot. Krzysztof Jędryszka i Sebastian Koza.
Uczniowie Technikum Nr 2 na szkoleniu z zakresu technik dekoratorskich - BRICOMAN w Białej Podlaskiej
W dniu 28.10.2022 r. uczniowie Technikum Nr 2 z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w zawodzie technik budownictwa i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej brali udział w szkoleniu na terenie składu materiałów budowlanych BRICOMAN w Białej Podlaskiej z zakresu technik dekoratorskich. Specjalista z firmy FOX DEKORATOR  z Grupy ATLAS w sposób praktyczny zaprezentował wykorzystanie  różnych materiałów i narzędzi z bardzo ciekawymi efektami końcowymi. Uczniowie mogli zadawać pytania i sami spróbować swych sił z nową technologią.
Opiekę podczas wyjścia dwóch grup sprawowali Pan Sławomir Anklewicz i Pan Zenon Bahonko.


AKCJA "ZNICZ"
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Szkolne Koło Wolontariusza i Samorząd Uczniowski organizują akcję „Znicz”.

Celem akcji jest zbiórka zniczy, które zostaną pozostawione na grobach zapomnianych przez swoich bliskich
w dniu 2 listopada 2022 r. podczas kwesty na cmentarzu parafialnym.

Zachęcamy do udziału w akcji całą społeczność szkolną. Znicze można zostawić u dyżurnych przy wejściu głównym.

Szczegóły udziału w akcji można uzyskać u Pani Ewy Wilk i Pani Marty Bąkowskiej.

I Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów w Radzyniu Podlaskim
25.10.2022 r. odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów. Do Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim przybyło około 850 młodych ludzi. Jest to młodzież maturalna z 26 szkół ponadpodstawowych diecezji siedleckiej.
Wydarzenie wpisuje się w peregrynację relikwii bł. Carlo Acutisa. Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Suchodolskiego. Konferencję do młodzieży głosił ks. Michał Paś z diecezji gliwickiej. Był też czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na osobistą modlitwę przy relikwiach  bł. Carlo Acutisa. Pielgrzymka maturzystów zakończyła się agapą. W Pielgrzymce uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły:
Klasa 4 TBG:
Doroszuk Klaudia,
Klasa 4 TEM:
Andruszkiewicz Marek, Czauderna Damian, Karwowska Izabela, Krymski Łukasz, Maksymiuk Marcin  Mirończuk Tomasz  Perucki Bartosz  Rzymowski Błażej Szudejko Szymon Ustymowicz Jakub, 
Klasa 2 TS:
Kusz Julia.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzorowe reprezentowanie naszej szkoły i życzymy pomyślnie zdanej matury.

1 2 3 4 5

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.