Historia Szkoły

Z dziejów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.


"Największą radość sprawia odkrywanie niezwykłości w rzeczach najbardziej zwyczajnych".
Ryszard Kapuściński "Lapidarium III"


Data Wydarzenie
1924 Powstaje Publiczna Zawodowa Szkoła Dokształcająca Polskiej Macierzy Szkolnej związana z Podlaską Wytwórnią Samolotów, która prowadzi działalność do 1939 r.
1944 Inauguracja nauczania w Publicznej średniej Szkole Zawodowej ( przekształconej z Publicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej Polskiej Macierzy Szkolnej. Opiekunem szkoły został Józef Furman. Szkoła mieściła się w drewnianym budynku przy ul. Janowskiej.
1949 Szkoła zyskuje na swoje potrzeby drugi budynek przy ul. Stalingradzkiej 55 (obecnie Brzeska 71) zwany „Czerwonymi koszarami”. Szybki rozwój zawodów i specjalności.
1951 Zmiana nazwy szkoły na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalowo – Elektryczną CUSZ.
1956 Szkoła zyskuje nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej; rozpoczyna się kształcenie dla pracujących.
1961 Otwarcie Technikum Mechanicznego dla Pracujących.
1960 - 1970 Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi zakładami pracy, kształci na ich potrzeby w różnych zawodach, m.in. pracowników PKP, w branży włókienniczej, elektromonterów, mechaników pojazdów samochodowych, ślusarzy, frezerów, tokarzy.
1970 Oddanie do użytku nowego obiektu warsztatów szkolnych.
1971 Rozpoczyna się kształcenie w Technikum Mechanicznym na podbudowie ZSZ - kierunek budowa maszyn i obróbka skrawaniem; wkrótce również dla pracujących.
1973/74 Szkoła przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, a w 1975 roku otrzymuje imię Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (znak minionych czasów), które nosi do 1989 roku.
1974 Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym dwupiętrowym budynku (siedziba szkoły do dziś)
1977 Funkcjonowanie rozpoczynają w Zespole nowe typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa OHP, średnie Studium Zawodowe o kierunku drzewnym, Technikum Mechaniczne dla Pracujących – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz Zasadnicza Szkoła Górnicza.
W kolejnych lata rozwija się kształcenie w zawodach technicznych: technik elektryk, technik samochodowy, technik budownictwa. Szkoła prowadzi również bogatą działalność pozalekcyjną w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej (1984-1992), a inicjatywy kulturalne szkoły znane są w mieście.
1995 Utworzone zostaje Liceum Techniczne o profilu mechanicznym i elektronicznym.
2002 Do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wprowadza się licea profilowane o profilach: elektroniczny, kształtowanie środowiska, mechatroniczny, transportowo - spedycyjny, zarządzanie informacją.
Szkoła otrzymuje imię sławnych polskich pilotów: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, nawiązując w ten sposób do podlaskich tradycji lotniczych i początków szkolnictwa zawodowego w mieście.
2009 Włączenie do szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej;
od 2010

Podejmowanie nowych inicjatyw związanych z utrzymaniem ważnego miejsca w szkolnictwie zawodowym regionu, m.in. unowocześnianie bazy, pozyskiwanie funduszy unijnych dla poszerzenia oferty edukacyjnej, wprowadzanie nowych zawodów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.


Dyrektorzy szkoły

1. wrzesień 1924 – sierpień 1926 Kazimierz Nowatarski i Władysław Idziaszczyk (inicjatorzy i założyciele szkoły)
2. wrzesień 1926 – sierpień 1927 Wacław Nartowski
3. wrzesień 1927 – sierpień 1930 p. Grys
4. wrzesień 1930 – sierpień 1939 Leon Czerniakow
5. październik 1944 – sierpień 1949 Józef Furman
6. wrzesień 1949 – sierpień 1950 Tadeusz Ignatowicz
7. wrzesień 1950 – styczeń 1952 Alina Sędzimir
8. luty 1952 – grudzień 1956 Jan Turak
9. styczeń 1957 – sierpień 1970 Romuald Bitner
10. wrzesień 1970 – sierpień 1974 Zdzisław Jobda
11. wrzesień 1974 – sierpień 1980 Stanisław Szwaj
12. wrzesień 1980 – sierpień 1991 Wiesław Siłakiewicz
13. wrzesień 1991 – maj 1998 Marek Żelisko
14. czerwiec 1998 – sierpień 1998 Andrzej Radek (pełniący obowiązki)
15. wrzesień 1998 – sierpień 1999 Marian Iwanowski (pełniący obowiązki)
16. wrzesień 1999 – luty 2008 Przemysław Olesiejuk
17. luty 2008 – sierpień 2017 Daniel Sikona
18. od września 2017 Ryszard Dołega


Kierownicy warsztatów szkolnych

1. wrzesień 1947 – sierpień 1949 Stanisław Granżan
2. wrzesień 1949 – styczeń 1952 Stanisław śnitko
3. luty 1952 – sierpień 1955 Jan Wiórkowski
4. wrzesień 1955 – sierpień 1968 Karol Wildt
5. wrzesień 1968 – sierpień 1972 Kazimierz Pietrasz
6. wrzesień 1972 – grudzień1977 Zdzisław Komorowski
7. styczeń 1978 – sierpień 1981 Adolf Goławski
8. wrzesień 1981 – sierpień 1989 Czesław Sidoruk
9. wrzesień 1989 – listopad 1990 Mieczysław Bancarzewski
10. grudzień 1990 – styczeń 2005 Mieczysław Marciniak
11. Wiesław Pykacz
12. Robert Skóra

Zdjęcia z dawnych lat


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.