Osiągnięcia uczniów

ROK 2019/2020Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela 6 uczniów (wyróżniających się w nauce lub mającym osiągnięcia sportowe) zostało nagrodzonych stypendiami ufundowanymi przez Dyrektora Szkoły.


ROK 2018/201917 czerwca 2019 r. uczeń naszej szkoły Dawid Ustymowicz otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Biała Podlaska - "Złote Pióro" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w roku szkolnym 2018/2019.
Dawid Ustymowicz ukończył trzecią klasę w zawodzie Technik budownictwa, uzyskując średnią ocen - 5,07. Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i wzorowym zachowaniem.
  Najważniejsze osiągnięcia ucznia:
 • III miejsce w XIII Lubelskim Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym "Rok przed dyplomem"
 • drużynowo III miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Blok B - Wynalazczość
 • IV miejsce w Finale Miasta w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców


Kacper Marciniak uczeń klasy 3 TMS zajął 5 miejsce w kraju w jubileuszowym XX Finale Olimpiady Techniki Samochodowej. Finał XX edycji Olimpiady Techniki Samochodowej odbył się 18.05.2019 r. - to najważniejsze z wydarzeń w branży motoryzacyjnej dla młodzieży szkół. Olimpiadę zorganizowała Politechnika Warszawska pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, redakcji „Auto Moto Serwis” i wspólnie z Wydawnictwami Komunikacji i Łączności.

Nasza szkoła zajęła 8 miejsce w kraju rankingu Samochodowej Szkoły Roku 2019. Na mocy rozporządzenia MEN (§ 112 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. DzU Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) finaliści i laureaci olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce - drużynowo w klasyfikacji generalnej w Finale Regionalnych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego.
  Skład Drużyny:
 • Piotr Czemierowski 4 TS2
 • Sebastian Nycer 4 TS2
 • Szymon Mackiewicz 4 TS2


Uczniowie naszej szkoły brali udział w regionalnym XIII międzyszkolnym konkursie zawodowym „Rok przed dyplomem", który się odbył 10.05.2019 r. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.
  Uczniowie naszej szkoły w wybranych zawodach uzyskali następujące wyniki:
 • technik budownictwa - III miejsce - Dawid Ustymowicz;
 • technik elektryk - wyróżnienie - Szymon Gromysz,
 • technik informatyk - wyróżnienie - Krzysztof Mielnik,;
 • technik mechatronik - wyróżnienie - Dawid Denesiuk;
 • technik pojazdów samochodowych - wyróżnienie - Bartłomiej Onopiuk.


ROK 2017/201803.04.2019 r. reprezentacja uczniów naszej szkoły brała udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Etap Okręgowy. Organizatorem Olimpiady był Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.
  Skład drużyny z naszej szkoły:
 • Jakub Kowaluk klasa 2 TMN,
 • Marek Klebaniuk klasa 3 TBI,
 • Dawid Ustymowicz klasa 3 TBI.

 • Drużynowo nasza szkoła zajęła 3 miejsce.


ROK 2016/201712 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w XI międzyszkolnym konkursie zawodowym „Rok przed dyplomem” organizowanym corocznie dla szkół technicznych województwa lubelskiego.
  Technik informatyk, E.13
  III Miejsce
  Rafał Szczerbin

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, B.22
  III Miejsce
  Sebastian Okseniuk

  Technik budownictwa, B.33
  Wyróżnienie
  Mateusz Markowski i Karol Dorosz

  Technik elektryk, E.8
  Wyróżnienie
  Michał Siłakowicz

  Technik pojazdów samochodowych, M.12
  Wyróżnienie
  Paweł Zając


Konrad Dziarmaga uczeń klasy 4 TB po raz pierwszy w historii naszej szkoły otrzymał tytuł laureata XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanej w Białymstoku.W kwietniu 2017 r. reprezentacja uczniów klas technikum budownictwa wywalczyła III miejsce w rankingu szkół zawody XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Okręgu Lubelskim.
Szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
  Przemysław Sobolewski uczeń klasy 2 TBU,
  Mateusz Markowski uczeń klasy 3 TBI,
  Konrad Dziarmaga uczeń klasy 4 TB,
  Damian Maksymiuk uczeń klasy 4 TB,
  Rafał Kowieski uczeń klasy 4 TB
Wynik naszej szkoły został zauważony przez Komitet Główny Olimpiady - jesteśmy nazywani "nową siłą w okręgu lubelskim".Mykyta Khabakh uczeń kl. I TEU uplasował się na III miejscu w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych - kategoria język rosyjski.Bańkowski Michał uczeń klasy 2 TES zajął III miejsce w Bialskim Konkursie Wiedzy o Błogosławionym Honoracie Koźmińskim „KU BOGU, OJCZYŹNIE I LUDZIOM”.Paweł Zaciura uczeń klasy 4 TB zajął I MIEJSCE na OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOśCI, BLOK B - WYNALAZCZOść EDYCJA 2016/2017.II MIEJSCE DRUŻYNOWE na OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOśCI, BLOK B - WYNALAZCZOść EDYCJA 2016/2017 wywalczyli następujący uczniowie:
  Paweł Zaciura
  Patryk Jarząbkowski
  Damian Lizut


W II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej - Etap okręgowy uczniowie naszej szkoły w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odnieśli sukcesy:

Henryk Misiejuk uczeń klasy 2 TBU z zajął 4 miejsce
Sebastian Okseniuk uczeń klasy 3 TEU zajął 6 miejsce.
Mykyta Khabakh uczeń kl. I TEU otrzymał wyróżnienie w IV edycji Rejonowego Konkursu Ortograficznego Języka Rosyjskiego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.


Sześciu uczniów naszej szkoły otrzymało Stypendia "Lubelskiej kuźni talentów" dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendia "Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" w wysokości 4,000 złotych otrzymali:
  KAROL DERLUKIEWICZ
  KONRAD DZIARMAGA
  RAFAŁ KOWIESKI
  DAMIAN MAKSYMIUK
  PAWEŁ ZACIURA
  PAWEŁ ZAJĄC


Damian Maksymiuk z klasy 4TB otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce: średnia 5.0 i wzorowe zachowanie.Piotr Tarkowski uczeń klasy 2 TS1, Kadra Narodowa Juniorów Polski, rekord życiowy w skoku w dal 7,21 metra (życiówka w biegu sprinterskim na 100 m – 11,05 sekundy).Borodziuk Mateusz (1 TBI), Ustymowicz Dawid (1 TBI), Jankowski Paweł (4 TS2) – Finał wojewódzki w drużynowym tenisie stołowym chłopców.Drużyna siatkówki chłopców zajęła II miejsce w Finale Miasta. Skład drużyny: kpt. Krysztofiuk Konrad (4 TI), Suchodolski Marcin (4 TS1), Tobota Łukasz (4 TEC), Gruszecki Mateusz (4 TB), Skakun Krystian (3 W), Jarząbkowski Daniel (2 W), Wągrocki Jakub (2 TS1), Arseniuk Michał (1 TEU), Nestorowicz Dariusz (2 TS1), Trzebiński Maciej (2 TES).III miejsce w Turnieju Bezpieczeństwa Motoryzacyjnego Ruchu Drogowego Szkół Ponadgimnazjalnych (kwiecień 2017 r.) zajęła drużyna naszej szkoły w składzie:
 • Czemierowski Piotr
 • Mackiewicz Szymon
 • Skoczeń Adrian

ROK 2015/2016Czterech uczniów z klasy III TB, otrzymało „Złote Pióra”, nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu:
 • Damian Maksymiuk
 • Rafał Kowieski
 • Konrad Dziarmaga
 • Paweł Zaciura
Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do czwartej klasy z wyróżnieniem.Paweł Zaciura - uczeń klasy III TB zajął I miejsce na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Łukowie, w nagrodę otrzymał skuter.Paweł Zając – uczeń klasy II TS 2, Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, uzyskał najwyższe w ubiegłym roku szkolnym wyniki w nauce tj. średnią ocen 5,0; Fundacja Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej G. Gerlach nagrodziła ucznia certyfikatem oraz zegarkiem z limitowanej serii RWD, ponadto uczeń otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły za wyróżniające wyniki w nauce.Konrad Dziarmaga, Damian Maksymiuk i Rafał Kowieski - uczniowie klasy III TB zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły za osiągnięcia;Paweł Pyndryk – uczeń klasy IV TEN wyróżniony został Nagrodą Dyrektora Szkoły za osiągnięcia;


ROK 2014/2015Tomasz Goławski – uczeń klasy IV TB jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów, w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najlepsze wyniki w nauce oraz otrzymał „Złote Pióro”, nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. Uczeń ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,10.Michał Maksymiuk – uczeń klasy 3 TB zdobył wyróżnienie w X międzyszkolnym konkursie zawodowym "Rok przed dyplomem" organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.;


Konrad Dziarmaga, Damian Maksymiuk i Rafał Kowieski - uczniowie klasy II TB reprezentowali szkołę w XXVII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zajmując IV miejsce w eliminacjach okręgowych Okręgu Lubelskiego; otrzymali złote pióra – nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. Promocję do klasy trzeciej otrzymali z wyróżnieniem.Paweł Pyndryk – uczeń klasy III TEN brał udział w Olimpiadzie Wiedzy o Innowacjach Technicznych i Wynalazczości, w finale tej olimpiady zajął 8 miejsce.Paweł Zaciura – uczeń klasy II TB jest finalistą eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Innowacjach Technicznych i Wynalazczości – miejsce 6; zajął I miejsce w etapie szkolnym Konkursu Ortograficznego z języka rosyjskiego „Zwyczaje Noworoczne”, a w etapie powiatowym zdobył wyróżnienie; uczeń jest finalistą konkursu „Trzy pytania – rozwiń zdolności swojego umysłu” – tytuł Mistrza Inteligencji;Derlukiewicz Karol, Hołownia Marcin i Golczewski Dariusz – uczniowie klasy 2 TS 1 uczestniczyli w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej i drużynowo zajęli I miejsce, ponadto Karol Derlukiewicz zajął I miejsce indywidualnie.Laszuk Tomasz – uczeń klasy 3 TEN został mistrzem okręgu w wędkarstwie spławikowym, uczestniczył w Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym.Piotr Majkrzyk – uczeń klasy 3 TEN zdobył dwa wyróżnienia na Lubelskich Spotkaniach Modelarskich. Uczestniczy również w międzygminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych; Piotr należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonownicy Dużej.Patryk Obniski – uczeń klasy 1 TBI zwyciężył w konkursie na logotyp w Siemiatyczach na „Siemiatycze Flow Festiwal 2015”.Marcin Szprychel – zajął II miejsce w konkursie wewnątrzszkolnym z matematyki oraz III miejsce w konkursie wiedzy o regionie.Paweł Zając – uczeń klasy 1 TS2 zajął I miejsce w konkursie wiedzy o regionie.


Damian Maksymiuk z klasy 4TB otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce: średnia 5.0 i wzorowe zachowanie.

ROK 2013/2014Krystian Nawara - uczeń klasy IV TI zajął II miejsce w konkursie języka angielskiego w IV Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzca IV edycji Konkursu Języka Angielskiego "GRA O INDEKS" w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.


Goławski Tomasz - uczeń klasy III TB, stypendysta Prezesa Rady Ministrów, wziął udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanej.


Krawczak Cezary i Krup Maciej - uczniowie klasy IV TB, wzięli udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanej.Derlukiewicz Karol i Wojciech Melaniuk - uczniowie klasy I TS 1 oraz Paweł Pyndryk - uczeń klasy II TEN, przeszli eliminacje szkolne i zakwalifikowali się do etapu okręgowego XXXX Edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, który odbędzie się 21 marca 2014 r. w Łukowie.
Derlukiewicz Karol zajął I miejsce i wygrał skuter, pozostali Paweł Pyndryk zajął IX miejsce, a Wojtek Melaniuk X. Jako drużyna zajęli wysokie II miejsce.Ptasiński Robert - uczeń klasy II TS 1, interesują go sporty walki: boks, zapasy, juditsu; od 14-go roku życia trenuje te sporty walki i łączy je w całość MMA (mieszane sztuki walki) w klubie Okniński Biała Podlaska na ul. Reformackiej, jego trenerem jest Łukasz Grochowski. Jego osiągnięcia:
 • III miejsce - Amatorski Puchar Polski KSW w Warszawie w 2013r. w kat. Junior do 62 kg.
 • I miejsce - Puchar Polski w kat. Junior do 62 kg. w Żyrardowie w 2013r.
 • III miejsce - Puchar Polski środkowej w kat. Junior do 62 kg. w Sochaczewie w 2013r.
 • II miejsce - Turniej BJJ (Brazylijski Juditsu) w 2013r.
 • I miejsce - Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sochaczewie w 2014r.


Syczuk Łukasz - uczeń klasy IV TI,
 • II miejsce - indywidualnie w powiecie w tenisie stołowym
 • III miejsce - drużynowo w powiecie w tenisie stołowym


Szutko Mateusz - uczeń klasy I TI, trenuje w klubie AZS AWF Biała Podlaska. Jego osiągnięcia:
 • III miejsce w Zimowych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w pływaniu w Puławach
 • II miejsce w XIX Wiosennych Otwartych Mistrzostwach Miasta Łuków w Pływaniu Pamięci Andrzeja Rogalińskiego na dystansach 100 metrów stylem zmiennym i dowolnym

ROK 2012/2013Czyżak Łukasz, Mateusz Zawadzki z klasy I TB oraz Mróz Kamil z klasy II TS 2 zajęli drużynowo IV miejsce w drugim finałowym etapie Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, w Białej Podlaskiej.Sebastian Goławski z klasy 3 lpzi zajął I miejsce w XVII Memoriał Wincentego Kozłowskiego - Biegi Uliczne w Terespolu.Piotr Borkowski, Marcin Mikulski oraz Bartłomiej Samociuk zajęli drużynowo I miejsce w finale Powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w WORD w Białej Podlaskiej. Bartłomiej Samociuk zwyciężył dodatkowo klasyfikację indywidualną. W kolejnym etapie konkursu, który odbywał się w Zamościu zajęli wysokie IV miejsce.Kacper Semeniuk – uczeń klasy IV Tb, wziął udział w konkursie ,,Gra o indeks'' na filologię rosyjską i znalazł się pierwszej dziesiątce.Przemysław Sławatyniec - uczeń klasy 3 LPZI jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów, średnia ocen na koniec roku szkolnego wyniosła 4,83. Uczeń otrzymał od Prezydenta Białej Podlaskiej ,,Złote Pióro'', działał aktywnie na rzecz Samorządu Szkolnego, prowadził wszystkie uroczystości szkolne. Zawsze koleżeński, pomagał słabszym w nauce i działał społecznie.Krzysztof Czapski, Paweł Birus z klasy IV Ti oraz Michał Twarowski i Kacper Semeniuk z klasy IV Tb przeszli szkolny etap konkursu wiedzy matematycznej Matematyka w Technice dla Technika.


ROK 2011/2012Karol Panasiuk

Uczeń klasy III TB wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski, a także mistrz świata w konstruowaniu modeli pływających. Karol Panasiuk od wczesnych lat interesował się modelarstwem. By rozwijać swoje zainteresowania uczęszczał do Młodzieżowego Domu Kultury w Białej Podlaskiej, gdzie ukierunkował swoje hobby na konstruowanie i budowę modeli pływających. Pasja i ciężka praca Karola spowodowała, iż zdobył on ogromne doświadczenie, które zaowocowało wieloma sukcesami:

 • 2 Wicemistrz Polski Mono2 2005r.
 • Wicemistrz Polski Eco 400 2006r.
 • Grand Prix Warszawy 1 miejsce Mono 1 2007r.
 • Grand Prix Warszawy 1 miejsce Mono 1 2007r.
 • 3 miejsce na Pucharze Polski mono 1 2007r.
 • 2 Wicemistrz Polski Mono 1 2007r.
 • 2 miejsce na eliminacjach do Mistrzostw Polski Mono 1 2007r.
 • 1 miejsce na eliminacjach do mistrzostw Polski Eco 400 2007r.
 • Mistrz Polski S14 2007.
 • 2 Wicemistrz Polski Mono 2008r.
 • Wicemistrz Polski Hydro 1 2008r.
 • Wicemistrz Polski Mono 1 2008r.
 • Mistrz Polski Hydro 1 2008r
 • Mistrz Polski Mono 1 2008r.
 • Dwa 4 miejsca na Mistrzostwach świata: Mono 2, Mono 1 2008r.
 • Mistrz świata Hydro 1 2008r.
 • Mistrz świata Hydro 2 2008r.
Zainteresowania Karola są bardzo kosztowne ale on sam nie poddaje się. Ciężko jest mu znaleźć sponsora, który mógłby wesprzeć go w odpowiednim przygotowaniu do zawodów, chodzi tu głównie o zakup baterii, które są bardzo drogie. By pozyskać fundusze, które zapewnią mu możliwość rozwijania się i zdobywania kolejnych tytułów, on sam ciężko pracuje poświęcając czas wolny na tworzenie części do modeli, które sprzedaje by mieć za co kontynuować swoją pasję.Przemysław Kosieradzki

Uczeń klasy III TS 1, stypendysta Prezesa Rady Ministrów ze średnią ocen 5.2. Jest on także laureatem konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie"Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych".Iwona Multan

Uczennica klasy II LPZI 2 jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, ze średnią ocen 5,06. Pełni funkcję gospodarza klasy, interesuje się haftem krzyżykowym i przedmiotami informatycznymi.Ostapiuk Łukasz
Łukasz Ostapiuk jest uczniem klasy II TS2, od 5 lat uprawia taekwon-do w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Żak” w Białej Podlaskiej. Zdobył następujące osiągnięcia:
 • 27.III.2010r., Wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Rejowcu Fabrycznym - II miejsce w konkurencji walk w kategorii do 63 kg
 • 9-11.IV.2010r., Zawody Grand Prix Polski w taekwon-do w Kłobucku – złoty medal w konkurencji układów formalnych stopni uczniowskich
 • 17.IV.2010r., Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do w Zamościu – I miejsce w układach Cup oraz I miejsce w technikach specjalnych; został wybrany najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw
 • 22.V.2010r., XIX Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwon-do w Poznaniu – III miejsce w konkurencji układy Cup w kategorii Juniorów;

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.