Przedsięwzięcie edukacyjno – profilaktyczne „Alkohol niszczy życie”

Przedsięwzięcie edukacyjno – profilaktyczne
w ramach projektu Otwarta ściana 2005

Projekt skierowany do:
Przedsięwzięcie edukacyjno – profilaktyczne „Alkohol niszczy życie” realizowane było w ramach projektu Otwarta ściana 2005. Jako działanie profilaktyczne skierowane zostało
 • do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej.

Cel zadania oraz zakładane rezultaty
 • Dostarczenie młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, przyczynach i skutkach oraz formach pomocy, głównie dla osób współuzależnionych ;
 • Kształtowanie u uczniów poczucia samorealizacji, umiejętności współdziałania, współtworzenia dla dobra innych poprzez różnorodne formy pracy nad realizowaniem projektu;
Działania realizowane w projekcie:
 • Przeprowadzenie konkursów o tematyce alkoholowej /w formie plastycznej i pisemnej/;
 • Przeprowadzenie ankiety dotyczącej używania alkoholu wśród młodzieży naszej szkoły;
 • Zbieranie informacji oraz danych o problemie alkoholizmu w instytucjach i placówkach lokalnych (ośrodek w Dołdze, Konstantynowie, Radzyniu Podl., w sądzie, sonda uliczna);
 • Przygotowanie referatów;
 • Zrealizowanie filmu z przeprowadzonych rozmów i spotkań;
 • Przeprowadzenie sesji w ZSZ Nr 2 oraz prezentacji dla rodziców;
 • Wydanie informatora dla rodziców;
 • Wydanie publikacji z zebranych materiałów na łamach Szkolnego Biuletynu Metodyczno – Informacyjnego;
 • Uściślenie współpracy wolontariuszy z ośrodkiem w Konstantynowie.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.