Klasy Intergacyjne

,,Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie''.
Maria Grzegorzewska


Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i m. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej jest placówką o 90-letniej tradycji w kształceniu zawodowym. Od 2009 roku jest to również jedyna szkoła w mieście, gdzie na poziomie ponadgimnazjalnym, kształci się młodzież w klasach integracyjnych.

Integracja umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę w szkołach masowych wraz ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Niesie dla nich nadzieję na lepsze jutro, rozwija wiarę we własne możliwości, a także wzbogaca i uczy tolerancji. Uczniowie mają możliwość rozwijać zachowania społeczne, potrzebne w codziennym życiu i przy budowaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.
W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, młodzież uczy się w klasach integracyjnych dopiero od 6 lat, jednak praca z uczniem niepełnosprawnym zaczęła się dużo wcześniej. W 2000 roku powstała w ówczesnym ZSZ nr 3, w Białej Podlaskiej, pierwsza klasa integracyjna. Dziś korzystamy z doświadczenia nauczycieli, którzy przeszli do nas po likwidacji tamtej placówki.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:
  • klasy integracyjne liczą 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z niepełnosprawnością,
  • zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli – wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz wspomagający, którzy wspólnie odpowiadają za całą klasę,
  • program nauczania dla uczniów w klasie integracyjnej oparty jest na programie nauczania w szkole masowej, ale dla uczniów z niepełnosprawnością jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb,
  • uczniowie z niepełnosprawnością uczestniczą – wraz ze sprawnymi, zdrowymi dziećmi - we wszystkich działaniach szkoły, np. wycieczkach, akademiach itp., mają również zapewnione przez szkołę zajęcia dodatkowe rewalidacyjne.
  • współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących.
  • indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych , dla których opracowuje się dodatkowe zadania,
  • uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą , ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Nad prawidłowym rozwojem dzieci niepełnosprawnych w szkole czuwa 6 nauczycieli wspierających. Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, prowadzą dodatkowe indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.