Psycholog Szkolny


PSYCHOLOG - mgr Magdalena Sowa

p. 200

Rok szkolny 2023/2024
Dzień tygodniaGodziny pracy:
Poniedziałek10:00-15:30
Wtorek08:00-13:00
środa10:00-16:00
Czwartek08:00-12:00
Piątek08:00-12:00

Psycholog szkolny - Magdalena Sowa tel. 692 306 410

Do podstawowych zadań psychologa należy:
 1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. wspieranie mocnych stron uczniów,
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 4. konsultacje z nauczycielami dotyczące podniesienia efektywności pracy ucznia poprzez bazowanie na jego mocnych stronach,
 5. analiza sytuacji wychowawczej uczniów, pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej poprzez treningi kompetencji społecznych, mediacje, interwencje, udział w programach profilaktycznych,
 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 7. realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 8. współpraca z pedagogiem szkolnym,
 9. udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom,
 10. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 11. prowadzenie zajęć z zakresu programów profilaktycznych
 12. wspieranie wychowawców i nauczycieli w działaniach edukacyjno-wychowawczych,
 13. praca z uczniem zdolnym,
 14. praca w klasowych zespołach wychowawczych, zespole kształcenia integracyjnego, zespole wychowawców, zespole ds. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 15. organizowanie treningów kompetencji społecznych,
 16. praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne,
 17. indywidualna praca z uczniem
 18. współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w celu rozpoznania możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia,
 19. prowadzenie dokumentacji,
 20. wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły oraz przekazywanie sprawozdań z ich wykonania, również w formie elektronicznej.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.