Zalety Integracji

ZALETY INTEGRACJI

INTEGRACJA = SCALANIE

Głównym celem kształcenia integracyjnego jest maksymalne włączenie młodzieży z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych, które umożliwią im naukę w gronie zdrowych rówieśników. W szkole dąży się do likwidacji utartych w społeczeństwie barier i budowania właściwych relacji międzyludzkich. Przyjazna uczniom kadra nauczycielska dba o bezpieczeństwo uczniów, ich rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowanie do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Do oddziałów integracyjnych szkoła przyjmuje między innymi uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (z niedosłuchem, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną, przewlekle chorych oraz z taką niepełnosprawnością dla której, uczniowi możemy zapewnić bezpieczny i wszechstronny rozwój).

Dzięki integracji:
* Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 • stają się pewniejsi siebie,
 • odważniej patrzą na świat
 • wierzą w swoje możliwości,
 • zapominają o swoich problemach,
 • chętnie pokonują bariery,
 • uczą się akceptować swoją inność,
 • mają poczucie własnej wartości,
 • rozwijają wyobraźnię,
 • nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami.
*Uczniowie pełnosprawni:
 • stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy,
 • uczą się cierpliwości i empatii,
 • umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi,
 • dostrzegają przyczyny różnych zachowań innych osób,
 • stają się partnerami, którzy wspólnie osiągają sukcesy,
 • uczą się akceptacji cudzej i własnej inności,
 • stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie,
 • przełamują stereotypy, rozumieją, że "inny to nie znaczy gorszy".
Od uczniów niepełnosprawnych możemy się wiele nauczyć, przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, poszanowania dla zdrowia i pracy jaką codziennie muszą wkładać w to, by znaleźć swoje miejsce w świecie.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.