Wydarzenia:

Dzień Popcornu!
12 maja 2023 - piątek
od godz. 10.25 do wyczerpania zapasów
Samorząd Uczniowski zaprasza na hol dolny.

Gdyż!Powiadają, że POPCORN ma więcej protein i fosforu niż chipsy ziemniaczane i więcej żelaza niż jajka czy szpinak.Powiadają, że POPCORN świetnie się sprawdza w przypadku osób, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów – nie zawiera cukru, tłuszczu i jest niskokaloryczny.Powiadają, że 1 kubek to tylko 31 kalorii.Powiadają, że POPCORN to pełne ziarno, co oznacza, że jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego.Powiadają, że POPCORN to przekąska, którą można jeść na wiele sposobów:- bez dodatków,
- z przyprawami,
- na słodko,
- z odrobiną masła...
 Sprawdzimy?
Nasi nowi radni w Młodzieżowej Radzie Miasta Biała Podlaska już po ślubowaniu
12 kwietnia 2023 roku podczas X Sesji Młodzieżowej Rady Miasto Biała Podlaska, Katarzyna Adamczyk z kl. 1A i Mateusz Boś z kl. 3TG otrzymali mandaty uprawniające ich do:
podejmowania działań mających na celu wspieranie aktywności młodych ludzi w działalności samorządowej,podejmowania przez nich wszelkich działań związanych z Białą Podlaską,
kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego,
inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży.Wraz z Czarkiem Kwitkiem z kl. 4 TBG będą wspólnie reprezentować szkołę podczas obecnej kadencji.
„Wiosenne sprzątanie świata” 29 kwietnia 2023 r.
Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska we współpracy z 1 Bialską Drużyną Harcerek "Ruczaj" organizujemy „Wiosenne sprzątanie świata” 29 kwietnia 2023 r. Zbieramy się o godz. 10.00 przy moście na Drodze Wojskowej i sprzątamy jego okolice oraz las łączący ogródki działkowe z Porosiukami. Dzięki współpracy ze spółką „ZIELEń” zapewniamy rękawiczki oraz worki.
Zapraszamy uczniów naszej szkoły o włączenie się do akcji!
Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska ogłasza konkurs fotograficzny „POCZTóWKA
Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć niezbędne oświadczenia. Szczegółowych informacji udzielą radni MRM reprezentujący naszą szkołę: Czarek Kwitek Katarzyna AdamiukMateusz Bośoraz Pani Marta Bąkowska\opiekunka SU
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “POCZTóWKA Z BIAŁEJ PODLASKIEJ”
Postanowienia ogólne:1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego “Pocztówka z Białej Podlaskiej”, zwany dalej “Konkursem”, jest Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska zwana dalej “Organizatorem”. 2. Celem konkursu jest rozwój zainteresowania fotografią wśród uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie miasta Biała Podlaska oraz rozwój ich poczucia przynależności z miastem Biała Podlaska. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa: 1. Konkurs jest otwarty, bezpłatny i skierowany do wszystkich uczennic i uczniów bialskich szkół średnich. 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która bezpośrednio nawiązuje do miasta Biała Podlaska, przedstawia jej dorobek kultury, walory naturalne etc. Praca nie powinna zawierać wizerunku autora bądź osób trzecich. 3. Termin nadsyłania prac do dnia 30.04.2023 r. 4. Fotografie na konkurs należy nadsyłać na adres email mrm.bialapodlaska@gmail.com wraz z Formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1 i 2 regulaminu). E.mail powinien być zatytułowany “Konkurs Fotograficzny - zgłoszenie oraz zawierać zdjęcie i skan deklaracji. 5. W przypadku załączenia niepełnej deklaracji lub jej braku wysyłana jest wiadomość z prośbą o uzupełnienie braków w do momentu zakończenia terminu nadsyłania prac. W przypadku nienadesłania przez uczestnika pracy do 30.04.2023 r. do godziny 23:59 praca nie zostaje przekazana do kolejnego etapu Konkursu - głosowania 6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie. 7. Wielkość pliku: maksymalnie 2 MB, dłuższy bok do 3000 pikseli. 8. Podczas przygotowywania wystawy pokonkursowej autor może być będzie proszony o przesłanie większych plików. 9. Zezwala się na retusz fotografii pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast) oraz na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych. 11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 12. Przekazanie pracy na konkurs jednoznaczne z oświadczeniem przekazującego,iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich). 13. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nie będą publikowane, a autor otrzyma wiadomość z uzasadnieniem decyzji. 14. Autor zdjęcia podczas etapu Głosowania ma prawo do promocji swojego zdjęcia. Kalendarium:1. Od 11 do 30 kwietnia - nadsyłanie prac konkursowych wraz z wypełnioną deklaracją. 2. 1 maja - publikacja przez Organizatora prac konkursowych na Facebooku Młodzieżowej Rady Miasta Biała Podlaska https://www.facebook.com/mlodziezowaradamiastabialapodlaska. Zdjęcia zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem autora pracy. 3. 1 - 5 maja (do godz. 23:50) głosowanie internetowe. 4. 6 maja ogłoszenie wyników za pośrednictwem mediów społecznościowych Młodzieżowej Rady Miasta. 5. 12 maja wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy konkursowej. Zwycięzcy:1. Zwycięzcami Konkursu zostają 3 osoby, których zdjęcie osiągnie największą ilość polubień podczas etapu Głosowanie. 2. Organizator w momencie zakończenia Konkursu ma 3 minuty na udokumentowanie ilości polubień każdego ze zdjęć i przechowywania dowodu do momentu zakończenia Konkursu. 3. Każdy uczestnik otrzyma informację o ilości otrzymanych polubień w momencie zakończenia głosowania wraz z załączonym dowodem wykonanym przez Organizatora. 4. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc. Nagrody pochodzą ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi, wspomnianymi na materiałach promocyjnych wydarzenia oraz podczas wręczenia nagród. Postanowienia końcowe: 1. Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 8. Przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że: 8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska. 8.2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: a) Dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy. ​​​b) Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz szkołę, do której uczęszcza, numer telefonu i adres mailowy. c) Dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz szkołę, do której uczęszcza, numer telefonu i adres mailowy. 9. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją regulaminu. Pomocą służy Pani Justyna Jakubczyk - nauczyciel plastyki. Powodzenia! Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4
Wesołego Alleluja!
Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.Radosnego wiosennego nastroju,serdecznych spotkańw gronie rodziny i wśród przyjaciół.Wesołego Alleluja! Życzy Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej zapraszają na Warsztaty Wielkanocne
29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 12:25 w sali 22 odbędą się Warsztaty Wielkanocne. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują wielkanocnego zajączka bądź kurczaczka.
Będzie nietypowo!
Jak zwykle będzie nietypowo i tajemniczo.
Wszystkie chętne osoby prosimy i zgłoszenie uczestniczenia.
W przypadku dużej ilości chętnych wyznaczymy dodatkowy termin warsztatów.

Kierunek: ZSZ Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. Organizator: Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej
Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej zapraszają na różową akcję - „Dzień na różowo&quo
8 marca Dzień KobietRóżowe sukienki, różowe skarpetki, różowe dodatki, długopisy, bluzki, kostiumy,torebki, szpilki...Kolor bezsprzecznie zarezerwowany w tym dniu dla płci pięknej!

Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej w różu nie są odpytywane!
NARODOWY DZIEń PAMIęCI ŻOŁNIERZY WYKLęTYCH
Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.

5 marca poczet sztandarowy w imieniu naszej szkoły, dumnie wziął udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęła Msza święta w kościele Narodzenia NMP w intencji ojczyzny, po której nastąpił przemarsz pod  budynek Zakładu Karnego, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne: został odśpiewany Hymn Państwowy i wystąpił Prezydent Miasta Biała Podlaska. Następnie odbył się Apel Pamięci i złożenie kwiatów. Dzień uwieńczył bieg „Tropem Wilczym” w dystansie honorowym 1963 m. oraz 5 km. (z elektronicznym pomiarem).

W skład pocztu sztandarowego wchodzili uczniowie:
Przemysław KargierIgor MłyńskiAnna GromyszDominika KalinkaKacper StankiewiczMateusz BośOpiekę sprawowała Pani Laura Czuhan.

Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska zachęca do wypełnienia ankiety w ramach w
Hej!
Niezmiernie nam miło, że chcesz wziąć udział w ankiecie, która ułatwi działania zarówno nam, jak i Samorządowi Uczniowskiemu twojej szkoły. Wypełnienie ankiety zajmie ci ok. 1,5 minuty.

Możesz również obserwować nasze działania oraz brać udział w inicjatywach Młodzieżowej Rady Miasta Biała Podlaska

Jeżeli masz pytanie lub pomysł dotyczący działań skierowanych do młodzieży w naszym mieście skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych lub napisz na adres mrm.bialapodlaska@gmail.com

Link do ankiety: https://forms.gle/QvXUYkb8fcHWTTre7
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na warsztatach Młodzieżowej Rady Miasta
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska.
Walentynki 2023 - film
"Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,
i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,
i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,
i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,
ktoś chciałby Ci przysiądz – nie powiem Ci co,
ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,
lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,
że ten, kto Cię kocha to właśnie ja."
Miłych Walentynek życzy Samorząd Uczniowski

31. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy
31. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy w 2023 r. odbył się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą”. Jak podkreśla WOśP – tym razem Orkiestra gra dla wszystkich, zarówno małych, jak i dużych.

Należy podkreślić, że w roku ubiegłym, tak i w tym, nasza szkoła grała razem z Wielką Orkiestrą świątecznej Pomocy.

Przed finałem wolontariusze przeprowadzili zbiórkę w szkole wśród uczniów i pracowników szkoły. Końcowym etapem była zbiórka w terenie, w dniu finału, czyli 29.01.2023 r.

Wolontariusze kwestowali w niedzielę od godzin porannych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wsparli również działania w siedzibie sztabu w Urzędzie Miasta.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w każdej formie wsparli działania sztabu, a przez to ideę Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.

Ogromne podziękowania za wsparcie dla Dyrekcji Szkoły oraz rodziców wolontariuszy, za pomoc w organizacji, jak i wszystkim, którzy wsparli ten szczytny cel.


Marta Bąkowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kiermasz ciast
W dniach 5 i 6 grudnia w szkole odbył się kiermasz wypieków zorganizowany przez klasę 4 TG, Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski. Za symboliczną kwotę, można było kupić przeróżne ciasta, babeczki i orzeszki. Wypieki sprzedawane były na przerwach, a wybierać było w czym. Akcja odniosła ogromny sukces, nauczyciele, pracownicy i uczniowie z chęcią kupowali nasze słodkości. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na cele własne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skusili się na kawałek ciasta - zarówno nauczycielom, pracownikom jak i uczniom!
10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka
Tylko trochę historii…
W 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – kluczowy dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.
Pomimo tego, że Deklaracja została przyjęta 72 lata temu, prawa człowieka w dalszym ciągu są łamane w wielu miejscach na świecie.
W piątek – 9 grudnia 2022 r., w ramach zaakcentowania ważności Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka podjęliśmy działanie!
Na holu szkolnym odbył się Maraton Pisania Listów 2022 poświęcony bohaterom-bohaterkom, którzy walczą o wolność zgromadzeń i prawo do protestu. w obronie prawa do pokojowego protestu.
Szkolna Grupa Amnesty International przedstawiła społeczności szkolnej wszystkie dziesięć historii bohaterów-bohaterek tegorocznego Maratonu, którym zabrano prawo do pokojowych protestów, wolności zgromadzeń i swobody wypowiedzi.
Celem akcji było wsparcie osób, które są atakowane z powodu ich pokojowego aktywizmu i sprzeciwu wobec naruszeń praw człowieka. Bohaterowie i bohaterki Maratonu korzystali ze swoich praw, by walczyć o ochronę środowiska naturalnego, prawa kobiet i inne prawa człowieka.
47 uczniów naszej szkoły najbardziej ujęły historie trzech osób. W swoich listach upomnieli się o:  
Joanah, Cecillię i Netsai z Zimbabwe, które po pokojowym proteście zostały uprowadzone, pobite, napastowane seksualnie i okrutnie poniżone, a teraz grozi im więzienie,  
Vahida z Iranu, który wraz z braćmi został aresztowany po pokojowych protestach, był torturowany i od 2020 roku przebywa w izolatce,  
Chow Hang-tung, młodą prawniczkę z Hongkongu uwięzioną za organizowanie czuwania upamiętniającego ofiary stłumienia demonstracji na placu Tiananmen.

Na znak niegodzenia się na łamanie praw człowieka uczniowie i nauczyciele uczcili niesprawiedliwość na świecie wykonując Łańcuch Wolności. W ciszy i współczuciu dołączaliśmy kolejne ogniwa do łańcucha.
W rezultacie długość łańcucha osiągnęła ponad 50 metrów.
Nie pozostając obojętnymi w bardzo czytelny sposób zaakcentowaliśmy również co jest dla nas najważniejsze.
Zapraszamy do obejrzenie relacji foto z działania.
Dziękujemy wszystkim wspierającym akcję: UCZNIOM I NAUCZYCIELOM za  i poświęcony czas!
świąteczna zbiórka żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym, i jak się z nimi dzielisz.”

Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu ogłaszają akcję „Bożonarodzeniowa zbiórka żywności dla rodzin uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji."

Okres świąteczny to czas, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wymagają szczególnej pomocy. Dlatego zachęcamy całą społeczność szkolną do przyłączenia się do zbiórki.

W dniach 6 - 20 grudnia 2022 r., przy stoliku dyżurnych, będą znajdowały się kosze na artykuły spożywcze i środki czystości.

Przykładowa lista produktów o długim terminie ważności, zamieszczona została na plakacie informacyjnym.

Sprawmy, aby te święta były radosne dla wszystkich!
Przyłączmy się do akcji.
Za hojność dziękujemy pozytywnymi uwagami.
Mikołajki! Mikołajki
- Czy będą Mikołajki w szkole?- Tak, odbędą się 6 grudnia.- Czy uczniowie mogą liczyć na jakieś prezenty?- Jeśli byli grzeczni, to tak!- A jeśli byli tylko trochę grzeczni?- To koniecznie niech ubiorą się w motyw świąteczny np.: czapkę, sweter, skarpetki, gadżet ...- I co wtedy?- Nie piszesz kartkówki, nie jesteś pytany, możesz nie mieć pracy domowej.
Samorząd Uczniowski

Udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Zbliża się zimowy czas i jak zawsze Ludzie Dobrej Woli śpieszą, by pomóc najbardziej potrzebującym.
W dniach 02.12 – 16.12.2022 r. uczniowie z klas 3 B, 2 TG, 1 TS, wraz z opiekunem Panią Martą Bąkowską przyłączyli się do działań Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcję wspiera również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Sławacinek Stary.
Zgodnie z harmonogramem zbieramy trwałe produkty spożywcze (makaron, kasze, ryż, konserwy, olej, herbatę, kakao i słodycze, artykuły przemysłowe, itp.).
Z darów zrobione zostaną paczki i przekazane osobom samotnym, niepełnosprawnym i starszym.
Z radością  niesiemy pomoc wszystkim, dla których los nie jest łaskawy, tym którzy wciąż mają nadzieję na prawdziwe, pełne radości święta Bożego Narodzenia …

źródło foto:
* https://www.facebook.com/photo?fbid=476564464588342&set=pcb.476564687921653
* https://www.facebook.com/photo/?fbid=530612335776696&set=pcb.530612382443358
 
Zabawa Andrzejkowa 2022
Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków podpowiada nam, co nas będzie czekać w przyszłości.

24 listopada Samorząd Uczniowski
pod opieką Pani Marty Bąkowskiej, Pani Laury Czuhan, Pani Alicji Ocimek, Pani Ewy Toczek, Pani Ewy Wilk oraz Pana Przemysława Kosieradzkiego
przygotował Zabawę Andrzejkową dla wszystkich uczniów ZSZ Nr 2.

W tym dniu sala gimnastyczna została zamieniona w "Salę Tanców-Wywijańców". Wiele śmiechu i radości dostarczały młodzieży przepowiednie i wspólne śpiewanie.

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
 
światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
W naszej szkole światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który przypada

21 listopada, trwa cały tydzień.
Zapraszamy do udziału.
Andrzejki 2022
Zapraszamy serdecznie całą społeczność szkolną na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się
24 listopada 2022 r. (czwartek)
w sali gimnastycznej
w godz. 18.00 - 21.30

 
Każdy uczeń powinien dostarczyć zgodę na uczestnictwo.
Obowiązuje dobry humor, opłata na organizację imprezy - 10 zł, i obuwie sportowe.
 
Proszę zapoznać się z warunkami uczestnictwa w imprezie. Zasady uczestnictwa w „Zabawie Andrzejkowej” w dniu 24 listopada 2022 r. organizowanej na sali gimnastycznej przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej 1. Zabawa Andrzejkowa to uroczystość wynikająca ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 2. Zabawa ma charakter kulturalno-rozrywkowy. 3. W zabawie mogą uczestniczyć tylko uczniowie naszej szkoły, którzy: a) najpóźniej w dniu zabawy dostarczyli gospodarzowi klasy pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie (załącznik 1), b) mają zgodę wychowawcy na udział w zabawie (brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych). 4. Zgoda rodziców na udział w zabawie powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, godziny trwania zabawy, numer telefonu kontaktowego z rodzicem oraz podpis rodzica (druk pobiera gospodarz klasy od członków Samorządu Uczniowskiego). 5. Gospodarz klasy: sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w imprezie (listę i pisemne zgody zachowuje i przekazuje opiekunowi Samorządu – pani Marcie Bąkowskiej), oraz wyznacza 2 osoby do sprzątania po zabawie. 6. Opiekę podczas dyskoteki sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu). 7. Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, itp. 8. Za prowadzenie dyskoteki odpowiedzialne są wyznaczone osoby. 9. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły i do aktywnego działania na rzecz respektowania zasad zgodnymi ze Statutem Szkoły oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 10. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru. 11. Podczas zabawy należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 12. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy. 13. W czasie zabawy zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia, groźby, itp.). 14. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 15. Nie wolno otwierać okien, przez które mógłby dostać się do szkoły ktoś z zewnątrz. 16. Uczeń biorący udział w zabawie nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych przestrzeni. 17. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informować dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas zabawy szkolnej – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 18. Uczestnika zabawy usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice (opiekunowie prawni). 19. W wypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany przybyć niezwłocznie do szkoły. 20. W przypadku naruszania porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o tym policję. 21. Straty materialne wynikłe podczas zabawy pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły. 22. Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej skończeniem, chyba że posiadają pisemną zgodę od rodziców. 23. Rodzic organizują bezpieczny odbiór dzieci ze szkoły po zabawie. 24. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są członkowie Samorządu Uczniowskiego. 25. Uczestników zabawy obowiązuje obuwie sportowe oraz składka na organizację imprezy. ZGODA RODZICóW NA UDZIAŁ W ZABAWIE ANDRZEJKOWEJ Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki ……........................................................................, ucznia klasy ……………………………… w szkolnej Zabawie Andrzejkowej, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. w godz. 18.00 – 21.30, w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. ul. Brzeska 71. Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpośrednio po zakończeniu dyskoteki. Zapoznałam/em się również z zasadami uczestnictwa w Zabawie Andrzejkowej. Po zakończeniu dyskoteki: 1. Odbiorę dziecko osobiście. 2. Pozwalam dziecku na samodzielny powrót do domu.* Telefon kontaktowy ...................................... * właściwe podkreślić .................................................. czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów ___________________________________________________________________________ Wychowawca klasy ………… nie widzi przeciwwskazań na uczestnictwo ucznia w Zabawie Andrzejkowej .................................................. podpis wychowawcy klasy
„Ratując jednego psa nie zmienisz świata, ale cały świat zmieni się dla tego psa
Szkolne Koło Wolontariusza tradycyjnie pamięta o najmniejszych i bezbronnych zwierzętach.
Dzisiejsza wizyta przedstawicieli wolontariuszy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt AZYL skłoniła do głębokich refleksji i kolejnych planów związanych ze wsparciem dla pupili.
Do zobaczenia niedługo!
Otrzęsiny 2022
Dnia 08.11.2022 r., zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyły się Otrzęsiny Klas Pierwszych. Uroczystość ta ma na celu przyjęcie pierwszaków do grona społeczności szkolnej oraz ich wzajemne poznanie się. W tej uroczystości udział wzięli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami.
Klasa 1 TBU /Technik budownictwa / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ wychowawca mgr Zenon BahonkoKlasa 1 TE / Technik elektryk/ wychowawca mgr Agnieszka CholewińskaKlasa 1 TG / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ wychowawca mgr Piotr SkwierczyńskiKlasa 1 TIM / Technik informatyk / Technik mechatronik / wychowawca mgr Edyta MaksymiukKlasa 1 TS / Technik i pojazdów samochodowych/ wychowawca mgr Anna ZgorzałekKlasa 1 A / Wielozawodowa/ wychowawca mgr Laura CzuhanKlasa 1 B / Wielozawodowa/ wychowawca mgr Ewa ToczekW skład jury wchodzili: mgr Ewa Wilk – opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza, mgr Edyta Rypina – wieloletnia opiekunka Samorządu Uczniowskiego, Bartłomiej Makaruk – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Na początku był chaos…
Bogowie greccy (Samorząd Uczniowski) zamieszkiwali najwyższą grecką górę — Olimp. Stamtąd mogli obserwować i kierować losem ludzi (uczniów klas pierwszych), ponieważ posiadali nadprzyrodzone moce. Bogowie greccy mieli przypisane dziedziny, którym patronowali. Każdemu przypisywano inne atrybuty.
I się zaczęło…
Zapraszamy do obejrzenia foto i video relacji.

Bosko odegrali swoje role uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Marty Bąkowskiej.

Prowadzenie imprezy: Bogowie:
Zeus – Eryk Chwedoruk
Hera – Kristina Goroszko
Afrodyta - Elżbieta Doroszuk
Apollo – Przemysław Kergier
Posejdon – Czarek Kwitek
Atena – Angelika Zając
Persefona – Wiktoria Litwin
Herkules – Kamil Opolski
Dionizos –   Mikołaj Adamiuk
Erato i Kallipoe – Mateusz Celiński i Eryk Dryżałowski

Herosi:
Aleksandra Bujek
Adam Wilk
Gabriel Rychtik
Fabian Elwicki
Krystian Goławski
Mateusz Wojewódzki
Michał Karwowski
Patryk Filipiak
Sylwester Sawczuk
Dawid Naumiuk – nagłośnienie
Weronika Sosnowska - fotoreporter
Maciej Siliwoniuk - fotoreporter

Nieważne jednak było zwycięstwo; liczyła się dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki. Podsumowując można stwierdzić, iż pierwszaki udowodniły, że są zgraną grupą. Stanowczo można powiedzieć, że to już prawdziwi uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.Zaapraszamy do obejrzenia fororelacji.

Narodowe święto Niepodległości
11 listopada nasza szkoła uczestniczyła w obchodach Narodowego święta Niepodległości w 104 rocznicę jej odzyskania przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Wolności, odbyły się przemówienia i odczytano Apel Niepodległościowy.
Także delegacja naszej szkoły, reprezentując szkoły średnie, złożyła wieniec pod Pomnikiem Niepodległości i Nieznanego Żołnierza.
Uroczystość zakończył bieg Niepodległości w Parku Radziwiłłów.
Naszą szkołę w tym uroczystym dniu odzyskania niepodległości dumnie reprezentowali: wicedyrektor Pani Ewa Dołęzka, nauczycielki Pani Laura Czuhan i PaniMagda Najdyhor oraz uczniowie z pocztu sztandarowego: Przemysław Kagier,  Dominika Kalinka, Kacper Stankiewicz, Igor Młyński, Bartłomiej Makaruk i Anna Gromysz.
Udział młodzieży w kweście na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej
To kolejny rok, kiedy społeczność naszej szkoły bierze czynny udział w kweście na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej.
Niezmiennie organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Koło Bialczan. Celem zbiórki jest renowacja zabytkowych pomników i nagrobków.
Podczas dotychczasowych 15 zbiórek Koło Bialczan odnowiło wiele zabytkowych nagrobków, których renowacja przekroczyła już wartość 420 tys. zł.
W kweście - 2 listopada 2022 r. - brali udział uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariusza wraz z opiekunami Panią Martą Bąkowską i Panią Izabelą Kopryk.
Działania na cmentarzu wparli także uczniowie klasy 1 B wraz z opiekunem – Panią Ewą Toczek i przedstawicielem „Kreatywnych z Brzeskiej” – Jurkiem Sokolukiem z klasy 4 TEI.
Uczniowie zapalili znicze na grobach bohaterów państwowych składając im hołd i wdzięczność za walkę w obronie ojczyzny.
fot. Krzysztof Jędryszka
Akcja znicz - 2 listopada 2022
„W BóJ”
Kazimierz Surzyn, 20 kwietnia 2019 r.
1 września 1939 roku...
Uwaga! Alarm !
Niemcy napadli na Polskę!
Płacz, przerażenie, ból
Tu warkot pocisków, świst bomb
Tam zgrzyt czołgów
i huk dział pod ogniem luf
Ruszyła machina
Płonące wsie, powalone miasta
Alarm trwa!
Obrońcy naszych ziem
z medalikiem na piersi,
z drewnianym różańcem
śpiewając prastary hymn,
idą dzielnie w bój,
by zmiażdżyć wroga
zdeptać haniebny gwałt
wyrwać im z garści Ojczyznę
i sercem troskliwie objąć.
Wszędzie ruiny zgliszcza
krew, morze łez
i wszechobecna śmierć
Lecz nie straszny zgon
gdy Polska w potrzebie
Trzeba walczyć, zwyciężać
i wykuć z żelaza
pokoju promienny blask...
DLA POKOLEń


Uczestnicy wyprawy: klasa 1B wraz z wychowawczynią Panią Ewą Toczek.
fot. Krzysztof Jędryszka i Sebastian Koza.
AKCJA "ZNICZ"
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich świętych, Szkolne Koło Wolontariusza i Samorząd Uczniowski organizują akcję „Znicz”.

Celem akcji jest zbiórka zniczy, które zostaną pozostawione na grobach zapomnianych przez swoich bliskich
w dniu 2 listopada 2022 r. podczas kwesty na cmentarzu parafialnym.

Zachęcamy do udziału w akcji całą społeczność szkolną. Znicze można zostawić u dyżurnych przy wejściu głównym.

Szczegóły udziału w akcji można uzyskać u Pani Ewy Wilk i Pani Marty Bąkowskiej.

Dzień Edukacji Narodowej
"Za to, że jednak i że pomimo za to, że z sercem, za to że z nami za dni zdobione szczęścia chwilami za tę cierpliwość z duszą rozdartą i za tę wiarę, że jednak warto Dziękujemy !" Dla kochanych nauczycieli, z nadzieją na same piątki :)
Samorząd Uczniowski tuż przed akademią z klasą 1TG
Wyniki wyborów na przewodniczącego SU
Spieszymy donieść, że nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został
Bartłomiej Makaruk z kl. 3 TM.
 
Za udział w wyborach dziękujemy kontrkandydatom Adamowi Wilkowi z kl. 2 TG i Angelice Zając z kl. 2 TG. Wierzymy, że Wasze pomysły i zapał do pracy w Samorządzie Uczniowskim uda się jeszcze owocnie wykorzystać na przestrzeni najbliższego czasu.
 
Za pracę przy organizacji wyborów dziękujemy przewodniczącemu SKW panu Kamilowi Opolskiemu z kl. 4 TBU i wszystkim członkom i członkiniom Komisji, którzy sprawnie przeprowadzili wtorkowo-środowe wybory.
Poniżej prezentujemy szczegółowe dane na temat głosowania jakie opracowała Szkolna Komisja Wyborcza:
•    liczba kart wyjętych z urny – 419 szt.
•    liczba głosów nieważnych – 40 szt.
•    liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów – 379 szt.

Wyniki głosowania:
1.    Bartłomiej Makaruk - 144 głosy
2.    Adam Wilk - 125 głosów
3.    Angelika Zając - 110 głosów

Gratulujemy serdecznie i życzymy Zarządowi Samorządu Uczniowskiego  wielu sukcesów w pracy na rzecz wspólnoty naszej szkoły. Czekamy na pierwsze zebranie i ciekawe pomysły do planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.

100-LECIE KOŁA BIALCZAN
W sobotę 1 października poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę podczas jednego z trzech dni obchodów jubileuszu 100-lecia Koła Bialczan. Po mszy w Kościele św. Antoniego został złożony wieniec pod tablicą upamiętniającą pedagogów szkół Bialskich. Po czym została odsłonięta tablica przy L.O. im. J.I. Kraszewskiego upamiętniająca 100-lecie istnienia Stowarzyszenia Koła Bialczan. Następnie w sali AWF-u w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala z medalami i częścią artystyczną.
Życzenia z okazji Dnia Chłopaka


Chłopaku!

Bądź zawsze szczęśliwy

I zawsze się śmiej!

Gdy grozi Ci jedynka,

No to z lekcji zwiej!

1 2 3 4 5 6

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.