Stypendium z „Lubelskiej Kuźni Talentów”

Stypendium z „Lubelskiej Kuźni Talentów” – 350 zł/miesięcznie.

W tym roku szkolnym uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, mogą ubiegać się o stypendium z programu "Lubelska Kuźnia Talentów" w kwocie 350 zł / miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, czyli w roku szkolnym będzie to 3 500 zł.
Uczniowie, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium proszeni są o zgłoszenie się do dnia 10 września 2021 r. ze świadectwem otrzymanym w czerwcu 2021 r. do Pani Edyty Michalczuk (sala 311).
 Aby złożyć wniosek o stypendium uczeń musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych, wyższą lub równą 4,75, w przypadku uczniów szkoły branżowej wyższą lub równą 4,50.
LUB
 • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych, nie niższą niż 3,00 ORAZ był laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia MEN
LUB
 • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych takich jak:
  • biologia,
  • geografia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • informatyka,
  • języki obce nowożytne,
  • matematyka lub przedsiębiorczość,
wyższą lub równą 4,75, w przypadku uczniów szk. branżowej wyższą lub równą 4,50.
LUB
 • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych takich jak:
  • biologia,
  • geografia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • informatyka,
  • języki obce nowożytne,
  • matematyka lub przedsiębiorczość,  
nie niższą niż 3,00 ORAZ był laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia MEN


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.