Nasze zdrowie zależy od nas samych

Przedsięwzięcie edukacyjno-profilaktyczne:
„Nasze zdrowie zależy od nas samych”
w okresie od 1 kwietnia 2006r. do 15 grudnia 2006 r.

Projekt skierowany do:
 • uczniów naszej szkoły
 • grup uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; dzieci ze świetlic środowiskowych - zwanych „partnerzy projektu”
Cel zadania oraz zakładane rezultaty:
 • Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych oraz wdrażanie do zachowań sprzyjających zdrowiu, w szczególności utrwalenie nawyków racjonalnego odżywiania się i rekreacji ruchowej. Zaplanowano także kształtowanie postaw prospołecznych , poczucia przydatności i samorealizacji wśród uczniów poprzez różnorodne formy pracy w realizacji przedsięwzięcia.
Działania realizowane w projekcie:
 • Apel prozdrowotny z okazji światowego Dnia Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2006r., przygotowany przez uczniów ze Szkolnego Koła PCK. W apelu uczestniczyło ponad 230 uczniów.
 • Happening z okazji „światowego dnia bez papierosa” na ulicach naszego miasta. Przemarsz młodzieży z transparentami i logo szkoły, rozdawanie ulotek wśród mieszkańców miasta na temat szkodliwości palenia papierosów, „skandowanie” haseł i piosenek antynikotynowych. W happeningu uczestniczyło około 100 uczniów z klas pierwszych i drugich, liceum i technikum. Rozdano około 150 ulotek.
 • Opracowano ankietę na temat „Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży”. Przeprowadzono ją wśród
  • młodzieży naszej szkoły,
  • uczniów szkół podstawowych,
  • uczniów z klas gimnazjalnych,
  • dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych,
  • pracowników naszej szkoły.
 • Ankietę wypełniły w sumie 183 osoby. Opracowano analizę ankiety.
 • Przeprowadzono i opracowano wywiady z pracownikami sklepików szkolnych i sklepów spożywczych w okolicach szkół na temat oferty „żywnościowej”.
 • Przeprowadzono konkurs na reklamę produktu żywnościowego w dwóch kategoriach: prace plastyczne i prezentacje multimedialne. W konkursie na reklamę zdrowego produktu żywnościowego wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych liceum i technikum, łącznie około 200 uczniów.
 • Uczniowie wzięli udział w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
 • W etapie szkolnym olimpiady podjęło się udziału 58 uczniów z klas pierwszych i drugich liceum. Uczniowie naszej szkoły zajęli w etapie rejonowym II i III miejsce.
 • Zorganizowano festyn – sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka.
 • W festynie uczestniczyły dzieci ze świetlicy środowiskowej „Dziupla”, świetlicy Socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr4, świetlicy środowiskowej „PERSPEKTYWA”. Podczas festynu uczestnicy obejrzeli spektakl teatralny „Zdrowie zależy od nas”, wykonywali plakaty reklamujące zdrową żywność; spożywali „zdrowe” kanapki, owoce i napoje, bawili się i grali na sportowo.
 • Rajd rowerowy
 • Dnia 11 października 2006r. odbył się rajd rowerowy na trasie: Biała Podlaska - Sławacinek Stary – Sitnik – Worgule - Leśna Podlaska –Witulin – Cicibór – Roskosz – Biała Podlaska. Długość trasy to 30km. Rajd został połączony z promocją „zdrowej żywności” oraz quizem o zdrowiu.
 • Przygotowano wystawę warzyw i owoców oraz prezentację prac na konkurs reklamujący zdrowe produkty żywnościowe.
 • Przygotowano i zaprezentowano młodzieży szkolnej spektakl profilaktyczny na temat anoreksji i bulimii. Spektakl pt.:„Taniec ze śmiercią” przygotowała młodzież ze szkolnego teatru.
 • Młodzież ze szkolnego koła teatralnego otrzymała zaproszenie na
 • II Konferencję Szkół Promujących Zdrowie, podczas której zaprezentowała spektakl „Taniec ze śmiercią”.
 • Dodatkowym działaniem przybliżającym, a jednocześnie wprowadzającym w tematykę spektaklu „Taniec ze śmiercią” była pogadanka nt.: „Najnowsze trendy w żywieniu”.
 • Wydano biuletyn, w którym znalazły się materiały opracowane i zrealizowane w niniejszym projekcie jako propozycje do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Biuletyn wraz z załączoną płytą ze spektaklami profilaktycznymi: „Taniec ze śmiercią” i „Drogowskazy” (o problemie alkoholizmu) został wysłany do 18 placówek oświatowo – wychowawczych miasta i powiatu Biała Podlaska.
 • W Mikołajki, 6 grudnia 2006r., na świetlicy szkolnej zorganizowany został „Dzień zdrowego żywienia”. Młodzież przygotowała kanapki, zakupiono soki owocowe, owoce i kruche ciastka. W akcji udział wzięło około 300 uczniów.
Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i budżetem zadania.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.