Technik informatyk


Technik informatyk

Wykaz kwalifikacji:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 1. umysł twórczy, analityczny i logiczny,
 2. zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
 3. szybka orientacja,
 4. zdolność przewidywania skutków decyzji,
 5. wytrwałość i celowość działania,
 6. twórcza wyobraźnia,
 7. dokładność i systematyczność,
 8. zdolność koncentracji,
 9. chęć stałego doskonalenia w zawodzie,
 10. podatność na innowacje,
 11. samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 12. jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 13. umiejętność współpracy z ludźmi,
 14. dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach montujących i sprzedających komputery;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy informatyczne;
 • firmach świadczących usługi informatyczne w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych;
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne;
 • przedsiębiorstwach tworzących projekty przy pomocy programów komputerowych typu CAD;
 • centrach obliczeniowych;
 • firmach montujących i naprawiających komputery i urządzenia peryferyjne.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwenci nabędą umiejętności w zakresie:
 • montowania komputerów;
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i
 • narzędziowego w komputerach;
 • uruchamiania komputerów;
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, komputerów oraz oprogramowania;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia – wyjścia komputerów;
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowania sieci komputerowych i podłączanie ich do Internetu;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem, dbania o bezpieczeństwo
 • informacji w sieciach;
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.