Technik budownictwa

Technik budownictwaWykaz kwalifikacji:
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 1. dobry stan zdrowia,
 2. odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 3. wyobraźnia przestrzenna,
 4. spostrzegawczość i koncentracja uwagi,
 5. odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych,
 6. zrównoważenie emocjonalne.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy
 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach,
 • w państwowym nadzorze budowlanym,
 • w administracjach budynków,
 • w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,
 • we własnej firmie budowlanej.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwenci nabędą umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się dokumentacją techniczną w różnych fazach procesu budowlanego,
 • rysowania własnych rozwiązań architektonicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych współczesnego budownictwa,
 • wykonywania pomiarów, szkiców inwentaryzacyjnych oraz elementów dokumentacji remontowo-budowlanej,
 • projektowania prostych elementów konstrukcyjnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami,
 • posługiwania się dokumentacją w zakresie organizacji budowy i robót,
 • dobierania technologii, materiałów i sprzętu do wykonania określonego zadania,
 • ustalania metod realizacji robót, przydziału zadań dla zespołów roboczych i kierowania przebiegiem robót,
 • sporządzania kalkulacji robót budowlanych, kosztorysów i umów przetargowych,
 • organizowania i kierowania robotami remontowymi i rozbiórkowymi,
 • wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik budownictwa,
 • podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Ulotka informacyjna


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.