Promocja - Zajęcia dodatkowe


Koło języka rosyjskiego „Pod samowarem” i zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

Celem pracy kół jest rozwijanie zainteresowań językowych, pogłębianie wiedzy w zakresie języka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego, praca z uczniami uzdolnionymi językowo i promowanie ich w środowisku. Prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla maturzystów oraz uzupełniające zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich. Uczniowie klas maturalnych, zdający egzamin maturalny z języków obcych przygotowują się do egzaminu ustnego i pisemnego z zakresu komunikacji językowej, uzupełniają teksty z lukami, ćwiczą pracę z tekstem słuchanym i czytanym, wykonują ćwiczenia ustne i pisemne na podstawie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Utrwalali wiedzę z zakresu struktur leksykalno – gramatyczne. Pracują nad poprawnością wypowiedzi ustnej i pisemnej. Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy mieli zaległości językowe, wykonują dodatkowe ćwiczenia uzupełniające, które podwyższą ich poziom wiedzy oraz umożliwią otrzymanie promocji do następnej klasy.

W ramach zajęć wykonano tematyczne gazetki językowe, przeprowadzono następujące konkursy „Dyktano - Mistrz pióra”, czytanie poezji w języku obcym, quiz dotyczący wiedzy o Anglii, Irlandii i Rosji, konkurs na najciekawszą kartkę Walentynkową oraz Bożonarodzeniową w języku obcym, zorganizowano obchody Dnia św. Patryka-Patrona Irlandii, oraz Walentynki.

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego jest uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów, którzy mają problemy z nauką języka niemieckiego oraz z dostępem do różnych dodatkowych form doskonalenia swoich umiejętności. Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie mają możliwość powtórzenia oraz pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka niemieckiego. Te zajęcia są również okazją do rozwijania kompetencji komunikatywnej przy posługiwaniu się językiem niemieckim, do zapoznania uczniów z kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych, uświadomienia im istnienia różnic kulturowych oraz przygotowują do dalszej samodzielnej nauki.

SZKOLNY KLUB MUZYCZNY

Współcześnie wiadomo, że muzyka posiada wiele funkcji i wartości. Wymienić tutaj należy chociażby funkcje: rozwojowe, kształcące, wychowawcze i wreszcie terapeutyczne.
Szkolny Klub Muzyczny Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 został powołany do istnienia przez panią Annę Kozłowską we współpracy z panią Izabela Włodarską we wrześniu 2009 roku.
SKM powstał po to, aby dotrzeć do jak największej grupy uczniów, którzy rozwijali już swój warsztat wokalny lub instrumentalny na wcześniejszym etapie edukacji, jednak z rożnych względów nie mieli okazji prezentowania swoich umiejętności. Jak również z myślą o tych, którzy chcą rozwijać swoje jeszcze do końca nierozpoznane talenty. Jest to propozycja zajęć artystycznych, pozalekcyjnych.
Zajęcia te mają za zadanie przede wszystkim rozbudzać zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów, potrzebę kontaktu z muzyką i chęć jej aktywnego uprawiania na różnych płaszczyznach. Szkolny Klub Muzyczny powstał także po to, by rozwijać pracę w zespole, rozbudzać twórczość oraz wpływać na wrażliwość estetyczną uczniów.
Młodzież, swoje umiejętności prezentuje w formie występów wokalnych i instrumentalnych w czasie uroczystości szkolnych, a także reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach poza szkolnych.
W ramach Szkolnego Klubu Muzycznego rozwija się w naszej szkole:
  • Zespół wokalno – instrumentalny
  • Chór Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZA

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" / Jan Paweł II/

Szkolne Koło Wolontariusza istnieje od 2017 roku.
Gdzie działamy?
Na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.

Jakie są nasze cele?
  • Promowanie postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości i otwartości w podejmowanych działaniach.
  • Tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.
  • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
  • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
  • Doskonalenie się w komunikacji interpersonalnej, w działaniu zespołowym, we współpracy z różnymi organizacjami.
  • Pokonywanie własnych ograniczeń i słabości.
  • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
O czym pamiętamy?
O promowaniu idei wolontariatu, niezwłocznym reagowaniu na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka, dobrowolności i bezinteresowności w działaniu, uczciwości i rzetelności w pracy, o tym, że stajemy się naprawdę sobą wtedy, gdy dajemy siebie innym.
W tym wszystkim, oczywiście pamiętamy także o… uśmiechu:)Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.