Opis Szkoły

DLACZEGO WARTO WYBRAć NASZĄ SZKOŁę?
Do Absolwentów szkół podstawowych:
 • Technikum – 5 lat
 • Szkoła branżowa I stopnia – 3 lata (klasa integracyjna)
 1. Jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi. W naszej szkole stawiamy na wszechstronny rozwój młodzieży. W nauce stawiamy na współpracę, nie na rywalizację. Widok osoby niepełnosprawnej nie budzi już zdziwienia ani obaw. Uczniowie wiedzą jak się zachować i co zrobić w obecności niepełnosprawnych kolegów czy koleżanek. Osoby niepełnosprawne zaś uczą się normalnie funkcjonować wśród ludzi, korzystają z tych dóbr, z których wszyscy mogą korzystać. Codziennie możemy obserwować, jak obie strony korzystają na wzajemnych kontaktach. Robimy wszystko, aby świat młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej był jeden - taki sam. Integracja odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania młodzieży ze sobą: podczas akademii, imprez klasowych, wycieczek, wspólnej zabawy, wyjść do teatru czy kina. Młodzież posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może uczyć się w klasach integracyjnych szkoły branżowej oraz w wybranych kierunkach w klasach technicznych.
 2. Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym, takim samym jak w liceum ogólnokształcącym oraz tytułem technika i wyuczonym zawodem.
 3. Nauka w szkole branżowej I stopnia kończy się egzaminem zawodowym i wyuczonym zawodem.
 4. Nauka zawodu w technikum i szkole branżowej odbywa się w formie teoretycznej na zajęciach lekcyjnych oraz w formie praktycznej na warsztatach szkolnych lub u pracodawców.
 5. Uczniowie technikum odbywają dodatkowo praktykę w zakładach lub firmach zgodnie z kierunkiem kształcenia.
 6. Placówka oferuje bogatą bazę dydaktyczną w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, która jest wzbogacana o coraz to nowsze pomoce i narzędzia.
 7. W szkole znajdują się pracownie zawodowe:
  • pracownie informatyczne – uczniowie technikum informatycznego korzystają z 4 nowocześnie urządzonych sal lekcyjnych, w których dostępne są stanowiska komputerowe z monitorami 24-calowymi i najnowszym oprogramowaniem, monitory interaktywne, drukarki i drukarki 3D, sprzęt sieciowy: rutery, switche.
  • pracownie grafiki i poligrafii cyfrowej – szkoła dysponuje dwoma specjalistycznie wyposażonymi pracowniami graficznymi, w których uczniowie korzystają z komputerów z oprogramowaniem Adobe i urządzeń: plotery wielkoformatowe, drukarki różnego typu i formatu, laminarki, bigówki, gilotyny i trymery poligraficzne, tablety graficzne, aparaty i kamery cyfrowe oraz monitory interaktywne. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest też dron do nagrywania filmów z „lotu ptaka”.
  • pracownie mechatroniczne - trzy pracownie mechatroniki wyposażone są w nowoczesny sprzęt zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik mechatronik. Na wyposażenie pracowni składają się obrabiarki sterowane numerycznie, stanowiska do programowania sterowników PLC, stanowiska do montażu układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, modele dydaktyczne takie jak: robot kartezjański, model windy, model linii produkcyjnej, regulatory ze sterownikiem PLC: temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy i wiele innych modeli dydaktycznych wykonanych samodzielnie. Stanowiska komputerowe wyposażone są w oprogramowanie do sterowników PLC, do symulacji pracy układów automatyki. Realizowany jest zakup 3 robotów przemysłowych.\
  • pracownia spawalnicza - w szkole znajduje się nowoczesna spawalnia wyposażona w stanowiska spawalnicze z odciągami wentylacyjnymi, z wentylatorami podwójnymi mobilnymi, stanowiska do cięcia plazmowego i gazowego. W spawalni można spawać metodą elektryczną i gazową oraz technikami spawalniczymi MMA, MAG, MIG i TIG.
  • pracownie samochodowe – uczniowie kształcący się w technikum pojazdów samochodowych oraz w szkole branżowej na kierunkach mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych korzystają z nowoczesnych pracowni. Są one wyposażone w: podnośniki dwukolumnowe, podnośnik pneumatyczny poduszkowy 3,5T, wyważarkę do kół, montażownicę do opon, komputer diagnostyczny KTS, urządzenie do piaskowania, narzędzia do napraw specjalistycznych: blokady rozrządów, montażu sprzęgieł SAC, tuleje do wyciskania łożysk, wysysarkę do oleju, ładowarki do akumulatorów, ściągacz sprężyn McPhersona, prasę - ściągacz do sworzni, pirometr optyczny, podgrzewacz indukcyjny, podporę skrzyni biegów, przyrząd do wykręcania świec żarowych, lampki warsztatowe przewodowe i bezprzewodowe  i wiele innych.
  • pracownie budowlane - pracownie są przystosowane do wykonywania ćwiczeń z zakresu robót budowlanych i  wykończeniowych. Uczniowie korzystają z narzędzi niezbędnych do wykonywania prac murarskich, tynkarskich, okładzinowych, montażu suchej zabudowy, prac dociepleniowych oraz prac malarskich. W ramach przedmiotu kosztorysowanie uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania Norma PRO, na zajęciach z rysunku zawodowego uczą się podstaw programu AutoCAD. Poznają również oprogramowanie do planowania i  organizacji budowy, czyli tworzenia harmonogramu.
  • pracownie elektryczne – młodzież kształcąca się w zawodzie technik elektryk ma do dyspozycji trzy pracownie zawodowe, wyposażone w boksy ćwiczeniowe do montażu instalacji elektrycznych, w nowoczesne aparaty i urządzenia elektryczne, laboratoryjne elektryczne stoły niskiego napięcia wraz z maszynami elektrycznymi prądu stałego i zmiennego oraz przyrządy pomiarowe wykorzystywane przez technika elektryka w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła dysponuje również 3 stanowiskami inteligentnej instalacji HOME RADIO. Uczniowie poznają program komputerowy INTERsoft do projektowania instalacji elektrycznych.
  • pracownia odnawialnych źródeł energii – w ramach kształcenia zawodowego uczniowie maja do dyspozycji zestawy dydaktyczne montażu instalacji fotowoltaicznej, zestawy instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne, dwie pompy ciepła typu powietrze-woda, kocioł na biomasę (pellet), zestawy dydaktyczne do montażu instalacji hydraulicznych w różnych technologiach oraz narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane przez instalatorów OZE.
Wyposażenie pracowni jest zgodne z zapisami zawartymi w podstawie programowej dla wszystkich zawodów, spełnia wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 1. Za wysokie wyniki w nauce uczniowie otrzymują nagrody finansowe – stypendia Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Dyrektora Szkoły oraz stypendia Lubelskiej Kuźni Talentów – przyznawane na rok szkolny (ok. 400 zł miesięcznie), przez Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionym i pracowitym w zakresie przedmiotów zawodowych.
 2. Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, która dostępna jest na stronie internetowej, są to:
  • zajęcia rozwijające - przygotowanie uczniów do konkursów,
  • Szkolne Koło Dziennikarskie,
  • Projekt Integracyjny – Aktywne dziewczyny z Brzeskiej,
  • Projekt Integracyjny – Kreatywni z Brzeskiej,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego,
  • Szkolny Klub Muzyczny,
  • Szkolne Koło Wolontariatu,
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
  • Język polski jako obcy,
  • zajęcia wyrównawcze/rozwijające z języka angielskiego,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki.
 3. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach wiedzy i umiejętności technicznych oraz zawodach sportowych, a więc maja możliwość rozwijania swoich pasji i zdolności, zdobywając w nich wysokie i czołowe miejsca.
 4. Uczniowie kierunków samochodowych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie na prawo jazdy kat. B w ramach zajęć szkolnych.
 5. Szkoła współpracuje z pracodawcami, u których młodzież może znaleźć zatrudnienie – po stażu, praktykach, zarówno po ukończeniu szkoły jak również w czasie trwania wakacji.
 6. Szkoła realizuje projekty unijne, w ramach których:
 • uczniowie technikum i szkoły branżowej  mogą odbyć miesięczny staż u pracodawców, za który otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu;
 • w ramach tego stażu uczniowie pracują na pełnym wyposażeniu stanowiska pracy;
 • uczniowie uczestniczą w trakcie roku szkolnego w zajęciach szkolnych zawodowych oraz z języka angielskiego zawodowego.


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.