Informacje na temat zdalnego kształcenia "e-learning"


Prosimy uczniów o częste odczytywanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.
To pozwoli na szybkie przekazanie informacji o sposobach zdalnego nauczania poszczególnych przedmiotów.

Na szkolnej platformie Moodle znajdują się zadania i materiały odnośnie kształcenia zdalnego.

Pan Sylwester Kłusek informuje, że szczegóły dotyczące nauki w domu uczniowie technikum grafiki i poligrafii cyfrowej znajdą po zalogowaniu się do kursu; Technik grafiki i poligrafii cyfrowej \ Cyfrowe procesy graficzne, na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle.

W razie problemów z logowaniem do Moodle, proszę kontaktować się z Panem Wojciechem Bagińskim przez dziennik elektroniczny.
W związku ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 ustala się zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej od 25 marca 2020 r.


1. Podstawowy kontakt z uczniami i rodzicami odbywa się przez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną, dlatego prosimy o ich częste sprawdzanie.
2. Od 25 marca 2020 r. obowiązuje zmieniony plan nauczania. Plan jest dostępny na stronie: zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/plan/plan/plany/plan2.htm
Plan uwzględnia:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Do zajęć zaznaczonych kolorem w danym dniu uczniowie otrzymają materiały do nauki zdalnej. Materiały na przedmiotach dzielonych na grupy przekazywane są dla całości klasy.
Nauczyciele wf będą przekazywać materiały, zadania w dowolnym dniu, raz w tygodniu.
3. Nauczyciele w kształcenia na odległość mogą korzystać z różnych metod i portali internetowych.
  • szkolna platforma Moodle
  • e-mail
  • dyski wirtualne
  • Skype
  • Messenger
  • Classroom
  • youtube
  • telekonferencje
  • portale edukacyjne, min. e-podreczniki.pl
  • inne zasoby Internetu
5. Nauczyciele będą udostępniać materiały na dany dzień w godzinach 8:00 – 14:00. Ilość przekazanych materiałów i czas na wykonanie zadań powinien być dostosowany do możliwości uczniów.
6. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia on-line po wcześniejszym poinformowaniu o terminie przez dziennik elektroniczny.
7. Nauczyciele będą oceniać prace wg zasad przekazanych uczniom.
8. Uczniowie zobowiązani są do codziennego (najlepiej kilka razy dziennie) odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku lub pocztą elektroniczną.
9. Uczniowie mają obowiązek systematycznej pracy, wykonywania przekazanych im zadań i przesyłania ich nauczycielom w ustalonym terminie.


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.