Technik mechatronik

Wykaz kwalifikacji:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


Technik mechatronik ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:
 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • obsługa i programowanie sterowników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych (np. sterowanie energią, inteligentny dom),
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.


Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:
 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.
Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz dyplomem z kartą EUROPASS.
Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków. Wykonywanie zawodu technika mechatronika wymaga zdolności technicznych, elektronicznych, informatycznych, a także manualnych. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna być dokładna, cierpliwa i rzetelna, a także sumienna i systematyczna. Wymaga się od niej koordynacji wzrokowo-ruchowej, dużej sprawności rąk. Ważna jest umiejętność koncentracji i podzielności uwagi. Technik mechatronik powinien być precyzyjny i odpowiedzialny, mieć dobry wzrok i słuch, sprawność fizyczną i ruchową.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.