Działania zdrowotne z lat ubiegłych

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
W etapie szkolnym XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przeprowadzonym 5 listopada 2009r. wzięło udział 42 uczniów z klas 1 i 2 technikum oraz 2 i 3 liceum. Najlepiej test rozwiązały uczennice klasy 3lpk: Renata Porzuczek, Diana Wilawer, Dominika Wilawer i będą reprezentowały naszą szkołę w etapie rejonowym. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Wycieczki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa W październiku 2009r. odbyły się dwie wycieczki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białej Podlaskiej. Uczniowie klas 3ti, 3lpzi1 i 3lpk wysłuchali pogadanki i zapoznali się z procedurami obowiązującymi przy oddawaniu krwi.

Apel z okazji Dni Honorowego Krwiodawstawa
Sygnałem karetki pogotowia i odgrywanej za parawanem sceny operacji uczniowie klas 3lpzi1, 3ts1 i 1tb rozpoczęli 2 grudnia 2009r. uroczysty apel z okazji obchodzonych w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa przygotowany pod kierunkiem p. J. Mielniczuk i p. A. Jeleń. "Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego, lub jakąkolwiek, komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to zaraz. Niech tego nie odkładam, ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej...." święty Paweł Dni Honorowego Krwiodawstwa mają szczególne znaczenie. Okazujemy wdzięczność wszystkim honorowym dawcom krwi za ich piękny i humanitarny czyn, który powoduje, że życie innych nie ulegnie przerwaniu. Chcemy wyrazić głębokie uznanie i szacunek wszystkim bezinteresownym dawcom krwi za ich bezcenny wkład w realizację tych szczytnych i humanitarnych idei. Nie ma słów, które mogłyby w pełni oddać wagę tej decyzji, którą podjęliście i konsekwentnie ją realizujecie. Tego nie da się w żaden sposób przeliczyć ani na litry ani osoby. To trzeba widzieć jako szczególny sposób rozumienia człowieczeństwa przez tych, którzy decydują się by zostać krwiodawcą. Nie ma piękniejszego daru, jak dar życia. Nie ma nowoczesnego lecznictwa bez honorowych dawców krwi. Może któregoś dnia wasza krew uratuje moje życie lub mojego kolegi. świadomość, że jesteście sprawia, że przyszłość nawet ta najciemniejsza jest przepełniona nadzieją. Dziękujemy Wam. XVIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Mikołajkowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny
3 grudnia 2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej odbył się pod patronatem Dyrektora Szkoły Pana Daniela Sikony Mikołajkowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci ze świetlic środowiskowych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PERSPEKTYWA" z terenu miasta Biała Podlaska, ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Białej Podlaskiej oraz dla dzieci z Domu Dziecka w Komarnie. Impreza była jednym z elementów projektu finansowanego przez Urząd Miasta Biała Podlaska, realizowanego w ramach profilaktycznych programów w formie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych, promujących zdrowy styl życia bez nałogów, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży "Pomagam dziecku nie pić". Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie postaw prospołecznych u wolontariuszy pracujących na festynie. Interdyscyplinarne konkurencje, zaproponowane dzieciom podczas festynu, zostały urozmaicone występami szkolnych talentów - śpiewających uczennic oraz szkolnego zespołu cheerleaderek. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały również dziewczęta objęte opieką przez świetlicę środowiskową "DZIUPLA". Największą atrakcję stanowił występ Kasi Sawczuk, uczestniczki programu "Mam Talent". Organizatorów i adresatów imprezy zaszczycili swą obecnością przybyli goście: Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska Pani Joanna Marchel, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska Pan Romuald Kuczewski oraz współorganizator przedsięwzięcia - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Pan Zbigniew Kot. Mikołajkowy Festyn Sportowo - Rekreacyjny wpisuje się w tradycję współpracy szkolnych wolontariuszy ze świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi. Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Joanna Marchel zwróciła uwagę na wychowawczy aspekt działania. Uczniowie ZSZ Nr 2, pod kierunkiem nauczycieli, zaproponowali swoim młodszym kolegom szereg sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Młodzież zaangażowana w przygotowanie przedsięwzięcia wielokrotnie podkreślała, że uśmiech na twarzach dzieci, do których adresowana była impreza, jest bezcenny. Radość dzieci była tym większa, że dzięki sponsorom uczestnicy mogli się posilić oraz otrzymać mikołajkowe upominki. Festyn wsparli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe "DOMBUD" Sp. z o.o., Piekarnia S.C. Kazimierz Zaciura, Bogusław Zaciura

Młoda Krew Ratuje Życie
We wrześniu 2009r. przystąpiliśmy do VII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie", który trwa od 1.09.2009r. do 30.04.2010r., a jego uczestnikami mogą być wszyscy pełnoletni uczniowie. W pierwszym etapie turnieju… trwającym do końca grudnia 102 krwiodawców oddało 56,700 litrów krwi, w tym 24 uczniów dwukrotnie. Liczba uczniów oddających krew w naszej szkole stanowi 25% ( na 400 pełnoletnich). Honorowi dawcy krwi w okresie 1.09.-31.12.2009r. (najlepsze klasy) Klasa 3tb 3ts3 4ts1 3ts1 3ts2 3ti 3b Liczba uczniów 32 20 26 21 27 30 31 Liczba uczniów oddających krew 17 10 12 8 10 11 9 % uczniów oddających krew 53,00% 50,00% 46,00% 38,00% 37,00% 36,70% 29,00%

"Konkurs "Dar krwi - darem życia" Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w szkolnym konkursie pt. ''Dar krwi - darem życia''. Prace w formie: wiersza, piosenki, ulotki, plakatu (powinny być wykonane ręcznie), prezentacji multimedialnej promujące honorowe krwiodawstwo należy składać do dnia 15 marca 2010r. do p. J.Mielniczuk lub p. A.Jeleń. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody

Dzień Integracji, Profilaktyki i Rekreacji
1 czerwca 2010r w naszej szkole odbył się po raz pierwszy "Dzień Integracji, Profilaktyki i Rekreacji". Celem imprezy było zintegrowanie młodzieży z klas integracyjnych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze społecznością szkolną, ponieważ od 1 września 2009r kształcenie integracyjne na poziomie ponadgimnazjalnym znajduje się w ZSZ Nr 2. Gośćmi zaproszonymi była młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej... W szkole zostały ogłoszone konkursy na wiersz o tematyce "Niepełnosprawny przyjaciel" oraz plakat klasowy "Integracja z osobami niepełnosprawnymi". Jury najwyżej oceniło wiersz Sobkiewicza Emila z II TBE oraz Sławomira Charko z II TE. Plakaty zostały wyeksponowane i posłużyły do dekoracji. Imprezie towarzyszyły występy cherlederek, pokaz makijażu , występ Koła teatralnego i wokalnego działających przy ZSZ nr 2 oraz gry i zabawy ruchowe, w których brała udział młodzież obu szkół. Każdy mógł się wykazać na ściance wspinaczkowej pod okiem nauczycieli . Uczestnicy biorący udział w dyscyplinach sportowych zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Na koniec odbył się mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami, a nauczycielami, w którym zwycięzcą okazała sie drużyna nauczycieli. W związku z "Dniem Profilaktyki" zostały wyemitowane filmy profilaktyczne. Uważamy, że "Dzień Integracji, Profilaktyki i Rekreacji" wpisze się w kalendarz szkolnych imprez i już dzisiaj zapraszamy klasy integracyjne z terenu miasta Biała Podlaska i okolic na obchody tego dnia w 2011r.

Happening
Dnia 8 czerwca 2010r. uczniowie klas 1lpzi1, 1te, 1ti1, 1ts2, 2lpk, 2tb pod opieką nauczycieli: p.Ł.Szubarczyka, p.S.Anklewicza, p. A. Jeleń(koordynatora), p. M. Makarskiej-Makaruk, p. A. Pawłowskiego, p. E. Korolczuk, p. G. Zawadzkiej uczestniczyli w happeningu organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej z okazji obchodzonego światowego Dnia bez Papierosa. Młodzież przygotował transparenty, plansze, balony, przebrania, i w barwnym, wesołym pochodzie przeszła spod szkoły na Plac Wolności. Zgromadzona młodzież bialskich szkół obejrzała przedstawiony przez uczniów program pod hasłem "Wybierz zdrowie", na który złożyły się krótkie scenki antynikotynowe, występ szklonych cheerleaderek oraz rapowe piosenki o szkodliwości palenia tytoniu.

Rok 2009/2010 - działania pedagoga szkolnego p.Doroty Kulickiej .
W ramach projektu „Pomagam dziecku nie pia” prowadziła zajecia warsztatowe dla uczniów klas: 2b, 1ts2, 1te,1ts1, 1tb na temat komunikacji interpersonalnej, zachowan asertywnych oraz mechanizmów uzalżnien. Z uczniami klas maturalnych dwukrotnie wyjeżdżała na warsztaty „ Alkohol i przemoc” do Wojewódzkiego Oorodka Pomocy Rodzinie „Sens” w Konstantynowie. Spotkała sie z rodzicami klas: 3ti, 1lpk, 3lpk, 2lpzi, 4ti. Organizowała spotkania z zakresu bezpieczenstwa na drodze i trzezwości kierowców z instruktorem ratownictwa drogowego panem Zdziławem KozłowskimW klasie 3te przeprowadziła dwugodzinne zajecia „ Radzenia sobie w trudnych sytuacjach”. Spotkała sie także z rodzicami uczniów tej klasy. W klasie 3lpk przeprowadziła zajecia na temat poczucia własnej wartooci. Zorganizowała spotkania z policjantami ds. nieletnich we wszystkich klasach pierwszych Spotkania prowadzone były nt.: „Odpowiedzialnooa prawna za czyny karalne”

Wyniki turnieju "Młoda krew ratuje życie"
W VII edycji Ogólnopolskiego Turnieju "Młoda krew ratuje życie" nasza szkoła zajęła drugie miejsca w kategoriach - największa ilość oddanej krwi - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy wszystkim uczniom oddającym krew i promującym honorowe krwiodawstwo

XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
W etapie szkolnym XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przeprowadzonym 22 października 2010r. wzięło udział 46 uczniów z klas pierwszych i drugich technikum oraz pierwszych i trzecich liceum. Test na temat prawidłowego żywienia najlepiej rozwiązał uczeń klasy 1 Te Karol Głowniak, który będzie reprezentował naszą szkołę w etapie rejonowym. Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

Konkurs „Nieś pomoc - masz ją we krwi”.
Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w szkolnym konkursie pt. "Nieś pomoc - masz ją we krwi". Prace plastyczne (wykonane dowolną techniką) w formie plakatu, historyjki, komiksu itp. (powinny być wykonane ręcznie), promujące honorowe krwiodawstwo należy składać do dnia 23 listopada 2010r. do p. Anny Jeleń. Przewidziane są nagrody dla autorów najlepszych prac.

Koleżanko! Kolego! Nie pal!
Koleżanko! Kolego! Nie pal! Trudno jest przestać palić, łatwiej nie zaczynać! Tym apelem 18 listopada 2010 roku zwracali się uczniowie rozpoczynając spotkanie na temat szkodliwości palenia i korzyściach wynikających z jego rzucenia. Uroczysty apel został przygotowany dla uczniów klas pierwszych z okazji obchodzonego w trzeci czwartek listopada światowego Dnia Rzucania Palenia. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, panią Angelikę Stefaniak oraz panią Małgorzatę Sacewicz, które podsumowały przeprowadzony w naszej szkole konkurs na temat negatywnego wpływu palenia na organizm człowieka. Dziękujemy za przygotowanie apelu uczniom z klasy 2 te, 2 ts 2, 3 Lpk, 2 Lpzi 2, którymi opiekowała się p. Anna Jeleń

Dni Honorowego Krwiodawstwa
"świat jest dla mnie, myślisz. Należy do mnie. Mogę w nim żyć, mogę z niego czerpać, ponieważ jest mój." To prawda - świat jest dla ciebie, ale i ty jesteś dla świata, a więc nie tylko bierzesz, musisz także dawać z siebie. Takimi słowami 7 grudnia 2010 roku młodzież rozpoczęła uroczysty apel z okazji obchodzonych w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa. Jak więc przekonać ludzi, by częściej i chętniej oddawali krew? Dlaczego krwiodawstwo musi być honorowe? Ludzie oddają krew za darmo, czemu szpital za nią płaci? Jak zostać honorowym dawcą krwi? To pytania, na które zaproszeni uczniowie z klas trzecich liceum i technikum uzyskali podczas spotkania wyczerpujace odpowiedzi. Apel przygotowali uczniowie z klas 3 lpzi1, 2w oraz 1 Tb pod kierunkiem p.Anny Jeleń.

II miejsce w etapie rejonowym
Uczeń klasy 1 Te Karol Głowniak zajął II miejsce (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych) w przeprowadzonym 7 grudnia 2010 roku etapie rejonowym XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. Gratulujemy!!!

Wycieczka na lodowisko
Dnia 3.03.2011r. klasa 2 Lpzi2 udała się na lodowisko aby wypróbować swoje siły w łyżwiarstwie: figurowym, hokejowym a u niektórych nawet akrobatyczno- cyrkowym. Była to wycieczka promująca aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu nawet zimą. Pogoda dopisała wszyscy zadowoleni i z uśmiechami opuszczali taflę lodowiska. Grupą opiekowali się nauczyciele wychowania fizycznego: Tadeusz Michalczuk i Tomasz Pastuszek.

II Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce
8 lutego 2011r. odbyły się II Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce.Zorganizował i przeprowadził p. Tomasz Pastuszek .

Licealiada w siatkówce chłopców
15 lutego 2011 w hali III LO odbyła się licealiada w siatkówce chłopców.Opiekun p. Tomasz Pastuszek .

Mistrzostwa Szkoły w indywidualnym tenisie stołowym chłopców
W dniu 02.03.2011odbyły się Mistrzostwa Szkoły w indywidualnym tenisie stołowym chłopców Zorganizował i przeprowadził p. Tadeusz Michalczuk.

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym w deblu
W dniu 23 marca tego roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym w grze deblowej. W rozgrywkach wzięło udział 46 uczniów.Zorganizował i przeprowadził p. Tadeusz Michalczuk.

Turniej tenisa stołowego
28 marca 2011 r. w naszej szkole w ramach projektu "Młodość wolna od alkoholu" współfinansowanego przez Urząd Miasta Biała Podlaska, odbył się turniej tenisa stołowego dla dzieci objętych opieką świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych z terenu miasta. Młodzi sportowcy uczestniczący w turnieju zaprezentowali swoje umiejętności, natomiast miłośnicy zajęć plastycznych mieli okazję poznać różne techniki rękodzieła artystycznego podczas zajęć towarzyszących imprezie. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez nauczycieli ZSZ Nr 2 w Białej Podlaskiej, jednak nie mogłoby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie uczniów sprawujących opiekę nad młodymi kolegami.

„światowy Dzień Zdrowia” w naszej szkole
7 kwietnia 2011r. obchodziliśmy w naszej szkole "światowy Dzień Zdrowia". Rozstrzygnięty został konkurs na temat zdrowego stylu życia. Dyplomy i nagrody otrzymali uczniowie: I miejsce Marcin Krasuski - klasa 2 Te II miejsce Aleksandra Steciuk - klasa 2 Lpzi2 III miejsce Przemysław Sławatyniec - klasa 1 Lpzi W ramach projektu "Żyj zdrowo" młodzież uczestniczyła w zajęciach na temat honorowego oddawania krwi, prawidłowego żywienia, asertywności, metod radzenia sobie ze stresem, lekomanii oraz obejrzała film o anoreksji, bulimii i otyłości. Ponadto uczniowie zostali zaproszeni na "zdrowe II śniadanie", na które składały się owoce, soki, jogurty, ciastka zbożowe oraz kanapki przygotowane pod kierunkiem p. Ewy Dołęzkiej. Wszystkie wymienione działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Konkurs na temat ochrony środowiska
W naszej szkole trwa konkurs z zakresu ochrony środowiska. Ma on charakter dobrowolnego uczestnictwa. Z miesięcznym wyprzedzeniem uczestnicy konkursu otrzymali zagadnienia egzaminacyjne. Konkurs został podzielony na trzy etapy; w I-szym etapie, w dniu 13 kwietnia wystartowało 40 uczniów z klas: 1lpk, 2lpk. 3 TBE i 3 TB. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z poszczególnych klas przystąpią do II- go etapu konkursu, który odbędzie się po dniu 20 maja 2011 r. Najlepsi uczniowie z II-go etapu konkursu spotkają się w finale, który zostanie przeprowadzony dnia 1 czerwca, podczas szkolnego dnia rekreacji. Konkurs zorganizował i przeprowadzil nauczyciel przedmiotów budowlanych i ochrony środowiska Adam Jastrzębski.

Szkolny konkurs z ochrony środowiska
Zakończył się szkolny konkurs z zakresu ochrony środowiska. W finale konkursu wystartowały trzy uczennice: Marlena Michalak z klasy1lpk, Aleksandra Błaszczak i Natalia Sadownik z klasy 2lpk.Uczestniczki konkursu odpowiedziały na losowo przez siebie wybrane zestawy pytań. Każdy zestaw zawierał 3 tematy związane m.in. z energią odnawialną, ochroną wody, gleby i powietrza. Konkurs prowadził Adam Jastrzębski, odpowiedzi oceniało jury w składzie: dyr Daniel Sikona, z-ca dyr Ryszard Dołęga, nauczyciele Elżbieta Tymoszuk, Adam Jastrzębski oraz przedstawiciele uczniów: J. Krupa z 2lpki i M. Krotoniuk z 1kl.technikum budowlanego. Komisja konkursowa przyznała 1 miejsce Marlenie Michalak. 2miejsce uzyskała Natalii Sadownik, 3miejsce Aleksandrze Błaszczak. Finalistki otrzymały okolicznościowe dyplomy i albumy książkowe

Dzień integracji
W środę, 1 czerwca 2011 r. odbył się szkolny Dzień Profilaktyki, Integracji i Rekreacji przygotowany w ramach projektu „Bez nałogu” - działania realizowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, współfinansowanego przez Urząd Miasta Biała Podlaska. Na imprezę przybyło wielu gości, pan Dariusz Furmaniuk współsponsor nagród, nauczyciele Ochotniczego Hufca Pracy pani Katarzyna Deneko, pani Olga Prudaczuk i pan Grzegorz Jóźwik. Szczególnie miło było nam gościć panią dyrektor Annę Filipiuk, uczniów i ich opiekunów Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Szkolny Dzień Profilaktyki, Integracji i Rekreacji to doskonała okazja do propagowania idei integracji, tolerancji i współpracy. Celem imprezy było zintegrowanie młodzieży z klas integracyjnych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program imprezy był niezwykle bogaty. Można było obejrzeć spektakl w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego pod tytułem „Mur”. Wystąpił także zespół muzyczny, prowadzony przez nauczycieli z OHP w Białej Podlaskiej. Do zespołu należy młodzież z klasy integracyjnej 2W. Rozstrzygnięto szkolne konkursy na wykonanie plakatu „Powiedz Nie narkotykom”, nagrodę otrzymał Łukasz Ciodyk z klasy I Te. Zaprezentowano także szkolne talenty muzyczne, plastyczne, artystyczne i sportowe. Wyświetlono prezentację multimedialną z udziałem uczniów z klasy 2Ts2, którzy zajmują się sztuką przemieszczania się le parkour i freerun. Impreza została uatrakcyjniona przez młodzież Klubu Muzycznego naszej szkoły. Katarzyna Warczak, Ewa Mielcarczyk, Karolina Romaniuk z Arkadiuszem Kamińskim oraz Piotr Niewiarowski wykonali własne interpretacje znanych przebojów. Miłą niespodziankę przygotowała nam pani Olga Prudaczuk, która uświetniła naszą imprezę swoim występem wokalnym. Ogłoszono wyniki Konkursu na wykonanie plakatu techniką komputerową „Niepełnosprawni są wśród nas”. Najlepsze prace zostały wydrukowane i zaprezentowane w ramach wystawy. I miejsce zajęła Aleksandra Cieślicka z klasy 2Lpzi2, II miejsce zajęła Joanna Szpyruk z klasy 2Lpzi, III miejsce zajęła Marta Duluk z klasy 2Lpzi2. Największą atrakcją tego dnia był pokaz mody niekonwencjonalnej. Ubiory zostały wykonane różnymi technikami. Wyróżniały się oryginalnością pomysłów, gdyż zrobione były z niezwykłych materiałów, foli, styropianu, kolorowego papieru, zdobionych ręcznie malowanymi motywami, sztucznymi kwiatami oraz zaskakującymi dodatkami. W konkursie na najlepszy Projekt ubioru niekonwencjalnego I miejsce za zaprojektowane oraz samodzielnie wykonane modele otrzymała Angelika Duda. Miejsce drugie zajęła Ewelina Makarewicz, zaś miejsce III przypadło Marelnie Kalinowskiej. Młodzież klas gimnazjalnych uczestniczyła w pokazach chemicznych połączonych z konkursem. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni. Po zakończeniu części artystycznej rozpoczął się turniej sportowy. Przygotowano wiele ciekawych konkurencji. Sześcioosobowe drużyny reprezentowały poszczególne klasy i szkoły. Znalazło się również wielu śmiałków, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności na ściance wspinaczkowej. Pierwsze miejsce zajęła klasa integracyjna 1C, drugie miejsce przypadło reprezentacji PG nr 4, trzecie miejsce zajęła klasa ITs2. Najlepsi uczestnicy konkursów i drużyny turnieju sportowego zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami i dyplomami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy i do zobaczenia za rok.

Rok szkolny 2010/2011- działania psychologa szkolnego p.Magdy Sowy
- Prowadziła zajęcia psychoedukacyjne dotyczące wzmacniania poczucia własnej wartooci oraz kształtowania postaw asertywnych w klasach : 1B i 2B. - W ramach światowego Dnia Zdrowia przygotowała prezentację multimedialną na temat lekomanii. Przeprowadziła lekcje profilaktyczne z wykorzystaniem tej prezentacji w klasach: 3TB, 3TI, 3TS1, 3TS2 oraz przeprowadziła ankietę na temat nadużywania leków przez uczniów i dokonała jej analizy.

Rok szkolny 2010/2011 - działania szkolnego pedagoga p.Doroty Kulickiej
W tym roku szkolnym napisała program profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2010/2011. W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Miasta na realizację programów profilaktycznych pracowałam przy tworzeniu dwóch projektów „Bez nałogu” i „Młodość bez alkoholu”. W dwóch klasach w ramach programu „Żyj zdrowo” przeprowadziła spotkanie dotyczące „Radzenia sobie ze stresem”. Była kierownikiem wyjazdowych zajęć rekreacyjnych z treningiem umiejętności komunikacyjnych i z zajęciami dotyczących zachowań ryzykownych. Prowadziła podczas wyjazdu do Serpelic zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Prowadziła zajęcia dla uczestników zajęć sportowych dotyczące norm postępowania i rozwiązywania konfliktów. Dla wychowawców i nauczycieli szkoły przeprowadziła zajęcia szkoleniowe na temat 1. Mechanizmy uzależnienia od substancji psychoaktywnych 2. Zasady skutecznej komunikacji 3. Rozwiązywanie konfliktów i sporów 4. Nawyki skutecznego działania Indywidualnie prowadzono zajecia edukacyjne ze sprawcami przemocy oraz z młodzieżą z grup ryzyka. pracowała nad programem edukacyjnym „Zapobieganie HIV i AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową”. W ramach programu przygotowała materiały szkoleniowe dla nauczycieli, opracowała konspekty 2 lekcji wychowawczych na temat: 1. HIV, AIDS i choroby przenoszone drogą płciową podstawowe wiadomooci. 2. Chroń się przed zakażeniem. Przygotowała i prowadziła szkolenie dla nauczycieli „HIV/AIDS i choroby przenoszone drogą płciową. Przeprowadziłam we współpracy też konkurs literacko- plastyczny z zakresu problematyki HIV/AIDS. W ramach kształcenia wewnetrznego przygotowała spotkanie z wychowawcami dotyczące zachowan samobójczych oraz warsztaty dotyczące błedów wychowawczych i opracowała materiały szkolenioweOpracowanie projektu profilaktycznego ”Nałogowy człowiek” w ramach realizacji profilaktycznych programów w formie cyklicznych zajeć pozalekcyjnych, promujących zdrowy styl życia bez nałogów, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży na rok 2010. Na realizacje projektu szkoła otrzymała dofinansowanie Urzędu Miasta w wysokooci 6000 złotych.

III Sztafetowe Biegi Michałowe
III Sztafetowe Biegi Michałowe - Biała Podlaska 29 września 2011r. o Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska - chłopcy szkoły ponadgimnazjalne - wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki startowe ufundowane przez Urząd Miasta, wszystkie zespoły dyplomy a za I - III miejsce Puchary Prezydenta Miasta Biała Podlaska. - po dwa zespoły w każdej kategorii uzyskały awans do Rejonowych Sztafetowych Biegów Przełajowych, które odbyły się 11 października 2011r w Adamowie Opiekun p. Jacek Szyc .

Finałowy Turniej Koszykówki o Mistrzostwo Szkoły
W dniu 20 stycznia 2012 roku w naszej szkolnej hali sportowej został rozegrany Finałowy Turniej Koszykówki o Mistrzostwo Szkoły. Do turnieju głównego po eliminacjach awansowały trzy z jedenastu zgłoszonych drużyn kasowych. Chłopcy z tych klas grali systemem "każdy z każdym"Zorganizował i przeprowadził p. Jacek Szyc .

Finał Miasta Biała Podlaska w siatkówce chłopców
22 lutego 2012 roku w hali I L.O. odbył się Finał Miasta Biała Podlaska w siatkówce chłopców Opiekun p. Tomasz Pastuszek .

Rozgrywki w tenisie stołowym
Zakończyły się rozgrywki w tenisie stołowym rozgrywane w ramach Licealiady 2011/2012.Tenis stołowy indywidualny Łukasz Syczuk II miejsce w Finale Miasta i VI w Finale Rejonu w Borkach. Mateusz Antoniuk V miejsce w Finale Miasta Weronika Dorofiejuk V miejsce w Finale Miasta Tenis stołowy drużynowy Chłopcy( Łukasz Syczuk, Paweł Romanowski) III miejsce w Finale Miasta Dziewczyny (Weronika Dorofiejuk, Aleksandra Trukawka) II miejsce w Finale Miasta i reprezentowały szkołę w Finale Rejonu w Parczewie. Opiekun p. Tadeusz Michalczuk .

Licealiada 2011/12
W ramach Licealiady 2011/12 organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy rozegrano eliminacje i finały koszykówki. Uczniowie naszej szkoły zajęli: - dziewczęta - III miejsce w Finale Miasta Biała Podlaska; - chłopcy - II miejsce w Finale Miasta Biała Podlaska. Obie drużyny nie awansowały do dalszego etapu rozgrywek, a szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie na zakładce "Imprezy sportowe". Opiekun p. Jacek Szyc .

Rajd rowerowy
Jednodniowy rajd rowerowy odbył się na trasie Biała Podlaska - Woskrzenice. Opiekunami rajdu byli nauczyciele Agnieszka Biegajło i Adrian Jankiewicz, uczestniczyło w nim 20 osób z klas III Lpk, III Te i IV Tb. Stajnia "Wiosenny Wiatr" w Woskrzenicach zaoferowała wiele atrakcji m.in. jazda konna, przejście toru w parku linowym, rzut podkową, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy rajdu włączyli się w projekt "Żyj zdrowo", w ramach którego zorganizowano quiz o tematyce prozdrowotnej. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali produkty promujące zdrową żywność, a zwycięzcy quizu nagrody rzeczowe.

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym
W marcu odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym indywidualnym chłopców. W rozgrywkach wzięło udział 58 uczniów. Mistrzem szkoły został Łukasz Syczuk z kl. II TI. Drugie miejsce zajął Paweł Romanowski z kl. II TS2, a trzecie Damian Banaszczuk z klasy II TB. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Mistrzostwa zorganizował i przeprowadził Tadeusz Michalczuk.

Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi
16 kwietnia odbyły się Mistrzostwa o Puchar Dyrektora ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej w wyciskaniu sztangi leżąc. W mistrzostwach tych wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły. Pierwsze miejsce w kategorii do 80 kg zdobył Adrian Kopania wyciskając 152 kg. Drugie miejsce w kategorii do 65 kg zdobył Maciej Trukawka wyciskając 100 kg. Uczniowie ci zdobyli pamiątkowy puchar i dyplom.

Transplantacja szansą na drugie życie
Dnia 12 czerwca 2012 r. odbyła się organizowana przez Urząd Miasta Biała Podlaska konferencja pn. ,,Transplantacja szansą na drugie życie''. Podczas spotkania Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej został wyróżniony Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła od lat realizuje standardy szkoły promującej zdrowie oraz podejmuje systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej. W związku z powyższym została wpisana na listę Miejskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Certyfikat został nadany na okres trzech lat.

Rok szkolny 2011/2012 - działania psychologa szkolnego p.Magdy Sowy
przeprowadziła w klasach: 3 b i 1 ts2 zajęcia mające na celu zapobieganie zachowaniom agresywnym. Brala udział również w spotkaniu z rodzicami uczniów z klasy 1ts2. - wspólnie z pedagogiem szkolnym koordynowała spotkania specjalistów z poradni z uczniami. Tematyka spotkan dotyczyła zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz wyrażania emocji i uczuć. - w styczniu 2012 r. wspólnie z pedagogiem szkolnym koordynowała spotkania przedstawicieli policji dotyczące odpowiedzialnooci prawnej za zachowanie z uczniami klas pierwszych. - w ramach programu profilaktycznego ,,Żyj zdrowo” opracowała ulotki informacyjne skierowane do rodziców uczniów klas pierwszych dotyczące anoreksji i bulimii. Przygotowała prezentację multimedialną i scenariusze zajęć na temat anoreksji, bulimii ,otyłości i przeprowadziła szkolenie skierowane do wychowawców.

Rok szkolny 2011/2012 - dzialania szkolnego pedagoga p.Doroty Kulickiej
Przygotowywano szkolenie dla wychowawców szkoły na temat anoreksji, bulimii i problemów z odżwianiem. Pracowano nad tworzeniem prezentacji multimedialnej i materiałami pomocniczymi dla wychowawców klas.Zajmowano się organizacją zajęć dla młodzieży „Wpływ alkoholu na kierowców „ prowadzonych przez pana Zdzisława Kozłowskiego oraz spotkan z policjantami na temat odpowiedzialnooci prawnej za zachowanie.Zajmowano sie też współpracą z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w ramach której realizowane są spotkania psychologów z rodzicami dotyczące kompetencji wychowawczych, wychowania bez pora?ek i zajecia z młodzieżą na temat: - zachowan ryzykownych agresji i przemocy - rodzenia sobie ze stresem - praw człowieka - zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej - wyrażania emocji i uczua. W ramach ogłoszonego konkursu przez Urzędu Miasta na realizację programów profilaktycznych pracowano przy tworzeniu programu skierowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły „Aktywnie żyje ba nie pije”. 1.Szkolenie” Nowe pokolenie i nowe substancje psychoaktywne – leki, desing drugs, nowe narkotyki, popersy i inne” 2.Niebieskie karty, Mechanizmy przemocy. 3.Szkolenie podyplomowe „ Systemowe rozumienie rodziny, podejocie systemowe w terapii rodzin” organizowane przez Krakowską Fundacje Psychoterapii. Szkolenie dające kompetencje do prowadzenia diagnozy i konsultacji rodzinnych

Rajd rowerowy
We wrześniu uczniowie naszej szkoły wybrali się na kolejny rajd rowerowy. Trasa rozpoczęła się w Białej Podlaskiej i wiodła przez Sielczyk, Woskrzenice i Grabanów. Celem pierwszego etapu była zaprzyjaźniona stajnia "Wiosenny Wiatr", w której dla osób ceniących aktywny wypoczynek nie brakowało atrakcji. Miejsce to sprzyja rozwijaniu pasji, zainteresowań, a także kreatywności. Wszyscy mogli spróbować swych sił w parku linowym, wspinając się po linie czy rzucając podkową, ale wyjątkowym powodzeniem cieszyły się szczudła i batut (co widać na załączonych obrazkach) Wysiłek fizyczny pobudza apetyt, więc pobyt w Woskrzenicach zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Posileni i w dobrych humorach, wróciliśmy do Białej Podlaskiej pokonując kolejny etap rajdu z Woskrzenic przez Grabanów. Opiekunami rajdu byli nauczyciele wychowania fizycznego p. Agnieszka Biegajło i p. Tomasz Pastuszek, a także towarzyszyła nam Kinga Dziewińska studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, która odbywała praktyki studenckie w naszej szkole.

Biegi uliczne i przełajowe
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w indywidualnych oraz drużynowych biegach ulicznych i przełajowych , zajmując wysokie lokaty.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego
26 października 2012 roku w hali ZSO nr 4 odbyło się podsumowanie, na szczeblu miasta, współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2011/2012. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej zajął w rywalizacji szkół ponagimnazjalnych miasta Biała Podlaska IV miejsce,

Festyn Mikołajkowy
W dniu 29 listopada 2012 roku społeczność szkolna zorganizowała tradycyjny po raz IX Festyn Mikołajkowy dla dzieci ze świetlic środowiskowych miasta Biała Podlaska i Domu Dziecka w Komarnie. Imprezę przeprowadzono w ramach Projektu Profilaktycznego "Aktywnie żyję, bo nie piję" sfinansowanego przez Urząd Miasta Biała Podlaska. Uczestniczyło w niej 63 zaproszonych dzieci oraz 42 uczniów naszej szkoły. Program festynu obejmował: - grę na djembie w wykonaniu Michała Masiuka ucznia z klasy I TS2, - spektakl profilaktyczny pt. "Planety nadziei" w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego, - występ dziewcząt z Zespołów Tańca Współczesnego "Kontra 2" i "Kontrakcja", które w swoich układach wykorzystują taniec współczesny, jazzowy, klasyczny oraz elementy gimnastyki akrobatycznej, - piosenki w wykonaniu Renaty Widomskiej uczennicy z klasy 1W. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli przygotowali poczęstunek i słodycze dla uczestników festynu. Po części artystycznej i smacznym podwieczorku przeprowadzono wspólne zabawy integracyjne, a następnie dzieci przystąpiły do dwunastu konkurencji rekreacyjno-artystycznych. Uczestnicy festynu chętnie brali udział w zadaniach sportowych oraz wykonywali różnorodne, kolorowe dekoracje bożonarodzeniowe. Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Daniel Sikona wręczył dzieciom i ich opiekunom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci gier dydaktycznych. Dodatkowo każdy uczestnik imprezy otrzymał drobny upominek ufundowany przez Firmę JB MULTIMEDIA Biała Podlaska. Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu festynu Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Firmie JB MULTIMEDIA. Dyrekcja oraz nauczyciele dziękują również uczniom za zaangażowanie i dar serca.

światowy Dzień Rzucania Palenia
W związku z obchodami światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu przypadającego na trzeci czwartek listopada, którego celem jest realizacja planu Europy Wolnej od dymu tytoniowego, pod hasłem "Częste palenie skraca istnienie" włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji "Rzuć palenie razem z nami" Z tej okazji 15 listopada 2012r na terenie szkoły zostały przygotowane gazetki, plakaty, materiały reklamowe, a także prezentacja multimedialna, którą można było obejrzeć na korytarzu szkolnym podczas przerw lekcyjnych. Chętni mogli sprawdzić możliwości swojego organizmu w teście wydolnościowym, a także wykazać się wiedzą dotyczącą szkodliwości palenia rozwiązując wspólnie krzyżówkę. Wymienione działania przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia .

Mistrzostwa Miasta w siatkówce
Dnia 31 stycznia reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w Mistrzostwach Miasta Biała Podlaska w siatkówce. Drużyna zajęła trzecie miejsce Opiekun p. Tomasz Pastuszek .

Konkurs „Krew - darem życia”
W listopadzie i grudniu 2012r. odbył się konkurs pod hasłem: "Krew - darem życia". W pierwszym etapie uczestniczyło 45 uczniów klas drugich technikum i liceum. Uczniowie odpowiadali na pytania o budowie i funkcjonowaniu układu krwionośnego człowieka. Do etapu drugiego zakwalifikowało się 11 uczestników, którzy rozwiązywali zadania dotyczące oddawania krwi. Zwycięzcy: I miejsce - Damian Szyc (klasa 2 TS 1), II - Arkadiusz Chyb (klasa 2 TI), III - Grzegorz Romaniuk (klasa 2 TT) oraz wyróżniona Dominika Nowicka (klasa 2 TT) otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. W naszej szkole ok. 17% uczniów pełnoletnich w I semestrze roku szkolnym 2012/13 oddało honorowo krew. Najwięcej dawców jest w klasie 4 TI 1 (10 na 21 uczniów) oraz w klasie 3 TS 1 (11 na 27 uczniów). Spośród wszystkich dawców aż 21 w I semestrze oddało krew więcej niż jeden raz.

II miejsce w halowej piłce nożnej
Dnia 29 stycznia 2013 r., w hali IV LO przeprowadzono Finał Miasta Biała Podlaska w halowej piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.Nasza drużyna uplasowała się na II miejscu wśród bialskich szkół ponadgimnazjalnych,

Akcja nakrętka
Zespół Szkół Zawodowych NR 2 w Białej Podlaskiej już od dwóch lat wspiera akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia finansowego. Apel: Nie wyrzucajcie plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach czy innych artykułach spożywczych. Każda butelka wody mineralnej, soku, czy środka chemicznego, może pomóc chorym i potrzebującym dzieciom. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która przerabia zakupione zakrętki na surowiec wtórny. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywane są na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla osób potrzebujących. Pomóż innym spełnić swoje marzenia

Zbiórka żywności
Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za wsparcie akcji zbiórki żywności przeznaczonej osobom potrzebującym. Dzięki Waszej ofiarności mogliśmy wesprzeć rodziny, które liczą na naszą pomoc. Wiemy, że każdy kolejny apel zrzeszy w naszej szkole ludzi wrażliwych i bezinteresownych, gotowych przywrócić, choć na chwilę,wiarę w odmienność losu i dobro świata.

„Wirus brodawczaka ludzkiego, hpv - problem nie tylko kobiet.”
W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie, zrealizowano działanie edukacyjne pod hasłem "Wybierz życie - pierwszy krok". Gościem, zaproszonym na spotkanie z uczniami, była Pani Agnieszka Gralikowska - pielęgniarka środowiskowa, która wygłosiła wykład na temat: "Wirus brodawczaka ludzkiego - hpv - problem nie tylko kobiet". Następnie uczniowie obejrzeli filmy: "Kwiat Kobiecości" oraz "Trzy historie - trzy powody by chronić się przed rakiem szyjki macicy". Dodatkowo mogli zatrzymać się przy gazetkach tematycznych, czy skorzystać z ulotek, o które zadbali szkolni organizatorzy i zaproszony gość. Pod koniec spotkania dokonano ewaluacji przyrostu wiedzy z zakresu profilaktyki wirusa brodawczaka, przeprowadzając ankietę wśród uczestników. Cieszy fakt, że ankieta wypadła na piątkę! Wymienione działania przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia .

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
W dniu 25 marca 2013 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Indywidualnym. W zawodach wzięło udział 30 uczniów.

Licealiada
W ramach Licealiady 2012/13 organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy rozegrano eliminacje i finały koszykówki. Uczniowie naszej szkoły zajęli: - dziewczęta - VI miejsce w Finale Miasta Biała Podlaska; - chłopcy - III miejsce w Finale Miasta Biała Podlaska Opiekun p. Jacek Szyc .

Obchody światowego Dnia Zdrowia
W ramach obchodów światowego Dnia Zdrowia 2013 przypadającego na 7 kwietnia, zorganizowano happening pod hasłem "Zdrowe bicie serca". W trakcie akcji zaprezentowano młodzieży szkolnej duży wybór gazetek tematycznych i ulotek o zdrowiu. Zachęcano do zmiany stylu życia na zdrowszy, rozdając przy tym świeże marchewki. Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły mieli możliwość wykonania pomiaru ciśnienia i oznaczenia poziomu cukru we krwi, w szkolnym gabinecie medycznym. W tle całodziennej kampanii pikietowano i wierszowano o zdrowiu, przy podkładach muzycznych. ”„Przeszczep dalej. Bądź świadomym dawcą W ramach światowego Dnia Zdrowia 2013 obchodzonego pod hasłem "Zdrowe bicie serca" pielęgniarka środowiskowa Przychodni Rejonowej Nr 1w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza, Pani Agnieszka Gralikowska prowadziła wykłady dla klas maturalnych na temat: "Przeszczep dalej. Bądź świadomym dawcą" W trakcie kampanii młodzież mogła również uzyskać informacje na temat: "Transplantacja - drugie życie". Dzięki prelekcjom wszyscy uczestnicy zyskali większą wiedzę na temat przeszczepów i jednocześnie uświadomili sobie, że dzięki transplantacji można podarować komuś życie. Wymienione działania przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia.

Rok 2012/2013 - działania szkolnego psychologa -p.Magdy Sowy
-w ramach obowiązków służbowych uczestniczyła w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a na terenie szkoły w razie potrzeby rozpoczynała procedurę ,,Niebieskiej Karty” - współtworzyła z pedagogiem i dyrektorem ds. wychowawczych program profilaktyczny ,,Postaw na rodzinę” - przeprowadziła szkolenie wychowawców nt.: ,,Jak radzić sobie ze stresem?”, przygotowała materiały szkoleniowe i scenariusze zajęć Rok szkolny 2013/2014 - w ramach programu profilaktycznego ,,Stawiam na zdrową rodzinę” przygotowano informacje dotyczące wartości rodzinnych i scenariusze zajęć dla wychowawców - w związku z obchodami Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, przygotowano ulotki dla młodzieży dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz testy sprawdzające motywację do rzucenia palenia - w ramach współpracy z przedstawicielami policji zorganizowano spotkanie na terenie szkoły dotyczące akcji ,, Zryw Wolnych Serc” w II semestrze realizowano program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość” , przeprowadzono zajecia dotyczące profilaktyki uzależnien w 4 klasach technikum ( 2Tb, 2Ts1, 2Ts2, 2Ten), 31cznie 24 godziny zajęć. Celem programu było wyposażenie uczestników w wiedze i umiejetnooci zmniejszajace ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz potomków, łaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Zajecia realizowane były w 3 blokach tematycznych : sztuka życia; sztuka kochania a substancje psychoaktywne; substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa. Uczniowie i ich rodzice otrzymali ulotki informacyjne dotycz1ce tematyki programu. Na zakonczenie programu uczniowie z dwóch klas wypełnili ankiete ewaluacyjną, która wraz z ankietami została przekazana do powiatowego koordynatora programu.

Rok 2012/2013 - działania szkolnego pedagoga p.Doroty Kulickiej
Zorganizowano dwa jednogodzinne spotkania dla uczniów 7 klas pierwszych i drugich pt: „ Dojrzewanie po mesku”, na którym uczniowie otrzymali wiedze z zakresu higieny osobistej oraz upominki w postaci kosmetyków meskich. Indywidualnie prowadzono zajecia edukacyjne ze sprawcami przemocy oraz z młodzieżą z grup ryzyka. Szkolenia 1. EEG Biofeedback – trener I stopni 2. Kontynuowano szkolenie podyplomowe „ Systemowe rozumienie rodziny, podejocie systemowe w terapii rodzin” organizowane przez Krakowsk1 Fundacje Psychoterapii. Szkolenie daj1ce kompetencje do prowadzenia diagnozy i konsultacji rodzinnych

IV Dzień Profilaktyki Integracji i Rekreacji
Dnia 29 maja 2013 roku w naszej szkole odbył się IV Dzień Profilaktyki, Integracji i Rekreacji w ramach szkolnego projektu profilaktycznego "Stawiam na zdrową rodzinę" współfinansowanego przez Urząd Miasta Biała Podlaska. Na szkolną imprezę przybyli zaproszeni goście: pan Piotr Skwarek Okręgowy Inspektor Pracy d/s Nadzoru w Lublinie, pani Barbara Niedzińska Kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, pan Piotr Demczuk Nadinspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Białej Podlaskiej. Miło nam było również gościć uczniów klas integracyjnych z Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej wraz z opiekunami. Głównym celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia w oparciu o integrację i tolerancję, a także profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od tytoniu. Dyrektor szkoły pan Daniel Sikona powitał wszystkich przybyłych i dokonał uroczystego otwarcia imprezy. Młodzież szkolna zaprezentowała swoje umiejętności artystyczne: - występy wokalne przygotował Szkolny Zespół Muzyczny prowadzony przez panią Annę Kozłowską i panią Izę Włodarską; - Szkolne Koło Teatralne wystawiło spektakl pt. „Carpe diem”, pod opieką pani Agnieszki Alikowskiej oraz pani Małgorzaty Twarowskiej-Przygody; - po spektaklu odbył się awangardowy pokaz mody z przesłaniem "Papierosom mówię NIE", w którym wystąpiły uczennice i uczniowie naszej szkoły, pokierowani przez panią Grażynę Zawadzką, panią Małgorzatę Winiarczuk, panią Bożenę Staniszewską, panią Annę Jeleń i panią Ewę Toczek; - Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pracy i tresury psów tropiących ze Straży Granicznej w Terespolu oraz prezentacja sprzętu ratowniczego Oddziału Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej; - Młodzież miała okazję uczestniczyć w grach i zabawach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Przeprowadzono turniej piłki nożnej, siatkowej piłki plażowej, badmintona, unihokeja oraz konkurencję układania kubków na czas. Podczas imprezy zostały rozstrzygnięte szkolne konkursy. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni przez przedstawicieli PIP oraz Dyrektora szkoły. -W ramach kampanii "Zanim podejmiesz pracę" organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Białej Podlaskiej został przeprowadzony konkurs wiedzy z zakresu przepisów bhp. Do konkursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy młodzież została przygotowana przez pana Roberta Skórę. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przybliżyli uczestnikom imprezy zakres działań tej instytucji. Młodzież mogła dowiedzieć się więcej na temat przestrzegania przepisów bhp w miejscu pracy. Zwycięzcy w finale kampanii zorganizowanej przez PIP w Białej Podlaskiej "Zanim podejmiesz pracę": • miejsce 1: Mateusz Chalimoniuk • miejsce 2: Tomasz Goławski • miejsce 3: Piotr Majkrzyk • wyróżnieni: Eryk Samociuk, Patryk Bujnik. - Pani Elżbieta Tymoszuk wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie literackim "Dom kształtuje człowieka": miejsce 1 ex aequo: Mateusz Panasiuk i Dawid Mironiuk • miejsce 3: Michał Hawryluk • wyróżnieni: Radosław Leszczuk, Dariusz Bobko, Piotr Kociubiński. - W konkursie plastycznym "Drzewo genealogiczne" nagrodzeni zostali przez panią Martę Makarską-Makaruk: • miejsce 1: Mateusz Latek • miejsce 2: Kornel Misiejuk • miejsce 3: Paweł Ptasiński - Pani Anna Jeleń wręczyła nagrody w konkursie biologicznym "Jedzenie ma znaczenie": • Piotr Domański • Paweł Trębicki Szczególne podziękowania składamy przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej w Terespolu, Oddziałowi Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz uczniom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu naszego przedsięwzięcia.

BIEGI PRZEŁAJOWE ORAZ LIGA LEKKOATLETYCZNA
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w indywidualnych oraz drużynowych biegach ulicznych i przełajowych, a także w Lidze Lekkoatletycznej zajmując wysokie lokaty. Opiekun p. Jacek Szyc .

Działania edukacyjno-profilaktyczne 21.XI i 2.XII 2013
21 listopada odbył się w naszej szkole happening związany z obchodami Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 r. zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą - mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat. Podczas przerwy uczniowie przygotowali stoisko z informacjami nt. szkodliwości palenia papierosów, rozdawali testy sprawdzające motywację do rzucania palenia. Rozdawane były również owoce jako symbol hasła "zamień papieros na owoc". W ramach spotkania z młodzieżą odbył się pokaz prezentacji multimedialnej dotyczącej aspektów zdrowotnych i ekonomicznych palenia tytoniu. Podczas happeningu zostały zaprezentowane plakaty informujące o szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie mogli również zabrać przygotowane dla nich ulotki informacyjne. Pielęgniarka szkolna w tym czasie dokonywała pomiaru ciśnienia, a korytarzami przechadzała się przebrana młodzież symbolizując swoim wyglądem palacza (twarz palacza). 2 grudnia 2013 r. odbył się w naszej szkole happening poświęcony obchodom światowego Dnia Walki z AIDS. W ramach imprezy odbyła się prezentacja multimedialna zawierająca m.in. takie treści jak: drogi zakażenia wirusem HIV, HIV i AIDS a pierwsza pomoc, fakty i mity, konkurs wiedzy o HIV i AIDS, gazetki tematyczne. Rozdawane były ulotki dotyczące umiejętności reagowania w sytuacji zakażenia, objawów i skutków choroby oraz miejsc, w których można szukać pomocy. Akcje przygotowali członkowie zespołu do spraw zdrowia.Młodzież naszej szkoły jest objęta indywidualną opieką psychologiczno- pedagogiczną. Młodzież klas kończących uczestniczyła w ośmiu dwugodzinnych spotkaniach z instruktorem szkoły bezpiecznej jazdy dotyczących wpływu alkoholu na kierowców W szkole prowadzone były działania promujące honorowe krwiodawstwo poprzez Klub Honorowego Dawcy Krwi, jak również działania podejmowane przez pielęgniarkę szkolną takie jak: • realizacja programu edukacyjnego „Pierwszy Dzwonek”, którego celem jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej dróg zakażeń meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C oraz utrwalenie podstawowych zasad higieny • wyeliminowanie nadciśnienia tętniczego • wady wzroku • nadmiar i niedobór wagi • bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych Wymienione działania przygotował szkolny zespół d/s zdrowia.

Festyn Mikołajkowy dla dzieci ze świetlic i z Domu Dziecka
9 grudnia 2013 roku już po raz dziewiąty w naszej szkole odbył się Festyn Mikołajkowy dla dzieci z bialskich świetlic środowiskowych i podopiecznych z Domu Dziecka w Komarnie. Został on zorganizowany przez nauczycieli przy współudziale młodzieży szkolnej. W zabawie uczestniczyło 68 zaproszonych dzieci wraz z opiekunami oraz 42 uczniów naszej szkoły. Program festynu: - przedstawienie pt. "W Tuwimowie" przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne; - konkursy na temat twórczości Juliana Tuwima; - występy wokalne przygotowane przez Szkolny Klub Muzyczny; - występy formacji tanecznych tańca współczesnego: "Kontra 1", "Kontra 2" i "Kontrakcja"; - występ muzycznego trio: klawisze - Mikołaj, gitara - Kacper, wiolonczela - Maciek; - pokazy chemiczne i fizyczne przygotowane przez młodzież z Klubu Młodego Odkrywcy "ELEKTRON"; - konkurencje rekreacyjno - sportowe; - stoiska świątecznego rękodzieła artystycznego. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli przygotowali podwieczorek dla uczestników festynu. Uczestnicy festynu chętnie brali udział w ciekawych zadaniach sportowo - rekreacyjnych, mogli własnoręcznie wykonać ozdoby choinkowe i spróbować słodkości od świętego Mikołaja. Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Pan Daniel Sikona wręczył wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz prezenty mikołajkowe w postaci gier dydaktycznych i drobnych upominków. Podczas festynu panowała wesoła atmosfera, radości nie było końca. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festynu Mikołajkowego. Impreza została zorganizowana w ramach szkolnego projektu z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym "Stawiam na zdrową rodzinę" współfinansowanego przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska. Zapraszamy ponownie za rok.

Piknik z AWF Biała Podlaska
17.12.2013 r. w naszej szkole odbył się "Piknik z AWF" pod hasłem "Zdrowie - Sprawność - Uroda" promujący aktywny tryb życia. Spotkanie to miało charakter informacyjno-edukacyjny i był przeznaczony dla młodzieży naszej szkoły. Program imprezy obejmował wiele atrakcji, m. in.: pokazy sprzętu naukowo-badawczego, sportowo-rekreacyjnego, pomiary i testy, zabiegi fizjoterapii, fizykoterapii, zabiegi kosmetyczne, porady dotyczące diety i suplementacji, pokazy fitness oraz kursy wizażu i stylizacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy umiejętności piłkarskich, fitness oraz technik samoobrony w wykonaniu studentów AWF. Każdy uczestnik pikniku mógł sprawdzić swoją sprawność i umiejętności na przygotowanych stanowiskach. Był również punkt informacyjny, gdzie studenci oraz pracownicy uczelni odpowiadali na wszystkie pytania młodzieży i przekazywali wskazówki dotyczące zdrowia i tężyzny fizycznej. Dziękujemy studentom bialskiego AWF oraz pracownikom uczelni, że wspólnie bawiąc się mogliśmy spędzić miło i na sportowo wtorkowe przedpołudnie.

Spotkanie z wolontariuszem Fundacji DKMS
Podaruj komuś życie. Każdy z nas może zostać dawcą. Często dla chorych jest to jedyna szansa na życie. Przeczep szpiku może dać im szansę na nowe życie. 18 lutego 2014 r. uczniowie klas: 4ts2, 3ts2, 3ti i 3lpzi uczestniczyli w spotkaniu z wolontariuszem Fundacji DKMS (Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku) panią Agnieszką Kondraszuk. Fundacja DKMS, przy udziale wolontariuszy z Państwowej Szkoły Wyższej z kierunku Zdrowie Publiczne w Białej Podlaskiej organizuje akcję zapisów dla potencjalnych dawców szpiku. 26 lutego od godz. 10 będzie można dołączyć do grona dawców. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z nabłonka z wewnętrznej strony policzka. To nic nie kosztuje, wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty.

III miejsce w Licealiadzie
W lutym 2014r odbyła się Licealiada w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli III miejsce.Opiekun p. Tadeusz Michalczuk.

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej
Tradycją naszej szkoły są Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. W tym roku odbyły się w lutym, do zawodów zgłosiło się 20 klas. Mistrzostwa składały się z pięciu części. . Mistrzem szkoły została klasa III te, drugie miejsce klasa II tb, trzecie miejsce -IV tb, i czwarte I tb. Mistrzostwa zorganizował i przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Tadeusz Michalczuk

FINAŁ MISTRZOSTW SZKOŁY W KOSZYKóWCE
W naszej szkole w dniu 13.03.2014 r. odbył się FINAŁ MISTRZOSTW SZKOŁY W KOSZYKóWCE. Do rozgrywek zgłosiło się dziewięć drużyn klasowych. Po rozegraniu meczów w grupach do finału awansowały 3 reprezentacje klasowe, które rozegrały finał systemem "każdy z każdym".Mistrzostwa szkoły zorganizował p. Jacek Szyc.

Konkurs biologiczny
Konkurs biologiczny dla uczniów klas pierwszych pod hasłem: „Czy wiesz, co jesz?„ Zagadnienia do I etapu: 1. analiza opakowań artykułów spożywczych 2. owoce, warzywa, zboża - rozpoznawanie i wykorzystanie w przygotowywaniu potraw 3. planowanie posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia 4. układ pokarmowy człowieka (nazwy narządów; kolejność narządów w przewodzie pokarmowym; rozpoznawanie narządów na schemacie, fotografii i modelu; czynności jamy ustnej) Zgłoszenia chętnych uczniów do dnia 4 kwietnia 2014 r. (piątek) do nauczyciela biologii p. Anny Jeleń. I etap (pisemny) odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. (wtorek) na 4 lekcji w sali 114.

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Indywidualnym
24 marca 2014 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Indywidualnym. Do turnieju zgłosiło się 32 uczniów.Zorganizował i przeprowadził p. Tadeusz Michalczuk.

Licealiada 2013/2014
W ramach Licealiady 2013/14 organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy rozegrano eliminacje i finały piłki siatkowej chłopców. Uczniowie nasi zajęli: IV miejsce w Finale Miasta Biała Podlaska.Opiekun p.Grażyna zawadzka.

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców
W dniu 7 kwietnia 2014 odbył się Finał Mistrzostw Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców. Do rozgrywek przystąpiło sześć drużyn klasowych. Zawody były rozgrywane systemem pucharowym.Mistrzostwa zorganizowała i przeprowadziła p. Grażyna Zawadzka.

"Działanie edukacyjne "Wybierz życie - pierwszy krok"
W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie, zrealizowano działanie edukacyjne pod hasłem "Wybierz życie - pierwszy krok" (profilaktyka HPV). Uczniowie obejrzeli filmy: "Kwiat kobiecości" oraz "Trzy historie - trzy powody by chronić się przed rakiem szyjki macicy".W ramach realizacji tego programu były podjęte następujące działania: - odbyło się spotkanie młodzieży klas pierwszych z lekarzem ginekologiem Konradem Tarkowskim ,który przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z wirusem HPV - rozdane zostały ulotki informacyjne o tej tematyce wychowawcom klas pierwszych, a następnie ich rodzicom - wykonano gazetkę tematyczną o HPV Dodatkowo uczniowie mogli zatrzymać się przy gazetkach tematycznych, skorzystać z ulotek, o które zadbali szkolni organizatorzy. W półroczu tym w szkole realizowany był przez panią psycholog program edukacyjno-profilaktyczny ”ARS-jak dbać o miłość”. Programem tym objęta została młodzież klas drugich technikum. Przez panią pielęgnirkę szkolną w ramach dziłań profilaktyczno—edukacyjnych realizowany był program „Pierwszy Dzwonek „, którego celem jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej dróg zakażeń meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C oraz utrwalenie podstawowych zasad higieny. Obchody światowego Dnia Zdrowia 2014 W ramach światowego Dnia Zdrowia przypadającego na 7 kwietnia 2014 roku zorganizowano happening pod hasłem "Ruch to zdrowie". W trakcie akcji zaprezentowano młodzieży szkolnej duży wybór gazetek tematycznych, ulotek o zdrowiu. Zachęcano do zmiany stylu życia na zdrowszy, rozdając świeże marchewki, prezentując sprzęt sportowy do uprawiania różnych form aktywnośći fizycznej. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły mieli możliwość wykonania pomiaru ciśnienia i oznaczenia poziomu cukru we krwi, w szkolnym gabinecie medycznym. W tym dniu odbyła się również prezentacja pierwszej pomocy przez młodzież Studium Medycznego w Białej Podlaskiej pod opieką Pani Danuty Pawlik.Oprócz programów edukacyjnych prowadzone w szkole były działania promujące honorowe krwiodawstwo poprzez Klub Honorowego Dawcy Krwi jak również działania podejmowane przez pielęgniarkę szkolną takie jak : -choroby cywilizacyjne (choroby serca,wady wzroku ,otyłość,niedobór masy ciała...) -choroby zakaźne i szczepienia (jak zapobiec grypie?) -zagrożenia i bezpieczny wypoczyne Transplantacja szansą na drugie życie W ramach światowego Dnia Zdrowia obchodzonego pod hasłem "Ruch to zdrowie" w dniu 9 kwietnia odbyło się spotkanie dr Jerzego Paluszkiewicza z młodzieżą naszej szkoły. Temat prelekcji - "Transplantacja szansą na drugie życie". W trakcie spotkania młodzież obejrzała film, który przybliżył problem transplantacji w naszym kraju. Dzięki prelekcji wszyscy uczestnicy zyskali większą wiedzę na temat przeszczepów i jednocześnie uświadomili sobie, że dzieki transplantacji można podarować komuś drugie życie. Powyższe działania przygotowane zostały przez Szkolny Zespół d/s Zdrowia .

V Dzień Profilaktyki Integracji i Rekreacji
V Dzień Profilaktyki Integracji i Rekreacji odbył się 30 maja 2014 roku. Na szkolną imprezę przybyli zaproszeni goście: Pani Dyrektor Bożena Guz wraz z delegacją Uczniów i Nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zalutyniu, Pani Marta Ryngajłło - Misiejuk wraz z Uczniami klasy III C Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Kapela Podwórkowa "KLAWA FERAJNA" z Białej Podlaskiej.
Dyrektor szkoły Pan Daniel Sikona powitał zebranych i uroczyście otworzył imprezę. Podkreślił, że to już po raz piąty świętujemy w naszej szkole Dzień Profilaktyki, Integracji i Rekreacji. Zebrani obejrzeli spektakl pt. "WóZEK&" Szkolnego Koła Teatralnego przygotowany pod kierunkiem Pani Agnieszki Alikowskiej i Pani Małgorzaty Twarowskiej - Przygody. Rozstrzygnięto konkursy szkolne: Konkurs na "Najmocniejszą konstrukcję drewnianą". I miejsce zajął uczeń Zawadzki Mateusz klasa II TB II miejsce zajął uczeń Girczuk Piotr klasa II TB III miejsce zajął uczeń Ochnik Michał klasa II TB Nagrody w postaci sprzętu elektrycznego wręczył Dyrektor szkoły Pan Daniel Sikona wraz z Panem Zenonem Bahonko. Konkurs "Czy wiesz co jesz?" I miejsce zajął uczeń Szubiczuk Piotr 1TI II miejsce zajął uczeń Matwiejuk Michał 1TI III miejsce zajął uczeń Jankowski Paweł 1TS2 oraz Szczygielski Paweł 1TI Nagrody książkowe wręczyła Pani Anna Jeleń wraz z Dyrektorem szkoły Pan Daniel Sikona. Konkurs plastyczny "WOJNIE NIET". I miejsce zajął uczeń Kornel Misiejuk klasa II TEN II miejsce zajął uczeń Koc Roman III TS2 III miejsce zajął uczeń Hołownia Marcin ITS1 Nagrody wręczyła Pani Barbara Dawidowska wraz z Dyrektorem szkoły Panem Danielem Sikoną. Uczniowie chętnie brali udział w "Łamigłówkach matematycznych" przygotowanych przez Panią Edytę Rypinę oraz w "Zagadkach językowych" przygotowanych przez nauczycieli języka rosyjskiego Panią Barbarę Dawidowską i Panią Wiesławę Chazan. Młodzież naszej szkoły czekała na prezentację 20 kandydatów na MISS i MISTERA SZKOŁY. Pokaz został przygotowany przez Panią Barbarę Skrobaczewską - Niewęgłowską. Wszyscy uczestnicy pokazu zostali nagrodzeni przez zebranych gorącymi brawami. Szanowna komisja udekorowała koronami i specjalnymi szarfami wybrane osobowości naszej szkoły. Dodatkowo podczas imprezy wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć wystawę profilaktyczno - edukacyjną dotyczącą obchodów śWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU, który obchodzony jest 31 maja. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia. Wystawa została przygotowana przez Panią Grażynę Zawadzką. W ramach promowania aktywnego i zdrowego stylu życia zostało zaprezentowane przez Panią Agnieszkę Biegajło urządzenie treningowe TRX. Jest to system ćwiczeń opracowany przez emerytowanego komandosa amerykańskiej jednostki specjalnej NAVY SEAL w celu umożliwienia treningu żołnierzom przebywającym w trudnych warunkach bojowych (łodzie podwodne, bunkry, kryjówki wojskowe) więc tam gdzie nie ma możliwości wykorzystania innego rodzaju sprzętu. ćwiczenia w oparciu o Taśmy TRX angażują praktycznie wszystkie grupy mięśniowe, zwłaszcza mięśnie brzucha i lędźwi, czyli te które utrzymują naszą sylwetkę. Po części oficjalnej rozpoczęły się gry i zabawy integracyjne. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali rozgrywki sportowe dla młodzieży naszej szkoły, które odbyły się na boisku szkolnym. Uczestnicy rozgrywek zostali nagrodzeni słodyczami. Szczególne podziękowania za uświetnienie naszej imprezy składamy Kapeli Podwórkowej "KLAWA FERAJNA" z Białej Podlaskiej, która w maju 2014 roku zajęła pierwsze miejsce na 36 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego w Centrum Kulturalnym w Przemyślu oraz wszystkim przybyłym Gościom oraz Uczniom i Nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim zebranym za mile spędzony czas i dobrą zabawę. Zapraszamy ponownie za rok.

Rok szkolny 2013/2014- działania szkolnego psychologa p.Magdy Sowy
- w ramach programu profilaktycznego ,,Stawiam na zdrową rodzinę” przygotowała informacje dotyczące wartości rodzinnych i scenariusze zajęć dla wychowawców - w związku z obchodami Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, przygotowała ulotki dla młodzieży dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz testy sprawdzające motywację do rzucenia palenia - w ramach współpracy z przedstawicielami policji zorganizowała spotkanie na terenie szkoły dotyczące akcji ,, Zryw Wolnych Serc” w II semestrze realizowała program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbaa o miłość” , przeprowadziła zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnien w 4 klasach technikum ( 2Tb, 2Ts1, 2Ts2, 2Ten), 31cznie 24 godziny zajeć. Celem programu było wyposażenie uczestników w wiedze i umiejetności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Zajęcia realizowane były w 3 blokach tematycznych : sztuka życia; sztuka kochania a substancje psychoaktywne; substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa. Uczniowie i ich rodzice otrzymali ulotki informacyjne dotyczące tematyki programu. Na zakonczenie programu uczniowie z dwóch klas wypełnili ankietę ewaluacyjną, która wraz z ankietami została przekazana do powiatowego koordynatora programu.

Rok szkolny 2013/2014 - działania szkolnego pedagoga p. Doroty Kulickiej
- Organizowano 8 spotkan instruktora bezpiecznej jazdy pana Zdzisława Kozłowskiego z młodzieżą klas konczących szkołę. Dwugodzinne spotkania profilaktyczne dotyczące wpływu alkoholu na kierowców. Przeprowadzenie zajęć z zakresu mechanizmów przemocy. Uczestniczono wraz z młodzieża naszej szkoły w akcji organizowanej przez Policje pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska „Moda na życie bez uzależnień”. Podczas akcji uczniowie naszej szkoły wykonali dwa plakaty profilaktyczne. Indywidualnie prowadzono zajecia edukacyjne ze sprawcami przemocy oraz z młodzieżą z grup ryzyka. Szkolenia 1.Samookaleczenia i próby samobójcze 2.Cyber Przemoc. Problemy przemocy rówieoniczej w sieci.

Spływ kajakowy
W dniach od 09-09 do 12-09-2014 r. szkolne koło PTTK zorganizowało po raz kolejny spływ kajakowy. W spływie uczestniczyło jedenastu uczniów z klasy 2TS1 i 1TBI a odbywał się rzeką Bug, na odcinku od Niemirowa do Nura. W cztery dni pokonaliśmy w kajakach około stu kilometrów, towarzyszyło nam i słońce i deszcz a przede wszystkim dobry humor i przyjazna atmosfera. Bardzo dziękujemy uczniom za udział i godziwe zachowanie podczas spływu :). Dziękujemy też wszystkim którzy pomogli nam w zorganizowaniu tej wycieczki i zapraszamy na kolejne. Opiekunowie: Sławomir Anklewicz i Sylwester Kłusek.

„Ryzyko w Ruchu Drogowym - poznaj, zrozum, ciesz się jazdą”
Piknik kampanii społecznej "Ryzyko w Ruchu Drogowym - poznaj, zrozum, ciesz się jazdą" odbył się 3 października 2014 roku na Placu Wolności. Impreza zorganizowana przez Zakład Karny w Białej Podlaskiej obejmowała pokazy z udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, symulatory zderzeń, dachowania i wiele innych. Uczestnicy mogli skosztować również grochówki czy pieczonych jabłek. Zabawa była świetna. Dziękujemy!

Rajd rowerowy
W naszej szkole posiadającej certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, co roku organizowane są różne akcje mające na celu krzewienie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Nieodzownym elementem zdrowia jest aktywność fizyczna, a jednym ze sposobów na aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej są rajdy rowerowe. W dniu 17 września 2014 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego p. Agnieszki Biegajło, a także przy wsparciu biblioteki szkolnej, która zawsze chętnie angażuje się w projekty związane z aktywnością fizyczną, odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd rowerowy. Dwunastu uczestników pod opieką p. Agnieszki Biegajło i p. Iwony Kuzawińskiej pokonało 86 km trasę z Białej Podlaskiej do Serpelic. Większość uczniów brała udział w rajdach w latach poprzednich , ale część z nich to uczniowie klas pierwszych, dla których był to pierwszy rajd na tej trasie. Okolice nadbużańskie zyskały uznanie w ich oczach. Dla rowerzystów preferujących free style, ze względu na ukształtowanie terenu szczególną atrakcją okazała się stanica w Gnojnie. Zdjęcia oddają tylko część emocji jakie towarzyszyły uczestnikom rajdu. Mimo lekkiego zmęczenia odczuwanego w mięśniach, wszyscy jednogłośnie orzekli, że z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd.

Spotkania z przedstawicielami policji
W dniu 15.10.2014 r. odbyła się seria spotkań z przedstawicielami policji. Spotkania odbyły się w klasach pierwszych. Organizatorem tego przedsięwzięcia była pedagog szkolna - Pani Dorota Kulicka. W trakcie spotkania podejmowano tematykę zagrożeń jakie mogą napotkać uczniowie w różnych sytuacjach życiowych, oraz sankcje prawne wynikające z nieodpowiedniego zachowania w społeczeństwie. Bardzo dziękujemy Przedstawicielom Służb Mundurowych za ciekawą lekcję !!!

światowy Dzień Wiedzy o Antybiotykach
18 listopada 2014r w naszej szkole obchodziliśmy światowy Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który jest inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego. Celem tej inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest odporność na antybiotyki oraz racjonalnego stosowania antybiotyków. Najnowsze dane potwierdzają, że antybiotykoodporność jest poważnym zagrożeniem. Młodzież naszej szkoły obejrzała film poświęcony tej tematyce i zaprezentowane zostały plakaty, ulotki informujące o zagrożeniu antybiotykoodpornością. Przygotowal Szkolny Zespół d/s Zdrowia.

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM!
ODBYŁY SIę MISTRZOSTWA SZKOŁY W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM! Zorganizowała i przeprowadziła p. Małgorzata Winiarczuk.

światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 20 listopada
20 listopada 2014 odbył się w naszej szkole happening związany z obchodami Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Dzięki współpracy z bialskim Sanepidem uczniowie mieli możliwość dokonania pomiaru stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Przygotowane było stoisko z informacjami nt. Szkodliwości palenia papierosów. Rozdawane były testy sprawdzające motywację do rzucania palenia. Uczniowie rozdawali owoce jako symbol hasła "Zamień papieros na owoc". W myśl hasła "Nie palisz lepiej myślisz" młodzież rozwiązywała łamigłówki oraz krzyżówkę poruszającą tę tematykę. Podczas happeningu odbył się pokaz prezentacji multimedialnej dotyczącej aspektów zdrowotnych i ekonomicznych palenia tytoniu. Ogłoszony został konkurs "ZDROWIE - TO MODA! PALENIE - TO SZKODA!" Zaprezentowano też plakaty informujące o szkodliwości palenia i ulotki informacyjne. Korytarzami przechodziła się przebrana młodzież symbolizująca swoim wyglądem palacza (twarz palacza)Młodzież naszej szkoły jest objęta indywidualną opieką psychologiczno- pedagogiczną. W szkole prowadzone były działania promujące honorowe krwiodawstwo poprzez Klub Honorowego Dawcy Krwi, jak również działania podejmowane przez pielęgniarkę szkolną takie jak: • realizacja programu edukacyjnego „Pierwszy Dzwonek”, którego celem jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej dróg zakażeń meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C oraz utrwalenie podstawowych zasad higieny • wyeliminowanie nadciśnienia tętniczego • wady wzroku • nadmiar i niedobór wagi • bezpieczny i zdrowy wypoczynek w czasie ferii zimowych Powyższe działania przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia.

I Mistrzostwa Szkoły w Podciąganiu na Drążku
W dniu 5 grudnia 2014 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego pani Agnieszki Biegajło odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w Podciąganiu na Drążku. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor Szkoły pan Daniel Sikona. Sędzią głównym zawodów była pani Agnieszka Biegajło, a rolę sekretarza zawodów pełnił pan Tadeusz Michalczuk. Zawody te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Wystartowało 26 zawodników z różnych klas. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: wiekowej i open. Przygotowania do zawodów pokazywały, że uczniowie nieźle radzą sobie w tej konkurencji, jednak twarde reguły oceniania sprawiły , że wyniki były poniżej oczekiwań zawodników

WIELKI SUKCES NASZEGO UCZNIA W FINALE WOJEWóDZKIEJ LICEALIADY
NASZ UCZEń MATEUSZ SZUTKO ZOSTAŁ SREBRNYM MEDALISTĄ W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM STYLEM DOWOLNYM NA 50M Finał Wojewódzki w sztafetowym i indywidualnym pływaniu dziewcząt i chłopców- Licealiada, przeprowadzony w dniu 09.12.2014 godz. 10:00 basen AWF Biała Podlaska ul. Akademicka 2.

III miejsce w Finale Miasta w Halowej Piłce Nożnej
20.01.2015 roku w hali IV LO odbył się Finał Miasta w Halowej Piłce Nożnej, w którym udział wzięło 9 szkół ponadgimnazjalnych z Białej Podlaskiej. Reprezentacja szkoły przygotowana przez pana Tadeusza Michalczuka w pięknym stylu wywalczyła III miejsce.

Nasi uczniowie ratują życie !!!
To co robimy jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy W I semestrze roku szolnego 2014/15 honorowo oddało krew 78 uczniów naszej szkoły, co stanowi ok. 27% wszystkich pełnoletnich. Na uwagę zasługuje fakt, iż 30 osób oddało krew dwukrotnie i aż 10 - trzykrotnie. Najwięcej honorowych dawców jest w klasach 3ts1-56%, 4ts2- 45%, 3tb- 40%.

Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. 2015 r
Tradycyjnie w okresie zimowym w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. W tym roku do zawodów zgłosiło się 18 klas. Mistrzostwa składały się z eliminacji i finału . Organizator p. Tadeusz Michalczuk.

Licealiada 2014/15 - rozegrano eliminacje i finały koszykówki chłopców.
W ramach Licealiady 2014/15 organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy rozegrano eliminacje i finały koszykówki chłopców. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w Finale Miasta Biała Podlaska.Opiekun p. Jacek Szyc.

VI DZIEń PROFILAKTYKI, INTEGRACJI I REKREACJI
Obchody Dnia Profilaktyki, Integracji i Rekreacji na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. 20 marca 2015 r. już po raz szósty mieliśmy okazję wspólnej zabawy. Jest to ważne święto, które ma na celu zintegrowanie uczniów klas integracyjnych ze społecznością szkolną. Jak co roku nasi uczniowie i ich opiekunowie starali się pokazać, że nauka wcale nie musi być nudna! W programie znalazły się takie atrakcje jak: • Spektakl pod tajemniczym tytułem "Gdzie jest Mimi?" - opowiadający historię uczennicy, która stała się ofiarę cyberprzemocy, został on przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne. • “Rodeo Fizyczne” czyli fizyka na wesoło z mnóstwem pełnych humoru doświadczeń i zabaw integracyjnych takich jak: “Siła” ciśnienia atmosferycznego, “Oszukany Umysł” i wiele innych. • "Baw się z nami" - czyli, konkursy umiejętności manualnych zapożyczonych ze znanych teleturniejów takie jak: “Trąba słonia”, “Lustrzany slalom”, czy “Wodne kółko i krzyżyk”. Młodzież chętnie uczestniczyła w przygotowanych doświadczeniach i konkursach, a społeczność szkolna na widowni aktywnie kibicowała swoim drużynom.

OBCHODY śWIATOWEGO DNIA ZDROWIA
W ramach światowego Dnia Zdrowia przypadającego na 7 kwietnia 2015 roku w naszej szkole 8 kwietnia zorganizowano happening pod hasłem "Bezpieczeństwo żywności – zdrowa żywność". W trakcie akcji zaprezentowano młodzieży szkolnej duży wybór gazetek tematycznych, ulotek o zdrowiu. Zachęcano do zmiany stylu życia na zdrowszy, przygotowano dla młodzieży zdrowe śniadanie, zachęcano do uprawiania sportu ,prezentując sprzęt sportowy do uprawiania różnych form aktywności fizycznej. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły mieli możliwość wykonania pomiaru ciśnienia i oznaczenia poziomu cukru we krwi, w szkolnym gabinecie medycznym. W tym dniu odbył się również wykład pani mgr Jowity Hryciuk na temat ,,Twarz nikotynowa – skutki palenia tytoniu,,. W ramach światowego Dnia Zdrowia odbyłby się prelekcje w klasach III i IV na temat ,,Rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób,, jak i konkurs dotyczący układu oddechowego człowieka ,pogadanki o honorowym oddawaniu krwi w klasach III ZSZ. Promując zdrowy styl życia przez aktywność fizyczną i organizowanie czasu wolnego propagowane były różne formy działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły, jako sportowe zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe , imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Oprócz programów edukacyjnych prowadzone w szkole były działania promujące honorowe krwiodawstwo poprzez Klub Honorowego Dawcy Krwi jak również działania podejmowane przez pielęgniarkę szkolną takie jak : - choroby cywilizacyjne (choroby serca,wady wzroku ,otyłość,niedobór masy ciała...) choroby zakaźne i szczepienia (jak zapobiec grypie?) - zagrożenia i bezpieczny wypoczynek W związku z aktualnymi potrzebami epidemiologicznymi w szkole miały miejsce akcje informacyjne: - profilaktyka grypy - zapobieganie środkom zastępczym – dopalacze (szkoła uczestniczyła w akcji zorganizowanej przez Urząd Miasta ,,Zryw Wolnych Serc,, W tym półroczu w szkole realizowane były działania profilaktyczne programów: „Wybierz życie – pierwszy krok,, .Programem tym objęta była młodzież klas pierwszych, a tematem tego programu było zapobieganie wirusowi HPV, wirusowi brodawczaka ludzkiego. Rozdane zostały ulotki informacyjne o tej tematyce wychowawcom klas pierwszych, a następnie ich rodzicom. Wykonano gazetkę tematyczną o HPV. Uczniowie obejrzeli filmy: "Kwiat kobiecości" oraz "Trzy historie - trzy powody by chronić się przed rakiem szyjki macicy" W półroczu tym w szkole realizowany był przez panią psycholog program edukacyjno-profilaktyczny ”ARS-jak dbać o miłość”. Programem tym objęta została młodzież klas drugich technikum. Przez panią pielęgniarkę szkolną w ramach działań profilaktyczno—edukacyjnych realizowany był program „Pierwszy Dzwonek „, którego celem jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej dróg zakażeń meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C oraz utrwalenie podstawowych zasad higieny . Wymienione działania przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia.

PRZYGODA ZE WSPINACZKĄ DLA DZIECI Z "KLUBU NADZIEI"
Już tradycyjnie gościliśmy podopiecznych punktu Placówki Wsparcia Dziennego „Klub Nadziei” prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży PERSPEKTYWA. Od wielu lat dzieci ze świetlic środowiskowych naszego miasta wpadają do naszej szkoły powspinać się na sztucznym panelu.

II ULICZNE BIEGI KOśCIUSZKOWSKIE
19 maja 2015 r. odbyły się II Uliczne Biegi Kościuszkowskie zorganizowane przez Dyrektora Zespołu placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr. "Zenona" w Leśnej Podlaskiej. W biegach wzięły udział prawie wszystkie bialskie szkoły ponadgimnazjalne. Opiekunem naszego sportowca był pan Jacek Szyc.

Spływ kajakowy
Początek czerwca to wspaniały okres na wycieczki klasowe i doskonały przedsmak wakacyjnych przygód. Jak co roku młodzież naszej szkoły wybrała się na spływ kajakowy. Tym razem byli na 5 dniowej eskapadzie na Mazurach. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwała Pani Edyta Rypina, Pani Agnieszka Biegajło i Pan Sylwester Kłusek. Spływ kajakowy to doskonała forma edukacji poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz świetna okazja do integracji. Z pogodą bywało różnie, ale humory były zawsze doskonałe.

Rok szkolny 2014/2015 - działania szkolnego psychologa p.Magdy Sowy
- realizowała program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość” , prowadziła zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień w klasach 3ts3 i 2 tb. Celem programu było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. - prowadziła trening radzenia sobie z emocjami ,,ZMIANA” , w treningu uczestniczyli uczniowie, którzy mają problem z kontrolowaniem swoich emocji, reagują impulsywnie, często agresywnie - prowadziła zajęcia profilaktyczne w zależności od potrzeb, mające na celu: kształtowanie prawidłowych relacji w klasie, dotyczące szacunku i tolerancji oraz reagowania na zachowania agresywne w klasach: 1 w (szacunek i tolerancja), 1 Teu (kształtowanie prawidłowych relacji w klasie; wzmacnianie poczucia własnej wartości), 2 b (tolerancja i szacunek, i reagowanie na zachowania agresywne) , 4 Te (na temat mechanizmów przemocy i radzenia sobie z agresją i przemocą) - koordynowała spotkania p. Zdzisława Kozłowskiego z młodzieżą na temat wpływu alkoholu na kierowców; - prowadziła diagnozę przyczyn nieobecnooci uczniów na zajeciach lekcyjnych oraz niskiej motywacji do nauki (badania ankietowe w klasach: 2b, 3 ten, 1ts2,3ts3, 1w,1 teu, 2 tb) - prowadziła zajecia indywidualne dotyczące mechanizmów przemocy (2 godziny tygodniowo), zajecia mia3y na celu prace z uczniami, którzy mają trudnooci w kontrolowaniu emocji - wspólnie z pedagogiem p. Dorotą Kulicką opracowała materiały dla nauczycieli dotyczące cyberprzemocy - 25 kwietnia uczestniczyła w dniach otwartych szko3y ,,Drzwi otwarte”, przygotowała stanowisko dotycz1ce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ulotki informacyjne z zakresu profilaktyki oraz materiały psychoedukacyjne;

Rok szkolny 2014/2015 - działania szkolnego pedagoga p. Doroty Kulickiej
Organizowano szkoleniową Rade Pedagogiczną dotyczącą Cyberprzemocy przeprowadzoną dla nauczycieli naszej szkoły przez Małopolskie Centrum Profilaktyki i pracowano nad materiałami dla nauczycieli dotyczącymi przemocy w sieci i hazardu.. Indywidualnie prowadzono zajecia edukacyjne ze sprawcami przemocy z zakresu mechanizmów przemocy oraz z młodzieżą z grup ryzyka dotyczące procesów motywacyjnych, wartooci i celów życiowych. Szkolenia 1.Szkolenie „ Interwencje kryzysowe w terapii dzieci i młodzieży” – Forum Pedagogów i Psychologów miasta Biała Podlaska 2.Szkolenie organizowane przez Urz1d Miasta w Bia3ej Podlaskiej – „Szkody zdrowotne, trudnooci szkolne i problemy wychowawcze u dzieci matek pij1cych alkohol w ciąży” 3.Podjeto szkolenie podyplomowe przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty- podejocie systemowo - psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana w ramach organizowane przez Zak3ad Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ i Fundacje Krakowskiej Katedry Psychiatrii im.JJ. Haubenstocków

Rajd rowerowy.
W dniu 18 września odbył się jednodniowy rajd rowerowy do Serpelic, w którym uczestniczyło 21 uczniów z różnych klas. Nad stroną techniczną oraz wytyczeniem trasy, jak również poprowadzeniem po tej trasie uczestników, jak corocznie, czuwała Pani Agnieszka Biegajło przy współpracy z Panią Iwoną Kuzawińską. O godz. 9:00 wielbiciele dwóch kółek stawili się przed budynkiem szkoły i po krótkiej „odprawie” ruszyli na trasę, która przebiegała kolejno przez Hrud, Komarno, Konstantynów, Serpelice i Janów Podlaski i kończyła się w Białej Podlaskiej. Należy podkreślić, iż tego dnia wiał dość silny wiatr, który serwował silne podmuchy nie oszczędzając dzielnych rowerzystów. Po przejechaniu 34 kilometrów uczestnicy rajdu dotarli do Serpelic. Wszyscy czuli pokonane kilometry w nogach , ale słoneczny dzień rekompensował trudy jazdy, a odpoczynek i posiłek w malowniczych okolicach Bugu pozwolił nabrać sił do pokonania dalszej trasy. Głównym celem rajdów jest zachęcanie do aktywności ruchowej, ale też możliwość poznania najbliższej okolicy. W drodze powrotnej wiatr nie był już tak nieznośny, ale pokonanie kilkunastu podjazdów, które znajdowały się na trasie, i tak okazało się dla niektórych dość uciążliwe. Uczestnikami rajdu byli uczniowie z różnych klas, o różnym stopniu sprawności i umiejętnościach technicznych jazdy. Pokonali oni trasę o długości łącznie ponad 80 km, co pozwoliło sprawdzić możliwości własnego organizmu podczas wysiłku. Młodzież odwiedziła urokliwe nadbużańskie miejsca, miała możliwość spędzenia miło czasu i integracji z kolegami o podobnych zainteresowaniach oraz realizacji własnych pasji.

Spływ kajakowy Sielczyk - Niemirów
We wtorek 15.09.2015 r. rozpoczęliśmy kolejny, szkolny spływ kajakowy. Start zaplanowaliśmy w Sielczyku, w pobliżu mostu drogowego. O godzinie 9:00 zwodowaliśmy kajaki i ruszyliśmy na wezwanie przygody. Mimo, że po drodze czekały nas dwie przenoski kajaków, podeszliśmy do sprawy ambitnie i obraliśmy za cel na pierwszy dzień dopłynięcie do miejscowości Malowa Góra, co oznaczało ładnych 5-6 godzin płynięcia. Ale – co to dla nas! Pogodę oczywiście zamówiliśmy sobie wcześniej, słońce nas nie opuszczało, można więc było rozkoszować się pięknymi widokami otaczającej nas zewsząd przyrody. Opiekunowie/organizatorzy: Edyta Rypina i Sylwester Kłusek

LICEALIADA – SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE ORAZ SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
Mamy już pierwsze występy naszej młodzieży w zawodach sportowych w ramach Licealiady. W dniu 29.09.2015 r. na Placu Wolności odbył się Finał Miasta Biała Podlaska w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Nasi panowie zajęli w tych biegach V miejsce dzielnie walcząc o miejsce na podium. Kolejną imprezą sportową w której uczniowie naszej szkoły brali udział to Szkolna Liga Lekkoatletyczna. Odbyła się ona 02.10.2015 r. w Białej Podlaskiej na stadionie bialskiego AWF. Tutaj również zajęliśmy V miejsce w mieście niewiele tracąc do trzeciego miejsca. Opiekun p.Jacek Szyc.

MISTRZOSTWA KLAS PIERWSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ
Tradycyjnie w święto Patrona Szkoły odbyły się Mistrzostwa Klas Pierwszych w piłce nożnej. Do turnieju zgłosiły się reprezentacje pięciu klas. Mistrzem klas pierwszych została klasa I Ts1 Zorganizował i przeprowadził p.Tadeusz Michalczuk.

„Stop uzależnieniom”
W związku z akcją „Stop uzależnieniom” w naszej szkole w dniu 15 października 2015 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami bialskiego sanepidu Panią Małgorzatą Sacewicz i Panem Przemysławem Kurkowskim. Celem spotkania było zaprezentowanie młodzieży alkogogli i narkogoli. Młodzież wykonując test doświadczyła zaburzeń percepcji, które mogą wystąpić pod wpływem środków zmieniających świadomość. Wykonanie, prostych z pozoru czynności, takich jak: przejście po ławeczce, strzał na bramkę, pokonanie slalomu z piłką czy rzut do kosza, w goglach okazały się trudnym wyzwaniem.] Spotkanie zorganizowała p.Grażyna Zawadzka i p. Agnieszka Biegajło.

LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM
4.11.2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Licealiadzie w Tenisie Stołowym Indywidualnym Dziewcząt i Chłopców. Najlepszy wynik osiągnął Kamil Waniek zdobywając IV miejsce w Finale Miasta i otrzymał dyplom Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego. Opiekun p. Tadeusz Michalczuk.

Happening w ramach obchodów Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.
Dnia 19 Listopada 2015 r. odbył się w naszej szkole happening związany z obchodami Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Dzięki współpracy z bialskim Sanepidem gościliśmy pana Przemysława Kurkowskiego. Uczniowie mieli możliwość pomiaru stężenia dwutlenku-węgla w wydychanym powietrzu. Przygotowane było stanowisko z informacjami nt. szkodliwości palenia papierosów, testy sprawdzające motywacje do rzucania palenia. Rozdawane były dropsy Mentosy w myśl hasła „Kup mentosa, zamiast papierosa”. Czytane były wiersze i fraszki na temat palenia. Podczas happeningu odbyła się również prezentacja multimedialna przygotowana przez pana Przemysława Kurkowskiego, dotycząca zdrowotnych i ekonomicznych aspektów palenia tytoniu. Na terenie szkoły przygotowano i zaprezentowano plakaty informacyjne, gazetki tematyczne. Odbyły się godziny wychowawcze poświęcone tej tematyce. Happening przygotował Szkolny Zespół ds. Zdrowia w składzie: Pani Grażyna Zawadzka, Pani Agnieszka Biegajło, Pani Małgorzata Winiarczuk, Pani Dorota Kulicka, Pani Edyta Michalczuk, Pani Anna Jeleń, Pani Marta Makarska-Makaruk.

Finał Miasta Biała Podlaska w Drużynowym i Indywidualnym Pływaniu Chłopców - Licealiada.
26 Listopada 2015 r. 14 uczniów brało udziałów w finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym i Indywidualnym pływaniu Chłopców - Licealiada. Dziesięcioosobowa drużyna uplasowała się na IV miejscu w sztafecie mężczyzn 10 x 25 m. W pływaniu indywidualnym nasi wspaniali reprezentanci wywalczyli II i III miejsce.Opiekun p. Małgorzata Winiarczuk.

OBCHODY śWIATOWEGO DNIA HIV/AIDS
Dnia 3 grudnia 2015 r. w związku z obchodami śWIATOWEGO DNIA HIV/AIDS przypadającego na 1-ego grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem bialskiego SANEPIDU Panią Małgorzatą Sacewicz. W wykładzie dotyczącym zagadnień związanych z tą tematyką uczestniczyły klasy: 1W, 3B, 3TEC, 1TBU. Na terenie szkoły rozdawane były ulotki informacyjne, wykonano gazetki tematyczne. Przeprowadzone zostały pogadanki tematyczne w trakcie których wypełniano testy dotyczące sytuacji ryzykownych HIV/AIDS. Przygotował Szkolny Zespół d/s Zdrowia.

"DIABELSKI MŁYN"
3 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbył się spektakl teatralny przygotowany przez Profilaktyczno - Edukacyjny Teatr dla dzieci i Młodzieży z Krakowa pt. „Diabelski Młyn”. Spektakl poruszał tematykę profilaktyczną. Aktorzy starali się uświadomić młodzieży, jakie mogą ponieść konsekwencje, gdy będą zażywać narkotyki oraz środki odurzające. Ogromną siłą spektaklu był jego dydaktyzm. Reżyser chciał uświadomić młodym ludziom, że nie wolno odrzucać chorych, uzależnionych od różnych nałogów. Nie należy ich dyskryminować, ale wspierać i pomagać.

Finał Rejonu w Drużynowym i Indywidualnym Pływaniu Dziewcząt i Chłopców – Licealiada
2 grudnia 2015 r. odbył się Finał Rejonu w Drużynowym i Indywidualnym Pływaniu Dziewcząt i Chłopców – Licealiada Mateusz Szutko uczeń klasy 3TI w stylu dowolnym z czasem 25:25 zajął miejsce I i tym samym awansował do udziału w Finale Wojewódzkim w Zamościu 15 grudnia 2015 Opiekun p. Małgorzata Winiarczuk.

X Festyn Mikołajkowy
4 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbył się jubileuszowy X FESTYN MIKOŁAJKOWY pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Na festyn przybyło 108 dzieci z bialskich placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PERSPEKTYWA”, Stowarzyszenie Społecznego Wsparcia i Pomocy Psychopedagogicznej „AMICUS”, Bialskie Stowarzyszenie „PROMIEń” oraz z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Komarnie. Po oficjalnych powitaniach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSZ Nr 2. Wszyscy zebrani mieli możliwość wysłuchania krótkiego koncertu świątecznych piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego oraz obejrzenia spektaklu teatralnego pod tytułem „Astroidalny plan”, czyli jasełek na wesoło z „dobrym przesłaniem” przygotowanego przez Szkolne Koło Teatralne. Młodzież naszej szkoły przygotowała podwieczorek dla uczestników festynu. Dodatkowo każdy mógł skosztować soczystych jabłek. Następnie przystąpiono do konkurencji sportowych i zajęć z rękodzieła artystycznego. Przygotowano wiele ciekawych konkurencji sportowych. Uczestnicy festynu mieli za zadanie jak najdłużej skakać na skakance, kręcić hula hop, odbijać piłeczkę tenisową czy zbudować wieżę z klocków i ułożyć puzzle. Były też zabawy sprawnościowe: strzał do bramki przy pomocy kija do unihokeja, rzut piłką do kosza, kółkiem ringo i woreczkiem do celu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa i jazda zdalnie sterowanymi samochodami. Każdy uczestnik mógł samodzielnie lub z niewielką pomocą wykonać własnoręcznie ozdoby choinkowe, które po festynie mógł zabrać do domu. Prace były wykonywane z ogólnie dostępnych przedmiotów: szyszek, orzechów, sznurków, kolorowych kartek czy wstążek. Dla najmłodszych dzieci przygotowane było specjalne stanowisko, gdzie mogły wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi kolorując malowanki z motywami bożonarodzeniowymi.

Finał Wojewódzki w Pływaniu Sztafetowym i Indywidualnym Dziewcząt i Chłopców
15 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w Zamościu odbył się Finał Wojewódzki w Pływaniu Sztafetowym i Indywidualnym Dziewcząt i Chłopców. Awans do finału wojewódzkiego wywalczył Mateusz Szutko z klasy 3 TI i reprezentował naszą szkołę w pływaniu dowolnym. Bieg finałowy rozgrywany był w czterech seriach ustawionych wg czasów osiągniętych w zawodach rejonowych.Opiekun p. Małgorzata Winiarczuk.

Wicemistrzostwo miasta w halowej piłce nożnej
19 stycznia 2016 roku odbył Finał Miasta w halowej piłce nożnej. Dużym osiągnięciem było zdobycie drugiego miejsca przez drużynę szkoły. Opiekun p. Tadeusz Michalczuk.

Tenisiści stołowi na podium
18 stycznia 2016 roku drużyny dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym wzięły udział w Finale Miasta w drużynowym tenisie stołowym.Opiekun p. Tadeusz Michalczuk.

Piłka siatkowa chłopcców-Licealiada
W ramach Licealiady 2015/16 organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy rozegrano eliminacje piłki siatkowej chłopców. Nasi uczniowie zajęli III miejsce w Półfinałach Miasta Biała Podlaska .Opiekun p p.Grażyna Zawadzka.

Rok szkolny 2015/2016 - działania szkolnego pedagoga p. Doroty Kulickiej
1.Współczesne środki uzależnijące – konferencja naukowa

Finał Mistrzostw Szkoły w Koszykówce
W dniu 01.02.2016 r. rozegrano w naszej szkole Finał Mistrzostw Szkoły w Koszykówce. Do turnieju finałowego awansowały cztery drużyny klasowe wyłonione z eliminacji, które odbyły się w dwóch grupach czterozespołowych.Zorganizował i przeprowadził p. Jacek Szyc.


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.