Wydarzenie:

Regulamin Konkursu Historycznego ”100 - lecie Podlaskiej Wytwórni Samolotów”
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO ”100 - lecie Podlaskiej Wytwórni Samolotów”

I. Zasady ogólne:
1. Organizatorem Konkursu Historycznego „100 - lecie Podlaskiej Wytwórni Samolotów” jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej.
2. Adresatami konkursu są uczniowie bialskich szkół ponadpodstawowych, zainteresowani historią Podlaskiej Wytwórni Samolotów istniejącej w okresie międzywojennym.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony:
a)    w dniu 12.09.2023 r. o godz. 11.00 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 71;
b)    na sali gimnastycznej.
4. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

II. Cele Konkursu:
Głównym celem Konkursu Historycznego „100 - lecie Podlaskiej Wytwórni Samolotów” jest zainteresowanie uczniów historią powstałej w 1923 roku Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Innym celem jest także:
▪ promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów swojej Małej Ojczyzny;
▪ krzewienie wśród młodzieży szacunku dla minionych pokoleń;
▪ uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
▪ promocja edukacji historycznej młodzieży;
▪ rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w źródłach.  

III. Uczestnictwo w konkursie:
1.    Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie Miasta Biała Podlaska.
2.    Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
3.    Koordynatorzy konkursu przesyłają do bialskich szkół ponadpodstawowych Regulamin Konkursu oraz plakat promocyjny do dnia 4 września 2023 r. z adresu konkurs.pws@op.pl, który jest także adresem zwrotnym i kontaktowym.
4.    Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do dnia 8.09.2023 r. do godz.13.00 (załącznik nr 1) i odesłanie go na adres konkurs.pws@op.pl wraz z wypełnionymi załącznikami nr 2.
5.    Każda ze szkół uczestniczących w konkursie może zgłosić do 10 uczestników.

IV. Przebieg Konkursu:
1.    Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2.    Konkurs składa się z dwóch części:
a. Części I – formy pisemnej, testowej;
b. Części II – formy ustnej.
3. Obie części konkursu odbędą się w dniu 12.09.2023 r. na sali gimnastycznej ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej.
4. W Części I uczestnicy rozwiązują test wiedzy składający się z pytań zamkniętych z zakresu ”100 – lecia Podlaskiej Wytwórni Samolotów”. Na jego rozwiązanie zaplanowano 20 minut.
5. Po zakończeniu Części I Komisja Konkursowa sprawdza odpowiedzi uczniów.
6. Czas oczekiwania na przekazanie wyników Części I umili szkolna grupa muzyczna.
7. Po krótkiej przerwie zostaną odczytane imiona i nazwiska osób, które zdobyły największą liczbę punktów, a tym samym zakwalifikowały się do Części II – ustnej konkursu.
8. O ilości osób zakwalifikowanych do Części II decyduje Komisja Konkursowa.
9. Części II konkursu zostanie przeprowadzona bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Części I.
10. Osoby zakwalifikowane do Części II zajmą wskazane miejsca i będą odpowiadały na pytania Komisji Konkursowej.
11. Pozostali uczestnicy pozostają na swoich miejscach i pełnią rolę obserwatorów, przysłuchując się poszerzają wiedzę na temat historii Podlaskiej Wytwórni Samolotów.
12. Po podsumowaniu Części II, zostaną ogłoszone wyniki.   

V. Nagrody:

1.    Laureaci Konkursu, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
2.    Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.09.2023 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska.

VI. Literatura pomocnicza:
1.    Marian Mikołajczuk, „Lotnicze tradycje Białej Podlaskiej”, ZP Grupa SP. z o.o. 2008
2.    Henryk Mierzwiński, „Biała Podlaska w latach 1918-1939”, Miejska Biblioteka Publiczna, Biała Podlaska 2010
3.    Tadeusz Chwałczyk, „Podlaskie skrzydła”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1985
4.    samolotypolskie.pl/samoloty/2218/126/Podlaska-Wytwornia-Samolotow
5.    muzeumbiala.pl/biala-znana-i-nieznana-podlaska-wytwornia-samolotow/

VII. Postanowienia końcowe.
1.    W celu udokumentowania realizacji konkursu w dniu jego przeprowadzenia, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć.
2.    ZSZ Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej nie jest organizatorem części finałowej w dniu 16.09.2023 r.
3.    Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej: www.zsz2.dl.pl


Dodane: 2023-09-05, przez: Ewa Toczek

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.