Wydarzenie:

Stypendium z „Lubelskiej Kuźni Talentów”
Stypendium z „Lubelskiej Kuźni Talentów” – 350 zł/miesięcznie.

W tym roku szkolnym uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, mogą ubiegać się o stypendium z programu "Lubelska Kuźnia Talentów" w kwocie 350 zł / miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, czyli w roku szkolnym będzie to 3 500 zł.

Uczniowie, którzy spełniają warunki ubiegania się o stypendium proszeni są o zgłoszenie się do dnia 8 września 2022 r. ze świadectwem otrzymanym w czerwcu 2022 r. do Pani Edyty Michalczuk (sala 311).
 Aby złożyć wniosek o stypendium uczeń musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych, wyższą lub równą 4,75, w przypadku uczniów szkoły branżowej wyższą lub równą 4,50.
LUB
  • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych, nie niższą niż 3,00 ORAZ był laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia MEN
LUB
  • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, języki obce nowożytne, matematyka lub przedsiębiorczość, wyższą lub równą 4,75, w przypadku uczniów szk. branżowej wyższą lub równą 4,50.
LUB
  • w poprzednim roku szkolnym uczeń uzyskał średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, języki obce nowożytne, matematyka lub przedsiębiorczość, nie niższą niż 3,00 ORAZ był laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia MEN

Dodane: 2022-09-10, przez: Wojciech Bagiński

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.